De muziek uit Armenië heeft, mede door zijn bijzondere tonaliteit, een heel eigen muzikale kleur. Dat vinden we terug in twee nieuw verschenen albums. ‘Luys i Luso’ van pianist Tigran Hamasyan met het Yerevan State Chamber Choir o.l.v. Harutyun Topikyan en de CD ‘My Armenia‘ van violist Sergey en pianiste Lusine Khachatryan.

De berg Ararat op de grens van Armenië met Turkije.

English version below

De improvisatie-pianist Tigran Hamasyan (1987) woont tegenwoordig weer in zijn geboorteland Armenië. Alhoewel hij een liefhebber is van cross-overs pop, hip-hop en strakke jazz, horen we hem ingetogen spelen op zijn nieuwe album. In samenwerking met het Yerevan State Chamber Choir (o.l.v. Harutyun Topikyan) nam hij de adembenemend mooie CD ‘Luys i Luso’ op met origineel Armeense werken die geschreven werden tussen de 5de en de 20ste eeuw door o.a. Mesrop Mashtots (5de eeuw) en Komitas (Vardapet) begin 20ste eeuw. Een intense bespiegeling van Sacrale Armeense muziek. Indringend gezongen door het Kamerkoor van Yerevan. Heldere sopranen, de liggende drone (lange toon) en de uitgebreide koor harmonieën laten een breed spectrum horen van vijftien eeuwen Armeense muziek. Tigran Hamasyan houdt een pianistisch gesprek met het koor. Vult aan, geeft commentaar en omspeelt melodieën waarbij hij in de laatste stukken ge-altereerde jazzharmonieën gebruikt die de muziek onmiskenbaar naar de 21ste eeuw tilt. ‘Luys i Luso’ blijf terughoudend, zacht, intens, ja zwijgzaam zelfs, maar steeds met grote en indrukwekkende zeggingskracht. En dat is wat deze muziek zo bijzonder maakt.

Tigran Hamasyan geeft een concert op 27 nov. 2015 in het Bimhuis Amsterdam  / 28 nov. Lantaren Venster Rotterdam (Nacht van de Jazz).

 

De CD ‘My Armenia’ van broer en zus Khachatryan (violist Sergey en pianiste Lusine), wordt opgedragen aan de slachtoffers van Armeense genocide van 1915. Het repertoire is geschreven door moderne componisten uit de vorige eeuw, waaronder Aram Khachaturain, de markante en veelzijdige Arno Babadjanian (‘Six Pictures for Piano Solo’) en Komitas. Een groot componist die honderden liederen verzamelde en optekende. Veel van zijn werk ging echter verloren tijdens de genocide en uiteindelijk overleed hij in een psychiatrische inrichting in Parijs in 1935. Het duo Khachatryan heeft de perfecte balans gevonden tussen viool en piano. Violist Sergey Khachatryan met een trefzekere toon, speelt zelfverzekerd en met toewijding sluit hij voortreffelijk aan bij pianiste Lusine Khachatryan die door haar gedetailleerd spel de kern van de muziek raakt. Opmerkelijk is het intense gebruik van dynamiek waardoor passages zich muzikaal vanzelf inkleuren en de muziek een prachtig landschap wordt zoals in ‘Rhapsody’ van Eduard Bagdasaryan met schitterend contrasterende gedeelten. De muziek op ‘My Armenia’ wordt met karakter gespeeld – is krachtig, rijk, majestueus maar ook subtiel en bescheiden. Prachtig album!

English version

The music is from Armenia has an unique musical colour. It is found in two newly published albums. Two wonderful new CDs were published lately: ‘Luys i Luso’ by pianist Tigran Hamasyan with the Yerevan State Chamber Choir directed by Harutyun Topikyan and the CD ‘My Armenia‘ of violinist Sergey and pianist Lusine Khachatryan.

Nowadays, the improvisational pianist Tigran Hamasyan (1987) lives in his native Armenia again. Although he loves to play a crossovers pop, hip-hop and smooth jazz, we hear on his new album ‘Luys i Luso’ his subdued play. In cooperation with the Yerevan State Chamber Choir (directed by Harutyun Topikyan) he recorded compositions, original work that was written between the 5th and the 20th century by eg Mesrop Mashtots (5th century) and Komitas (Vardapet), early 20th century. An intense contemplation of Sacred Armenian music. Incisively sung by the Chamber Choir of Yerevan. Clear sopranos, the drone (long tone) and extensive choral harmonies emit a broad spectrum of fifteen centuries of Armenian music. Tigran Hamasyan talks in a pianistic way with the choir. He adds melodies, give musical comments and used alternated modern jazz harmonies in the final pieces of the album and put the music into an exciting 21st century flavour. ‘Luys i Luso’ is reticent, soft, intense, even taciturn with a deep expression. And that’s why this music so special.

 

The CD ‘My Armenia’ of brother and sister Khachatryan (violinist Sergey and pianist Lusine), is dedicated to the victims of the Armenian Genocide of 1915. The repertoire is written by modern composers of the last century, including Aram Khachaturain, the striking and versatile Arno Babadjanian (Six Pictures for Piano Solo) and Komitas. A great composer who collected and chronicled hundreds of Armenian songs and dances. Much of his work, however, was lost during the genocide and in the end he died in a mental hospital in Paris in 1935. The duo Khachatryan found the perfect balance between violin and piano. Violinist Sergey Khachatryan plays accurate, inspired and confidently. His violin fits perfectly into the music of pianist Lusine Khachatryan who touches the heart of the music by her precise play. Noteworthy is the intense use of dynamics (forte and piano) which gives the music a wonderful natural colour, like the ‘Rhapsody’ by Eduard Bagdasaryan with brilliant contrasting fragments. The music on ‘My Armenia’ is played with character – is powerful, rich, majestic but also subtle and unassuming. Beautiful album!

  • Tigran Hamasyan  – Yerevan State Chamber Choir o.l.v. Harutyun Topikyan: ‘Luys i Luso’ (ECM/New Arts International)
  • Sergey & Lusine Khachatryan: My Armenia’ (Naïve/Hamonia Mundi)

© Mattie Poels.