Net zoals haar vorige album ‘Hungarian Horizon’ sluit ook deze nieuwe CD ‘Ruralia Hungarica – Humoresken in Form einer Suite’ van pianiste Valentina Tóth aan bij haar Hongaarse achtergrond. Naast de muziek van Kodály of Bartok is zij nu te horen in een voortreffelijk exposé met composities van Ernö Dohnányi.

English version below

Ongelooflijk eigenlijk dat de muziek van Kodály en zeker van Bartok met enige regelmaat te horen is in de concertzalen, terwijl de muziek van landgenoot Ernö Dohnányi nauwelijks gespeeld wordt. Dat moet ook de Friese pianiste (met Hongaarse achtergrond) Valentina Tóth hebben gedacht. Én gelukkig, want daardoor kwam zij op het idee om een schitterend album op te nemen met composities van Dohnányi (1877 – 1960). Een bijzonder componist die in zijn tijd een voortreffelijk pianist was, les gaf in Berlijn en Budapest, in 1933 het eerste Liszt Piano Concours organiseerde, het Nazi regime ontvluchtte en naar New York vertrok.

Op dit nieuwe album van Valentina Tóth staan drie piano solo-werken. De CD opent met het 7-delige ‘Ruralia Hungarica Op. 32a’ dat gebaseerd is op het veldwerk van Zoltán Kodály en Bela Bartok. Twee componisten die begin 20ste eeuw lokale Hongaarse melodieën noteerden. Ernö Dohnányi werd geïnspireerd door deze Hongaarse thema’s en varieerde in sfeer, door middel van ritmiek en uitgebreide harmonie. In zijn ‘Humoresken in Form einer Suite’, het 2de werk, grijpt Dohnányi echter terug op de laat-romantiek, een stijl die hij op aandringen van Brahms verder uitdiepte. De CD sluit af met ‘Pastorale on a Hongarian Christmas Song’. Valentina Tóth is een voortreffelijke pianiste die doortastend speelt: een genot om naar te luisteren. Haar trefzekerheid, souplesse en markant touché geeft de muziek de juiste dosis energie die het nodig heeft. Prachtig hoorbaar in ‘Vivace’ uit de ‘Ruralia Hungarica’ dat schittert naast het mystieke ‘Adagio’, waarin het thema fraai verspringt van de rechter- naar de linkerhand. Om af te sluiten met duizelingwekkend mooie ‘Molto Vivace’. Een compositie met een snelle ritmiek waarin Valentina de rust en scherpte met gemak vasthoudt. In ‘Humoresken in Form einer Suite’ varieert en speelt de componist verder met ritme, harmonie, chromatiek en virtuositeit. Valentina Tóth begrijpt deze muziek en ook hier horen we een musicus die haar vak verstaat. Bijzonder is het openingswerk ‘Marsch’ (met een knipoog naar Moessorgski) naast het intense timbre in ‘Toccata’. In de variaties van ‘Pavane’ verschuift de Renaissance signatuur moeiteloos naar een soort ‘impromptu’ uit de laat-romantiek. Prachtige muziek, krachtig gespeeld waar Ernö Dohnányi trots op zou zijn geweest…!

English version

Just like her previous album ‘Hungarian Horizon’, this new CD ‘Ruralia Hungarica – Humoresques in Form einer Suite’ by pianist Valentina Tóth is also part of her Hungarian background. Besides the music of Kodály or Bartok we hear her now in an excellent exposé with compositions by Ernö Dohnányi.

Unbelievable how the music of Kodály and certainly Bartok can be heard regularity in the concert halls, while the music of compatriot Ernö Dohnányi (1877 – 1960) is hardly played. The music of this wonderful composer is played by the Dutch pianist (with a Hungarian background) Valentina Tóth. Dohnányi was a special composer and an excellent pianist. He was a teacher in Berlin and Budapest, organized the first Liszt Piano Competition in 1933. He fled for the Nazi regime and left for New York.

On this new Valentina Tóth album there are three piano solo compositions. The CD opens with the 7-piece ‘Ruralia Hungarica Op. 32a’ that is based on the fieldwork of Zoltán Kodály and Bela Bartok. Two composers who wrote down local Hungarian melodies in the early 20th century. Ernö Dohnányi was inspired by these melodies and varies with rhythms and harmonies. In his ‘Humoresken in Form einer Suite’, the 2nd work, however, Dohnányi reverts to the late romanticism, a style that he elaborated upon at the urging of Brahms. The CD closes with ‘Pastoral on a Hongarian Christmas Song’. Valentina Tóth is an excellent pianist who plays decisively: a pleasure to listen to. Her accuracy, suppleness and striking touché gives the music the right amount of energy that it needs. Beautifully audible in ‘Vivace’ from the ‘Ruralia Hungarica’ that shines alongside the mystical ‘Adagio’, in which the theme jumps beautifully from the right to the left hand. To end with dazzlingly beautiful ‘Molto Vivivace’. A composition with a fast rhythm in which Valentina holds the sharpness with ease. In ‘Humoresques in Form einer Suite’ the composer continues to vary and play with rhythm, harmony, chromaticism and virtuosity. Valentina Tóth understands his music. She’s a fine musician who understands her profession. Special is the opening work ‘Marsch’ (with a touch of Mussorgsky) next to the intense timbre in ‘Toccata’. The variations in ‘Pavane’ effortlessly shift from a Renaissance signature to a kind of ‘impromptu’ from late romanticism. Great music, wonderful played so that Ernö Dohnányi would have been proud of such a pianist…!

  •  Valentina Tóth: ‘Ruralia Hungarica – Humoresken in Form einer Suite’ (Challenge Records)
  • Foto Oscar Timmers

© Mattie Poels.