Binnen de jazzmuziek zijn er maar weinig componerende drummers. Toch hebben Felix Schlarmann, Manu Katché, Jack Dejohnette of Marco Santos hun componerende sporen al ruimschoots verdiend. In dit bijzondere rijtje mag de jonge jazzdrummer Neil van der Drift zich scharen die met zijn debuut-CD ‘New Old City‘ een nieuw klankidioom creëert.

English version below

Jazzdrummer en componist Neil van der Drift legt de lat erg hoog. Zijn muzikale interesse is breed en weerspiegelt de diversiteit van zijn composities. Het gebruik van een strijkkwartet, een zangeres, blazerssectie, onregelmatige ritmiek en de link naar zijn hamonie/fanfare achtergrond maken zijn album metaforisch en verhalend. Zoals prachtig verscholen in de chromatiek van het titelstuk ‘New Old City‘ en het Oriëntaals touché in ‘Nor Chanaparh‘ (Ibrahim Maalouf). Zijn composities hebben fraaie thema’s, een duidelijke structuur, zijn kenmerkend door het gebruik van instrumentcombinaties en grossieren in verschillende poly- en onregelmatige ritmes. Zangeres Chelsea Foreman, te horen in enkele stukken, heeft een opmerkelijk helder timbre. Haar stem balanceert op het snijvlak van pop en jazz met een beminnelijke ondertoon. ‘New Old City‘ is een schitterend debuut, wat omzichtig wellicht, maar vakkundig en met zorg geproduceerd. Van der Drift profileert zich hierop als een veelzijdig musicus die we zeker in de gaten moeten houden!

CD-presentatie – 13 december in PaRaDoX Tilburg

http://youtu.be/Q452Il2DZjI

English version

Within the jazz music there are only a few drummers composing. Yet Felix Schlarmann, Manu Katché, Jack Dejohnette or Marco Santos were already successful with their composed music. The young jazz drummer Neil van der Drift will be one of them with his debut album ‘New Old City’ on which he creates a new sound idiom.

Jazz drummer and composer Neil van der Drift does have a broad musical interest that reflects the diversity of his compositions. The use of a string quartet, a singer, brass section, irregular rhythms and the link to his brass band background makes his album metaphorical and scenic. Wonderful is the hidden chromaticism of the title piece ‘New Old City’ and the Oriental touch in ‘Nor Chanaparh’ (Ibrahim Maalouf). His compositions have attractive themes, a clear structure, characterized by the use of certain instrumental combinations and lovely poly- and irregular rhythms. Singer Chelsea Foreman, who sing some songs, has a remarkably clear timbre. Her voice teetering on the cutting edge of pop and jazz with an amiable wonderful tone. ‘New Old City‘ is a brilliant debut, maybe a little wary, but very well done. Neil van der Drift is a versatile musician with a great future ahead!

  • Neil van der Drift: ‘New Old City‘ (neilvanderdrift.com)

© Mattie Poels.