De Franse (jazz)pianist Karim Maurice nam samen met de Algerijnse zanger Sid Ahmed Belksier, percussionist Kamal Mazouni, bassist Brice Berrerd en het La Camerata strijkkwartet, onder leiding van violist Gaël Rassaert, het verbluffend mooie chaabi jazz crossover-album ‘Koum Tara’ op.

English version below

Het project ‘Koum Tara’ ontstaat nadat jazz-pianist en componist Karim Maurice wordt uitgenodigd om voor het France’s City of Music La Cordonnerie twee concerten te organiseren met musici uit diverse disciplines. Hij schrijft en arrangeert muziek in de stijl van moderne chaâbi van musici als Hassen Said, Amar Ezzahi en El Anka die de traditionele muziek mengen met pop en rock. Op ‘Koum Tara’ gaat Karim Maurice nog een stapje verder en wordt deze traditionele Algerijnse chaâbi, naast pop en rock, gemengd met jazz, Latijns Amerikaanse muziek aangevuld met een eigentijdse klassieke aanpak vertegenwoordigd door het strijkkwartet La Camerata.

Zelden zo’n kleurrijke muzikale bloemlezing gehoord waar melodie, arrangement en uitvoeringspraktijk zo organisch in elkaar grijpen en het gebruik van moderne westerse klassieke harmonieën, ritmes en structuren een schitterend nieuw perspectief biedt op de chaâbi, een muziekstijl die in de jaren ’70 zeer populair werd in Algerije. Op ‘Koum Tara’ wordt de chaâbi vertegenwoordigd door zanger Sid Ahmed Belksier. Met zijn door de Franse chanson gevormde stem begeleidt hij zichzelf op de mandole (soort langhals-mandoline). Veel eenstemmige (unisono) melodieën, een stijlkenmerk uit de Arabische muziek, worden moeiteloos aangevuld en ondersteund. Naast zijn vocalen is er het soepele klavierwerk van initiator Karim Maurice met op percussie Kamal Mazouni aangevuld met bassist Brice Berrerd en het strijkkwartet La Camerata. ‘Koum Tara’ is een project waar elke muziekstijl zijn waardigheid behoudt en herkenbaar blijft. Integraal vormen al deze stijlen een volmaakte muzikale puzzel, een prachtige metafoor voor eenheid in deze wereld die weer zo prachtig mogelijk blijkt binnen de muziek.

English version

The French (jazz) pianist Karim Maurice and the Algerian singer Sid Ahmed Belksier, percussionist Kamal Mazouni, bassist Brice Berrerd and the La Camerata string quartet, led by violinist Gaël Rassaert, recorded the stunningly beautiful chaabi jazz crossover album ‘Koum Tara’.

The jazz-pianist and composer Karim Maurice (photo) was invited to organize two concerts with musicians from various disciplines for France’s City of Music La Cordonnerie. So he formed the group ‘Koum Tara’ and wrote and arranged music in the style of modern chaâbi, like the music of Hassen Said, Amar Ezzahi and El Anka who mix traditional music with pop and rock. On ‘Koum Tara’ Karim Maurice even developed this traditional Algerian chaâbi, alongside with pop and rock, also with jazz, Latin American music complemented by a contemporary classical approach represented by the wonderful string quartet La Camerata.

Rarely heard such a great colorful and musical anthology where melody, arrangement and performance practice interlocked so organically; also by the use of modern Western classical harmonies, rhythms and structures. This music offers a brilliant new perspective to the chaâbi, a style that became very popular in Algeria in the seventies. On ‘Koum Tara’ the chaâbi is represented by singer Sid Ahmed Belksier. With his marvelous voice, related to the French chanson, he accompanies himself on the mandole (kind of long-necked mandolin). Many unanimous (unison) melodies, a style characteristic from Arabic music, are complemented and supported effortlessly. In addition to his vocals, there is the smooth piano work of initiator Karim Maurice with percussion of Kamal Mazouni supplemented with bassist Brice Berrerd and the string quartet La Camerata. ‘Koum Tara’ is a band where every musical style preserves its dignity and remains recognizable. Integrally, all of these styles form a perfect musical puzzle, a wonderful metaphor for unity in this world that once again turns out to be as beautiful as possible within music.

  • Koum Tara: ‘Chaâbi, jazz and strings’ (Odradek-records.com)

© Mattie Poels.