Grup Yorum is al jaren een (verboden) protestgroep in Turkije die streeft naar vrijheid van meningsuiting. Hun nieuwste CD ‘Ruhi Su’ is een hommage aan de Turkse muzikant Ruhi Su (1912-1985). In september 2015 is het 30 jaar geleden dat deze legendarische zanger en saz (langhalsluit) speler overleed.

English version below

Ruhi Su was een bevlogen saz speler en zanger die met de rijke Anatolische muziekcultuur en zijn politiek engagement de maatschappij probeerde te veranderen. Hij wilde mensen bewuster maken, meer vrijheden genereren en af van politieke ongelijkheid. Ruhi Su is een inspiratiebron voor de protestgroep Grup Yorum die hun 22ste album aan hem opdragen. Hij schreef een aantal liederen en is ook als saz-speler te horen op deze CD. Veel stukken zijn politiek beladen. Zo wordt er aan het begin van het lament ‘Onbeslere Agit‘ vertelt hoe de Turkse regering in 1923 bijna 40 mensen vermoordde. In ‘Drama Köprüsü‘ horen we het verhaal over een Griekse stad waar Hassan woont, een soort lokale Robin Hood die steelt van de rijken en zijn buit verdeelt onder de armen. Ruhi Su heeft zelf vijf jaar gevangen gezeten en zingt erover in ‘Mahsus Mahal’: een brief aan zijn jonge vrouw. Het zijn deze achtergronden die de muziek van Grup Yorum nog sterker maakt. De prachtige liederen worden vol overtuiging gezongen en krijgen door de (meerstemmige) samenzang soms zelfs iets patriottisch. De oprechtheid, de innemende melodieën, arrangementen en het combinatie gebruik van Turkse en Westerse instrumenten maken Grup Yorum tot een internationaal gewaardeerde groep die concerten gaf heel in West-Europa. Toch wordt de groep door de Turkse regering minder gewaardeerd en zijn leden gemarteld en gevangen gezet. Daarom is jammer dat de censuur nu ook ons land heeft bereikt en Grup Yorum werd verboden om concerten te geven in Nederland begin 2015.

English version

For years Grup Yorum has been a (forbidden) protest group in Turkey who fights for freedom of speech. Their last album ‘Ruhi Su‘ is a hommage to the Turkish musician Ruhi Su (1912-1985). This year it’s 30 ago this legendary singer and saz (long-necked lute) player died.

Ruhi Su was an inspired saz player and vocalist who tried to change the Turkish society by playing Anatolian music with political lyrics. He wanted to make people more conscious, generate more freedom and change political inequality. Ruhi Su is an inspiration for the protest group Grup Yorum who dedicated their 22th album to him. He wrote a number of songs and also can be heard as saz player on this CD. A few pieces are political statements. The lament ‘Onbeslere Agit‘ starts with a story about the Turkish government who killed nearly 40 people in 1923. In the song ‘Drama Köprüsü’ we hear the story of a Greek city where Hassan lives, a kind of local Robin Hood who steals from the rich and share it amongst the poor. Ruhi Su himself has been imprisoned for five years and sings about in ‘Mahsus Mahal’ in a letter to his young wife. These backgrounds make the music of Grup Yorum even stronger. The beautiful songs are sung with conviction and get through the (polyphonic) vocals sometimes even more patriotic. The sincerity, straight melodies, arrangements and use of Turkish and Western instruments makes Grup Yorum into an internationally acclaimed group. They gave concerts throughout Western Europe. But the band is less appreciated by the Turkish Government and its members were tortured and put in prison. Therefore, it is unfortunate that the censorship has now reached our country and Grup Yorum was forbidden to give concerts in the Netherlands in the spring of 2015.

  • Grup Yorum:Ruhi Su‘ (KALAN/Xango)
  • Thanks to the wonderful Turkish singer Olcay Bayir.

© Mattie Poels.