De Londense singer/songwriter John Renbourn overleed in de lente van 2015 op 70 jarige leeftijd. Reden voor het uitbrengen van ‘The Attic Tapes‘. Live en studio opnames die jarenlang op ‘zolder’ lagen te verstoffen, zijn nu opgepoetst en uitgebracht op een overzichts-album van deze Engelse zanger, gitarist en liedjesschrijver.

English version below

‘The Attic Tapes‘ bevat opnames die troubadour John Renbourn zo’n twee jaar maakte, voordat hij zijn debuut-album uitbracht in 1965. Hij is dan nog maar net 18 jaar oud. Een getalenteerde muzikant die samenwerkte met de folk-rock groep Pentangle waarin we ook Bert Jansch en contrabassist Danny Thompson tegenkomen die later de begeleider wordt bij de Schotse zanger Donovan. John Renbourn stamt uit de folk-revival van de jaren ’60. Zangers die liedjes zingen met maatschappij kritische teksten vol poëzie en metaforen, waarbij het gitaarspel steeds belangrijker wordt en melodie en begeleiding elkaar voortdurend afwisselen. Dat vinden we allemaal terug op deze verzameling niet eerder uitgebrachte stukken. Renbourn speelt niet overal even strak en ritmisch gitaar, maar dat heeft ook weer zijn charme en geeft zijn muziek een zekere onbevangenheid en een bevlogen vaart. Hij blijft op zoek naar de wisselwerking tussen folk en blues. Enkele stukken zijn live opgenomen en op een aantal tracks wordt hij bijgestaan door gastmusici zoals Beverly Martyn, de vrouw van de legendarische John Martyn en Mac Mac Leod de meespeelt op twee stukken. Een gitarist die de inspirator is geweest van Donovan die overigens John Renbourn’s liedje ‘Candyman‘ ( de 7de track) coverde voor zijn debuut L.P. ‘Fairytale’. Renbourn is altijd groot liefhebber geweest van oude, Middeleeuwse muziek, terug te vinden in stukken als ‘Anji’ (geschreven door Davy Graham), ‘Portland’ en ‘Judy’. ‘The Attic tapes‘ (De Zolder Opnames) is een prachtig document voor iedereen die de folkrevival bewust of onbewust meemaakte. Maar ook als weerspiegeling voor de recente folk-revival is dit album zeer de moeite waard en waaruit maar weer eens blijkt dat goede muziek tijdloos is!

John Renbourn samen met Bert Jansch.

English version

In the spring of 2015 the London based singer/songwriter John Renbourn died, 70 years old. Reason for the release of ‘The Attic Tapes‘. For years lost live and studio recordings were found and released in this wonderful collection.

‘The Attic Tapes’ were recorded long before troubadour John Renbourn released his debut album  in 1965. He was about 18 years old. A talented musician who worked with the folk-rock group Pentangle together with the musicians Bert Jansch and bassist Danny Thompson who beacame the bass player of the Scottish singer Donovan. John Renbourn is one of the main singers from the folk revival of the ’60s. Singing songs full of poetry and critical lyrics where guitar playing is more than only accompanying a voice. Sometimes Renbourn does not play that rhythmic guitar, but it gives his music a certain open-mindedness and a passionate flow. It’s wonderful to hear him switch between folk and blues. Some pieces are recorded live and on some tracks he is assisted by guest musicians such as Beverly Martyn, the wife of the legendary John Martyn and Mac Mac Leod who play on two pieces. A guitarist who has been the inspiration of the Scottish singer Donovan. Moreover Donovan covered John Renbourn’s song ‘Candyman’ (7th track) for his début LP ‘Fairytale‘. Renbourn has always been a big fan of ancient, medieval music reflected in pieces like ‘Anji’ (written by Davy Graham), ‘Portland’ and ‘Judy’. ‘The Attic Tapes’ is a wonderful document for all who remember the folk revival. But it’s also a reflection of the recent folk revival and, once again, it shows that good music is timeless and never old-fashioned!

  • John Renbourn: ‘The Attic Tapes‘ (World Music Network / Music&Words)

© Mattie Poels.