Zelden een CD gehoord waar de kora, de West-Afrikaanse harp, zo intens en subtiel hartstochtelijk wordt gespeeld als op het nieuwe album ’22 Strings’ van de Senegalese muzikant Seckou Keita. Een solo-kora album waarop hij deze dubbelzijdige harp virtuoos bespeelt en in enkele nummers zingt over de diepere betekenis van het leven.

English version below

De kora is de dubbelzijdige harp uit West-Afrika die vooral voorkomt in Senegal, Gambia, Mali. De 22 snaren van de kora zijn verdeeld over twee rijen: beiden met elf snaren die bespannen zijn op een kalebas met de huid van een koe. De kora is diatonisch gestemd, in één toonsoort dus. Doordat het instrument met twee handen wordt bespeeld, is het mogelijk om een begeleidingspatroon te spelen en daar bovenop een melodie of improvisatie. Dat geeft veel mogelijkheden, net zoals bij de piano, maar is ook daardoor wel een stuk moeilijker.

Ik heb zelden iemand zó mooi kora horen spelen als Seckou Keita op zijn album ‘22 Strings‘. Hij geeft het instrument een enorme flow waarbij melodie en begeleiding elkaar prachtig onderstrepen. Zijn linker- en rechterhand zijn gelijkwaardig: vullen elkaar aan in begeleiding en solo. Prachtig hoe hij korte bas-loopjes zoals in ‘Mikhi Nathan Mu-Toma’ fraai omspeelt en transformeert tot een soort West-Afrikaanse ‘minimal-music’. Soms lijkt het wel alsof hij de kora met drie handen bespeelt, zoals het intro van ‘Future Strings in E’ dat start met een twinkelend tremolo en verderop eindigt met een stralende melodie waarbij je langzaam de zon achter de heuvel ziet verdwijnen. Naast zeven instrumentale stukken zingt Seckou Keita er drie. Hij is een sonore tenor en zingt over liefde en de Keita-familie. Bovendien horen we hem af en toe meerstemmig op de achtergrond terwijl zijn kora subtiele klanken voortbrengt. ‘22 Strings‘ is een ongelooflijk mooi album waarop de kora schittert in al zijn mogelijkheden. Fantastisch!

English version

Rarely heard a CD where the kora, the West African harp, is played so intense and passionately as on the new album ‘22 Strings’ of the Senegalese musician Seckou Keita. A solo kora album on which he plays this double-harp virtuoso and sings some songs about the deeper meaning of life.

The kora is the double harp from West Africa, mainly in Senegal, Gambia, Mali. The 22 strings of the kora are divided in two rows: both with eleven strings which are strung on a gourd with the skin of a cow. The kora is diatonic tuned; so in one specific key. The instrument is played with two hands, which makes it is possible to play an accompaniment pattern topped with a melody or improvisation. That gives a lot of opportunities, just like the piano, but therefore it is difficult to play.

I have rarely heard someone play so beautiful the kora as Seckou Keita does on his album ‘22 Strings‘. He gives the instrument a huge flow with melody and accompaniment emphasize each other perfectly. His left and right hand are equivalent: complement each other in solo and accompaniment. Beautifully how he plays short bass riffs (like in ‘Mikhi Nathan Mu-Toma’) and perfect transforms them into a kind of West African ‘minimal-music’. Sometimes it seems like he plays the kora with three hands, as the intro of ‘Future Strings in E’ which starts with a twinkling tremolo and later ends with a brilliant melody that makes you feel like you’re watching the setting sun behind an African hill. Besides seven instrumental pieces Seckou Keita sing three songs. With a sonorous tenor voice he sings about the Keita family and love. Moreover, he occasionally added with a multi-voices in the background while producing subtle chords with his kora. ‘22 Strings‘ is an incredibly beautiful album where the kora shines in all its possibilities. Amazing!

  • Seckou Keita: ’22 Strings‘ (ARC Music/Music&Words)
  • Pictures: Andy Morgan

© Mattie Poels.