Met hun nieuwe album ‘Camiño’ slaagt Ialma er wéér in om het muzikaal cultureel erfgoed uit Galicië (Noord-Spanje) een nieuwe impuls te geven. Met Belgische musici nemen deze vier (voorheen vijf) Spaanse zangeressen dit metaforisch album op waarmee ze een brug slaan tussen Santiago de Compostella en het kosmopolitische Brussel.

English version below

Galicië staat bekend om zijn bijzondere Keltische folk met gebruik van de pandareta (kleine tamboerijn), de gaita (doedelzak) en natuurlijk de (eenstemmige) vrouwenzang. Fantastisch hoe de groep Ialma, vier jonge Spaanse vrouwen, de muziek uit hun geboorteland koesteren, hoe ze hun cultureel erfgoed vertalen naar de 21ste eeuw en daarin worden bijgestaan door geweldige musici zoals de diatonisch accordeonist Didier Laloy en gitarist Quentin Dujardin die ook de CD produceerde.

De groep start in 2000 met het begeleiden van traditionele Noord-Spaanse dansen in het Galicisch Cultureel Centrum in Brussel. Het Zoku-CD-label (EMI) is gecharmeerd van de dameszang en in 2002 verschijnt hun debuut-CD waarmee ze een eerste stap zetten naar een muzikale cross-over tussen de Galicische folk en hedendaagse muziek. Na hun tweede CD is ook de geboortestreek Galicië geïnteresseerd in hun muziek en de groep keert regelmatig terug naar Noord Spanje op zoek naar oude melodieën die ze verwerken in hun muziek. Ialma is rijk, de zang (in Galego) heeft een grote emotionele lading en is zeer karakteristiek, onmiskenbaar Galicisch en doordrenkt van folk in de breedste zin. Mooie voor- en nazang, al dan niet meerstemmig geeft met uitgekiende arrangementen een zeer bevlogen indruk (‘Maneo en Bruxelas’). In ‘Galeuska‘ horen we de txalaparta; een soort Baskische marimba die ritmisch wordt bespeeld. Bijzonder fraai zijn de meerstemmige liedjes zoals ‘Bicada Pola Lua‘ (Kus de Maan) of ‘Na Tua Lembranza‘ waar heel subtiel de flamenco het podium betreedt. Opvallend is de uitvoering van ‘Voa Voa’ dat door de Italiaanse topzangeres Lucilla Galeazzi werd gezongen op het album ‘Mama’s‘ van de Franse muzikant Philippe Eidel die ooit nog de producer was van Chab Khaled. ‘Camiño’ is wereld-CD, een metafoor voor de muzikale reis tussen Brussel en Santiago die hopelijk oneindig lang duurt, zodat we nog veel kunnen genieten van deze fantastische groep!

Meer folkmuziek Didier Laloy of Quentin Dujardin.

English version

Again Ialma’s new album ‘Camiño’ is a great trip into the musical heritage from Galicia (Northern Spain). In coörparation with Belgian musicians these four (previously five) Spanish singers recorded this metaphorical album on which they build a bridge between Santiago de Compostela and the cosmopolitan Brussels.

Galicia is known for its exceptional Celtic folk. They use the pandareta (small tambourine), the gaita (bagpipe) and of course the wonderful female (unison) vocals. Amazing how the group Ialma cherish the music from their homeland, how they translate their cultural heritage into the 21st century. They are supported by great musicians such as the diatonic accordionist Didier Laloy and guitarist Quentin Dujardin who also produced the CD.

Ialma started in 2000 to accompany traditional northern Spanish dance in the Galician Cultural Centre in Brussels. The Zoku CD label (EMI) was charmed by the ladies’ voices and in 2002 their debut album was recorded. A first step towards a musical cross-over between the Galician folk and contemporary music. After their second CD also the native region of Galicia got interested in their music, and the group regularly returned to northern Spain in search of ancient melodies that they incorporate into their music. Ialma is a rich music group. The singing (in Galego) has a huge emotional feeling with a very characteristic and unmistakable Galician folk sound. Beautiful call- and respond singing, in close harmony put into very tight and enthusiastic expression with sophisticated arrangements (like ‘Maneo and Bruxelas’). In ‘Galeuska’ they use the txalaparta; a kind of Basque marimba played very rhythmically. Particularly attractive are the polyphonic songs like ‘Bicada Pola Lua‘ (Kiss the Moon) or ‘Na Tua Lembranza’ where the flamenco takes the stage. Striking is the performance of ‘Voa Voa’, originally sung by the Italian singer Lucilla Galeazzi on the album ‘Mama’s’ by the French musician Philippe Eidel who was also the producer of Chab Khaled.Camiño’ is splendid record, a metaphor for the musical journey between Brussels and Santiago that hopefully lasts indefinitely, so we can enjoy this fantastic group for a long time!

More folk music by Didier Laloy of Quentin Dujardin.

  • Ialma: ‘Camiño’ (Homerecords.be)

© Mattie Poels.