Vein is een jazz-trio uit Zwitserland van bassist Thomas Lähns met de tweelingbroers Arbenz: Michael op piano en Florian op drums. Een hecht en compact trio dat met hun nieuwe album ‘The Chamber Music Effect‘ een link legt tussen de klassieke benadering van kamermuziek waar elk instrument niet zonder de anderen kan en daardoor even belangrijk is.

English version below

Een jazz-trio is de ultieme jazzbezetting waarbij de muziek prachtig uitkristalliseert in de verdeling van de instrumenten. De bas legt de basis en zorgt voor de lage frequenties terwijl de piano de harmonieën creëert en over het algemeen de thema’s speelt. De drums/percussie laat het ritme horen wat samen met bas en piano een ritmische eenheid vormt. De kunst is nu om dit muzikaal-complex los te laten, elkaar te verrassen waarbij de instrumenten elkaars functie overnemen. De piano die de bas-taak overneemt, de bas die thema’s laat horen en de drums die ritmisch melodisch speelt. Het trio Vein uit Zwitserland laat het allemaal horen op hun nieuwste album ‘The Chamber Music Effect‘. De groep speelt energiek, funky, pittig met een opvallend strakke en natuurlijke mooie timing. Ze maken gebruik van maat- en tempowisselingen die de muziek vaart geeft en avontuurlijk maakt. Bovendien gaat drummer Florian Arbenz zeer vrij om met het ritme en glijdt moeiteloos van vette groove naar subtiel abstracte ritmiek met fijne ghostnotes te horen in enkele fraaie drumsolo’s. Pianist Michael Arbenz, die ook de meeste stukken schreef, heeft een onmiskenbaar gevoel voor sfeer: van zeer subtiel (Poem de Nuit), het impressionistisch gekleurde ‘Ode to the sentimental knowledge‘ tot de razend snelle bebop-funk in ‘In Media Res‘: een titel die refereert aan een boek dat begint bij het einde. Thomas Lähns blinkt uit in een bas-solo ondersteund met udu (kleipot) begeleiding in ‘Sheherazade’ waarin hij zijn instrument spatzuiver laat ronken en kreunen. Alhoewel de hoes van het nieuwe Vein-album niet erg fraai is, krijg je wel rode oortjes bij het beluisteren van hun muziek.

Op 18 nov. 2016 concert Vein met saxofonist Greg Osby in Paradox Tilburg

English version

Trio Vein is a jazz band from Switzerland by bassist Thomas Lähns with the twin brothers Arbenz: Michael on piano and drummer Florian. Their new album ‘The Chamber Music Effect‘ is a tight and compact one, established a link between the classical approach to chamber music where each instrument is equally important.

A jazz trio is the ultimate jazz band where every instrument has it’s own importance. The bass is the foundation and provides the low frequencies while the piano creates the harmonies and generally plays the themes. Drums/percussion creates the rhythm and fits into the rhythmic unit of bass and piano. The trick is now to release this musically complex, to surprise and take over each other’s function. The piano takes over the bass function, the bass plays themes and drums produces a rhythmically melodic. The trio Vein from Switzerland plays like this on their latest album ‘The Chamber Music Effect’. The band plays energetic, funky, spicy with a remarkably tight and beautiful natural timing. They use beat and tempo changes which makes the music adventurous. Moreover, drummer Florian Arbenz plays very loose with the rhythm and glide easily from fat groove to subtly, abstract rhythms with delicate ghost notes and some nice drum solos. Pianist Michael Arbenz, who wrote most of the pieces, has a distinct sense of atmosphere: very subtle (Poem de Nuit), the impressionistic coloured ‘Ode to the sentimental knowledge’ to the fast-paced bebop funk in “‘In Media Res’: a title that refers to a book story that starts at the end. Thomas Lähns is a wonderful bass player in a lovely bass solo (with udu (clay pot)), in ‘Sheherazade‘ in which he let his instrument revving and moan. Although the cover of the new trio ‘Vein’ album isn’t very attractive, you will be surprised by their great music!

  • Vein: ‘The Chamber Music Effect’ (vien.ch)

© Mattie Poels.