Zangeres Øyonn Groven Myhren en cimbalist Lars Henrik Johansen namen met nog twee musici de CD ‘Paa Jorden Fred og Glaede’ op. Een fraai tintelende Kerstcollectie, een album vol Noorse Kerst hymnes met melodieën die zijn opgetekend, eind 18de eeuw en terug te vinden in het handgeschreven koraalboek uit Rognstad (Zuid-Noorwegen).

Tijdens een jaarlijkse Kerstbijeenkomst spelen de musici Øyonn Groven Myhren en Lars Henrik Johansen uit een handgeschreven boekje uit 1779 dat werd gebruikt door de organist Ole Henrichsen Rognstad (1757-1839) in de Balke kerk in Toton (Zuid-Oost Noorwegen). Zij zijn zo onder de indruk van de muziek dat ze besluiten een album op te nemen met deze Kerst hymnes; overigens in dezelfde Balke kerk (foto). Het resultaat is ‘Paa Jorden Fred og Glaede’ (Vrede en Plezier op Aarde). Aangezien het gehucht Toten eind 18de eeuw geïsoleerder lag dan tegenwoordig, is het niet zo verwonderlijk dat de harmonieën anders zijn dan in die tijd gebruikelijk was, zoals blijkt uit de koraalboeken ‘Kingos Gradual’ (Kopenhagen) uit 1699 en het ‘Breitendichs Koraalboek’ (Kopenhagen 1764). Men ging meer zijn eigen gang en speelde wat men mooi vond. Ook te horen op dit album waar de originele arrangementen hier en daar zijn aangepast.

‘Paa Jorden Fred og Glaede’ is een religieus album met hier en daar folkinvloeden. Zangeres Groven Myhren heeft een mooie heldere stem, buigzaam met een behaaglijk timbre, die zeer fraai kleurt in de begeleiding; (alt)viool, dulcimer (snaarinstrument), hakkebord en klavecimbel. In een sobere steeds wisselende instrumentatie klinken de hymnes oprecht, kalm en met veel rust. Naast Kerstliederen over de geboorte van Jezus, Vrede op Aarde en een Marialied opent de CD met een Nieuwjaarslied, alles gezongen in het Noors, met Engelse vertaling in het CD-boekje. Terwijl in Zuid- en West-Europa het Classicisme in alle hevigheid losbarstte en Frankrijk nog na dobberde op de rijkelijk versierde rococo, keek men in het zuiden van Noorwegen ook terug naar de Renaissance en was het Kerstfeest een reden om deze prachtige muziek nieuw leven in te blazen; ‘Paa Jorden Fred og Glaede’!

Øyonn Groven Myhren: zang / Lars Henrik Johansen: klavecimbel en hakkebord / Anne Hytta: viola d’amore / Benjamin Rygh: dulcimer

Zangeres Øyonn Groven Myhren is naast musicologe ook componist en schreef het prachtige ‘Lilja’

English version

Vocalist Øyonn Groven Myhren and cymbalist Lars Henrik Johansen recorded with two musicians the album ‘Paa Jorden Fred og Glaede‘. A fine Christmas Collection, an album of Norwegian Christmas hymns with tunes written down at the end of 18th century and can be found in the choral book from Rognstad.

During an annual Christmas meeting the musicians Øyonn Groven Myhren and Lars Henrik Johansen played music from a handwritten choral book that was used by the organist Ole Henrichsen Rognstad (1757-1839) in the Balke church in Toton (South-East Norway) in 1779. They were so impressed by the music that they decide to record a full album with these Christmas carols; moreover, they made the reordings at the same Balke church (photo). The result is ‘Paa Jorden Fred og Glaede’ (Peace and Fun on Earth). A religious album with folk influences here and there. Singer Groven Myhren has a nice clear voice, flexible with a pleasing timbre, which sounds very beautiful with the (alto) violin, dulcimer (stringed instrument), dulcimer and harpsichord. In a sober ever-changing instrumentation the carols sound sincere, calm and tranquility. In addition to Christmas songs about the birth of Jesus, Peace on Earth and a Maria hymn the CD opens with a New Year song. All the songs are in Norwegian with an English translation in the booklet. While in Southern and Western parts of Europe the Classicism came up and in France the lovely rococo almost disappeared, the people of the south of Norway went back to the music of the Renaissance. As you can hear on this wonderful Christmas record; ‘Paa Jorden Fred og Glaede’!

  • Øyonn Groven Myhren / Lars Henrik Johansen: ‘Paa Jorden Fred og Glaede‘ (Etnisk Musikklubb/Xango)

© Mattie Poels.