Je moet lef hebben om evergreens, traditionals, liedjes die al vele malen met succes zijn gecoverd, opnieuw op te nemen en uit te brengen. Zangeres Irit Dekel en mulit-instrumentalist Eldad Zitrin (beiden uit Israël) deden het: en hoe! Met zo’n twintig gastmusici transformeerde ze een dozijn covers tot nieuwe eigentijdse muziek.

English version below

Het album ‘Last of Songs’ van Irit Dekel en Eldad Zitrin staat bol staat van oude jazz en folkliedjes. Deze zijn teruggebracht tot de basis, waar de meest noodzakelijke akkoorden en melodielijnen de kern vormen van de muziek. Vanuit deze basis is de muziek opgebouwd met originele arrangementen. De oorspronkelijke stijl krijgt een nieuwe muzikale kleur en door het inventief gebruik van diverse instrumenten zitten sommige melodieën fraai verstopt in een ongebruikelijke combinatie van accordeon, piano, blazers, verschillende snaarinstrumenten, strijkers en percussie. Elk lied klinkt persoonlijk en is karakteristiek. Zo opent de CD met ‘Bye bye Love‘ (een hit uit 1958 van The Everly Brothers) die zeer traag wordt gespeeld, is de jazz-klassieker ‘You don’t know what love is’ verdraaid naar een snelle 6/8ste maat en wordt het uitgekauwde ‘The Rose‘, met gebruik van kamanche (Iraanse knieviool) en daf (raamtrommel), getransformeerd tot Orientaalse/Westerse cross-over. Zoiets soortgelijks gebeurt ook in ‘Goodmorning Heartache‘ waar de Turkse qanun (zither) zorgt voor de oosterse mix. Alle stukken zijn schitterend gearrangeerd door Eldad Zitrin en bieden een riant uitzicht over globale wereldmuziek! Zangeres Irit Dekel heeft een milde stem die enigszins aanleunt tegen het timbre van Billie Holiday. Haar stem loopt als een rode draad door het album, is herkenbaar met een laconieke uitstraling. ‘Last of Songs’ is een innovatieve ontdekkingstocht waarmee bewezen wordt dat evergreens en traditionals niet voor niets tijdloze liedjes zijn en nog nog lang niet over hun houdbaarheidsdatum heen zijn: mits goed gearrangeerd en prachtig gezongen!

English version

You have to have guts to record an album with evergreens, traditional and successful songs which have been covered many times. But singer Irit Dekel singer and multi-instrumentalist Eldad Zitrin (both from Israel) did it! With twenty guest musicians they transformed a dozen of covers into new contemporary world orientated music.

The album ‘Last of Songs‘ by Irit Dekel en Eldad Zitrin is full of old jazz and folk songs. These are reduced to the basics, where the most elementary chords and melodies are the core of the music. From this point, the music is re-constructed with innovative arrangements. The original style gets a new musical colour by the inventive use of various instruments. Some melodies are hidden in an unusual combination of accordion, piano, brass, stringed instruments, strings and percussion. Each song sounds personal and characteristic. Like the opening song ‘Bye Bye Love’ (a 1958 hit by The Everly Brothers) is played very slowly, the jazz classic ‘You do not know what love is‘ is turned into a fast 6/8th beat and the well known ‘The Rose‘, is transformed into exceptional Oriental/Western crossover by the use of the kamanche (Iranian knee violin) and daf (frame drum). Something similar happens in ‘Good Morning Heartache’ where the Turkish qanun (zither) ensures the oriental mix. All pieces are beautifully arranged by Eldad Zitrin and offer a splendid global-overview! Singer Irit Dekel has a mild voice that slightly sound like a young Billie Holiday. Her voice is the common thread on this lovely record ‘Last of Songs‘. An innovative musical discovery of timeless songs. A fine collection evergreens and traditionals ready for a new generation music lovers.

  • Irit Dekel & Eldad Zitrin: ‘Last of Songs’ (Pinorrekk Records/Xango)

© Mattie Poels.