De Nederlandse jazzpianist Wolfert Brederode is een muzikaal verhalenverteller. Op zijn trio-CD ‘Black Ice‘ horen we hem met contrabassist Gulli Gudmundsson en drummer Jasper van Hulten in een glansrijk muzikaal exposé dat aansluit bij een nieuwe lichting jazzmusici waar melodie prevaleert boven virtuositeit.

English version below

Wolfert Brederode is dus een muzikaal verhalenverteller. Een die zorgvuldig zijn woorden kiest, die met aandacht en concentratie zijn melodieën ontwikkelt tot (kleine) muzikale bouwwerken. Fraai hoe daarbij zijn linker- en rechterhand elkaar complementair aanvullen en hij een eigen persoonlijke kleur neerzet. Soms met een echte melodie die boven de begeleiding uitstijgt, dan weer met akkoordschakeringen die het muzikaal landschap bepaalt. Bijzonder fraai hoe drummer Jasper van Hulten de ruimtes ’tussen de noten‘ opvult met gemarkeerde ritmische patronen. Hierdoor wordt hij niet alleen duidelijk hoorbaar maar verrijkt hij ook de arrangementen met polyritmiek en voedt de muziek met accenten en een onlosmakelijke drive. Het spel van de in Nederland wonende Ijslandse bassist Gulli Gudmundsson vleit zich bijna onopvallend tegen het klavierspel aan en polijst de muziek met brede geaccentueerde baslijnen en melodieën. Wolfert Brederode heeft zich ontwikkeld tot een persoonlijk pianist die nauwelijks in een hokje te plaatsen is. Alleen ‘Glass Room‘ vertoont wat kenmerken van Keith Jarrett’s gospel-feel. Zijn trio-CD ‘Black Ice’ is breed opgenomen in een wijd perspectief met veel ruimtelijke galm. Een album waarbij je je waant in een warm muzikaal bad.

Geen YouTube van ‘Black Ice’ – wel een kwartetopname uit Vrije Geluiden-TV – 2011.

English version

The Dutch jazz pianist Wolfert Brederode is a musical storyteller. His trio album ‘Black Ice‘ is a wonderful musical exposé with bassist Gulli Gudmundsson and drummer Jasper van Hulten. A new generation jazz musicians where melody prevails above virtuosity.

Like I said Wolfert Brederode is a musical storyteller. And a careful one. He creates his melodies from small tiny parts into long musical sentences. Very beautifully how his left and right hand complement each other in melodic lines. In this way he creates a personal colour. In one way the melody rises above the accompaniment, and in the other way he plays only chord progressions in which he creates a lovely musical landscape. Particularly fine how drummer Jasper van Hulten fills the spaces “between the notes” with rhythmic patterns; with poly rhythms, accents and an inseparable drive in which he feeds the music with great progression. The Icelandic bass player Gulli Gudmundsson, who lives in the Netherlands for years, polishes the music with fine accented bass lines and original melodies. Wolfert Brederode has developed himself into a personal pianist and composer with his own style. Only ‘Glass Room‘ there’s a fine tuning of Keith Jarrett’s gospel feel. His trio album ‘Black Ice‘ is recorded with an open view and spacious reverberation. An wonderful jazz album for those who are ready for the 21ste century jazz invaders.

  • Wolfert Brederode Trio: ‘Black Ice‘ (ECM/New Arts International)

© Mattie Poels.