Elk land heeft een eigen benaming voor de weemoed die terug te vinden is in de liederen; zoals de Spaanse ‘duende‘ of de Portugese ‘saudade’. In Bosnië Herzegovina heet het de ‘sevdah’. De Bosnische sevdahlinka zijn het hart van de bevolking. Liederen vol hartstocht en passie die intens worden vertolkt door de groep Divanhana uit Sarajevo op hun nieuwe CD ‘Zukva‘.

English version below

Divanhana wordt in 2009 opgericht door een groep jonge enthousiaste musici die studeren aan de muziekacademie van Sarajevo. Ze spelen overwegend de sevdahlinka, traditionele liederen die doordrenkt zijn met de sevdah. Net zoals de Portugese fado en de Spaanse flamenco zijn ook de sevdahlinka goed herkenbaar en hebben een karakteristiek geluid; fraai vertolkt door zangeres Leila Catic. Tegen een veelal hitsige tweetelsmaat, laat zij de muziek broeien en houdt zij met gemak de spanning vast die onontbeerlijk is in de sevdahlinka. Divanhana speelt strak en ritmisch in een sobere bezetting van bas, gitaar, accordeon, piano en percussie en thema’s worden bijzonder fraai omspeeld door klarinet, viool en accordeon (schitterend in ‘Emina‘ – zie YouTube beneden). Maar er gebeurt meer. Zo horen we invloeden van jazz (‘Pijanica…’), pop (‘Sejdfu majka...’) en klassieke muziek en creëert dit septet een internationale mix met de nadruk op de sevdah, de nationale Bosnische muziek. Hun derde CD ‘Zukva’ refereert aan een kleine appel die alleen groeit in Bosnië Herzegovina en zeer goed smaakt als je hem mengt met andere soorten appels. Een metafoor voor de mix van Divanhana die met hun muziek net even over de grens kijkt maar toch een fris en vertrouwd Bosnisch geluid laat horen!

 English version

Lots of music have their own name for the melancholy: the Spanish ‘duende’ or the Portuguese ‘saudade’. In Bosnia Herzegovina they call it the ‘sevdah‘ and their songs the sevdahlinka – the heart of the people. Songs full of passion, played intensely by the group Divanhana on their new album ‘Zukva‘.

In 2009 Divanhana was founded by a group of enthusiastic young musicians who studied at the Music Academy of Sarajevo. They play mostly the sevdahlinka, traditional songs that are infused with the sevdah. Like the Portuguese fado and the Spanish flamenco, the sevdahlinka are easily recognizable and have a characteristic sound; beautifully sung by Leila Catic. She easily let the songs simmer and gives the music it’s tension level which is indispensable in the sevdahlinka. Divanhana plays tight and rhythmically in a sober instrumentation of bass, guitar, accordion, piano and percussion and themes are very beautifully ornamented by clarinet, violin and accordion (brilliant in ‘Emina‘ – see Youtube above). But there is more. We hear influences of jazz (‘Pijanica …’), pop (‘Sejdfu majka…’) and classical music. A wonderful creation of an international mix with the heart of the sevdah, national Bosnian music. Their third album ‘Zukva‘ refers to a small apple that grows only in Bosnia Herzegovina and tastes very good when you mix it with other types of apples. A metaphor for the mix of Divanhana who’s music is fresh with an innovative Bosnian sound!

  • Divanhana:Zukva‘ (ARCMusic/Music&Words)

© Mattie Poels.