De Franse gitarist Nguyên Lê is al jaren een authentiek ambassadeur die de muziek uit Vietnam verwerkt in zijn composities en deze mixt met westerse harmonieën. Op zijn laatste album ‘Hà Nôi Dou‘ gaat hij nog een stapje verder en verkent op ongelooflijk innovatieve wijze nieuwe mogelijkheden met dan-bau- en Vietnamese vioolspeler Ngô Hông Quang.

English version below

De muziek uit Vietnam is herkenbaar door zijn kwarttonen die verscholen liggen in de ornamenten, in de versiering tussen de tonen. Deze ornamenten kunnen prachtig worden gespeeld op gitaar door de snaar omhoog te duwen of op de Vietnamese dan-bau (één-snarig instrument) door te trekken aan de hendel, waardoor de snaar wordt gespannen of juist ontspannen. Voor beide instrumenten vergt dit een zeer accurate techniek die, als deze nauwgezet wordt uitgevoerd, zeer herkenbaar is als Vietnamese muziek. Zowel Nguyên Lê als Ngô Hông Quang beheersen deze techniek voortreffelijk en blinken uit in overtuigende uitvoeringen. Op hun debuut duo-album ‘Hà Nôi Dou‘ worden ze bijgestaan door vijf musici op percussie, koto (Japans snaarinstrument) en trompet en bugel (Paolo Fresu). Ze spelen zowel traditioneel als nieuw geschreven werk dat alle kanten op gaat: van rock met ge-altereerde gitaarsolo in ‘Like Mountain Birds’, het traditionele liefdeslied ‘A Night with you, Gone‘ met fraaie zang van Ngô Hông Quang en een wondersolo op trompet van Fresu, of ‘Heaven’s Gourd’. Een stuk gespeeld op twee snaarinstrumenten dat door het duidelijk gebruik van pentatoniek zelfs een beetje country-and-western aandoet. Het is allemaal even prachtig, afwisselend, enerverend en de Vietnamese signatuur is nooit ver weg. Ngô Hông Quang is naast een voortreffelijk musicus ook nog een behoorlijk zanger die in het openingsstuk schittert in khöömei, keelzang uit Mongolië. Bijzonder fraai zijn de duo-stukken waar de Vietnamese viool en de dan-bau van Ngô Hông Quang dichter bij de traditie blijven dan het overwegend melodische gitaarwerk van Nguyên Lê, dat zelfs hier en daar flink stevig is (met vervorming) en soms aansluit bij het werk van de Belgische gitarist Philip Catherine. Als in het tweede werk en in ‘Chiêc Khân Piêu‘ de Indiase tabla wordt toegevoegd, zijn we muzikaal nog verder van huis; hoe avontuurlijk wil je het hebben. Deze ongebruikelijke mix van stijlen en tradities maakt ‘Hà Nôi Dou‘ een van de beste albums van de laatste tijd; pracht CD!

English version

For years now the French guitarist Nguyên Lê is an authentic ambassador of the music from Vietnam. In his compositions he mixes traditional music with western harmonies. On his latest album ‘Ha Noi Dou‘ he innovates his music and created new opportunities with the amazing dan-bau and Vietnamese violinist Ngô Hông Quang.

The music of Vietnam is recognizable by its semi tones that lie hidden in the ornaments between the tones. These ornaments are played beautifully on guitar by pushing the string up or on the Vietnamese dan-bau (one-stringed instrument) by pulling the lever so that the string is stretched or bowed. For both instruments it requires a very accurate technique, which turnes the music very recognizable into Vietnamese music. Both Nguyen Lê as Ngô Quang Hông are masters in this technique which excels in convincing performances. On their first duo album ‘Ha Noi Dou’ they are assisted by five musicians on percussion, koto (Japanese stringed instrument) and Paolo Fresu on trumpet and flugelhorn. The music switches easily to all directions. From rock / alternated guitar solo in ‘Like Mountain Birds‘ , the traditional love song ‘A Night with You, Gone’ with beautiful vocals by Ngô Quang Hông and a wonderful trumpet solo by Fresu, or ‘Heaven’s Gourd‘. A piece played on two strings that, by the use pentatonic scale, gets some country-and-western flair. It is all very beautiful, varied, exciting and Vietnamese signature is never far away. Ngô Quang Hông is besides an excellent musician, also a decent singer. In the opening piece he shines in khöömei, throat singing from Mongolia. Particularly attractive are the duo pieces where the Vietnamese violin and dan-bau played by Ngô Hông Quang remain closer to tradition than the predominantly melodic guitar work by Nguyên Lê, who plays sometimes quite firmly (with distortion) and even fits to the work of the Belgian guitarist Philip Catherine. When the Indian tabla is added in the second composition and in ‘Chiêc Khan Piêu‘ the musical horizon gets even wider; how adventurous can music be? This unusual mix of styles and traditions makes ‘Ha Noi Dou’ one of the best recent albums; splendid CD!

  • Nguyên Lê & Ngô Hông Quang: ‘Ha Noi Dou’ (ACT/Challenge Records)

© Mattie Poels.