Als een soort grap spelen de muzikanten van WÖR muziek uit midden 18de eeuw. Het resultaat vinden ze zó ‘cool’ dat ze besluiten een hele CD er mee op te nemen. Het resultaat is ‘Wör – Back tot the 1780’s‘ vol muziek uit dansbundels, beiaardboeken en uit een bundel van de familie van muzikanten en advocaten Di Martinelli. Een voortreffelijk idee met uitstekende muziek.

English version below

Gewoon je eigen ding doen omdat het leuk is, omdat je er energie van krijgt en prachtige muziek brengt. Daar zijn ze in België erg goed in. Kijk maar naar de Gentse folk-secene waar brilliante musici vandaan komen die vaak een cross-over spelen van folk met Renaissance muziekinvloeden (Olla Vogala/Wouter Vandenabeele, Tuur Florizoone, Tri A Tolia). Ongebruikelijke muziek maar daarom zo bere-interessant! Iets soortgelijks doet WÖR. Vijf musici die op zoek gingen naar pakkende melodieën, die ze vonden in diverse dansbundels zoals ‘d’Aubat de Saint-Flour’ en ‘Trappeniers‘ of in de beiaardboeken ‘De Gruijtters’, ‘Van Belle’ en ‘De Prins’. De melodie is de Cantus firmus, de leidraad van het arrangement waaromheen, of beter nog; waar doorheen en waar overheen diverse saxen, viool, doedelzak, accordeon en gitaar buitelen, springen, dartelen en flaneren. Energiek, fris en buitengewoon levendig. Wör brengt de geschiedenis tot leven, ontdaan van alle stoffige vooroordelen speelt dit gezelschap een mix van de toen zo populaire muziek uit het midden van de 18de eeuw, doordrenkt met een hedendaags prikkelende newfolk. Alleen instrumentale stukken, dat wel; enkele gezongen balladen zouden zeker niet misstaan. Maar verder alle lof voor dit album en zoals zij zelf zeggen: ‘Als ze er vroeger in Gent, Diest, Leuven, Brussel & Antwerpen op uit de bol gingen, waarom zou u dat niet doen?‘ En zo is het!!

English version

As a kind of joke the band WÖR played music from the mid 18th century. The result was so ‘cool’ that they decided to record a full album. The result is ‘Wör – Back to the 1780’s’. A CD full of music from dance books like ‘d’Aubat de Saint-Flour‘ and ‘Trappeniers’, and the carillon books ‘De Gruijtters’, ‘Van Belle’ and ‘De Prins’, and a collection of songs collected by a family of musicians and lawyers Di Martinelli. An excellent idea with excellent music. The melodie is the Cantus firmus, the guiding part and the base of the music, wonderful and idiosyncratic arranged for various saxophones, violin, bagpipes, accordion and guitar. Energetic music, fresh and extremely vibrant. Wör brings history to the present, stripped of all dusty prejudices this band plays a mix of popular music from the mid-18th century, infused with a contemporary tantalizing newfolk. Only instrumental pieces though; some sung ballads certainly would be great. But beyond all, this album is splendid and as they say themselves: ‘If the people from Ghent, Diest, Leuven, Brussels and Antwerp danced on the music those days, why shouldn’t we right now?‘ And that’s the way it is!!

  • WÖR: ‘Back To The 1780’s’ (AppelRekords)

© Mattie Poels.