Wie de polyfone zangcultuur uit Georgië eenmaal heeft ontdekt, zal deze gemakkelijk herkennen. De prachtig uitgesproken harmonieën van het Quintet Urmuli mengen fraai met de vocalen van het legendarisch ensemble Trebunia Tutki uit Zakopane (Zuid-Polen). Op het combinatie-album ‘The Spririt of the Mountains’ horen we respect voor elkaars cultuur in een uitgekristalliseerd muzikaal decor.

English review below

De hoes van ‘Duch Gor – The Spririt of the Mountains’ zet je aanvankelijk op het verkeerde been. In eerste instantie zou het hier zo om een hardrock- of metalband kunnen gaan, maar voor wie de hoes wat beter bekijkt, ziet bergen die vanuit een dal worden belicht. In dat dal ligt het bekende ski-oord Zakopane (Zuid-Polen) in het Tatra-gebergte op de grens met Slowakije, vanwaar de groep Trebunia Tutki opereert. Een Pools folk-ensemble dat vanaf 1992 meer dan dertig albums uitbrengt waaronder een met muziek over Janosik, de legendarisch Poolse weldoener, de equivalent van ‘onze’ Robin Hood.

Op ‘Duch Gor – The Spririt of the Mountains’ werkt Trebunia Tutki (links) samen met het Georgische Quintet Urmuli. Een unieke samenstelling, en geen mix. Duidelijk blijven de Poolse vocalen hoorbaar, net zoals de Georgische. Nergens een mix, maar steeds óf de een óf de andere. Fraai daarbij is de snelle wisseling tussen de Pools/Slowaakse signatuur en de Georgische. De springerige Pools/Slowaakse muziek met pompende contrabas naast de luchtige maar emotioneel sterkere Georgische met gebruik van de panduri (soort kleine balalaika) en salamuri (fluit). Daarnaast horen we in enkele stukken de duduk, hét Armeense dubbelriet-instrument dat met zijn zachte timbre weer een geheel nieuw elan toevoegt aan deze prachtige muziek. Naast traditionele stukken zijn de meeste liedjes geschreven door Trebunia Tutki. Gezongen wordt er over lokale onderwerpen zoals de smeltende sneeuw, de schaapskudde of de natuur maar ook het universele afscheid en de liefde komen voorbij. Thema’s die vol overtuiging worden gebracht, waar mannen zingen of hun leven ervan afhangt en de 2600 km tussen Zakopane en Tbilisi (hoofdstad Georgië) peanuts zijn!

English version

For those who discovered the polyphonic singing culture from Georgia, it is easy to recognize. The beautifully tight harmonies of the Quintet Urmuli blend beautifully with the vocals of the legendary ensemble Trebunia Tutki from Zakopane (southern Poland). On this combination album Duch Gor – The Spririt of the Mountains‘ we hear the culture of both ensemble in a wonderful crystallized musical decor.

At first sight, the cover of ‘Duch Gor – The Spririt of the Mountains’ put you on the wrong track. Initially it looks like you’re dealing with a hard-rock or metal band, but for those who take another look at the CD cover, they come to the conclusion that there are mountains that are being lightened from a valley. In that valley lies the famous ski resort of Zakopane (southern Poland) in Tatra Mountains on the border with Slovakia, from where the ensemble Trebunia Tutki operates. From 1992 this Polish folk ensemble recorded more than thirty albums, including the music on the legendary Polish benefactor Janosik, the equivalent of ‘our’ Robin Hood.

On ‘Duch Gor – The Spririt of the Mountains’ Trebunia Tutki cooperates with the Georgian Quintet Urmuli. A unique combination, but not a mix. Clearly the Polish vocals remain audible, like the Georgian. Nowhere a mix, but always either one or the other. Beautifully here is the rapid exchange between the Polish / Slovak signature and Georgian. The jumpy Polish / Slovak music with pumping (double) bass in addition to breezy but emotionally stronger Georgian music, using the panduri (kind of small balalaika) and salamuri (flute). In a few pieces we hear the duduk, the leading Armenian double reed instrument with its soft sound that adds a whole new impetus to this beautiful music. Alongside traditional pieces, most of the songs were written by Trebunia Tutki with local issues such as the melting snow, the sheep or the nature, but they also sing about the universal farewell and love. All male sung with conviction, where men sing as if it will be their last song and the 2600 km between Zakopane and Tbilisi (Georgia’s capital) are easy to capture!

Trebunia Tutki /Quintet Urmuli: ‘Duch Gor – The Spririt of the Mountains’ (Unzipped Fly Records/Xango Utrecht)

© Mattie Poels.