Het is vijf jaar geleden dat de laatste cd ‘Ô Houria’ uitkwam van zangeres Souad Massi. Op haar nieuwe, zesde, album El Mutakallimûn (Masters Of The World) zingt ze gedichten van moderne en oude Arabische dichters. Deze heeft ze bewerkt met folk, rock, flamenco, jazz en reggae tot stevige eigentijdse popmuziek met o.a. haar vaste gitarist Jean Francois Kellner.

English version below

De eerste keer dat ik Souad Massi zag optreden was tijdens de WOMEX (wereldmuziekbeurs) in Rotterdam – 2001. Onwennig op een groot podium zong ze liedjes van haar album ‘Raoui‘ (Verhalenverteller) uit 2001. Een schitterend debuut, aanvankelijk alleen uitgebracht in Frankrijk, het land waar ze tegenwoordig woont. Souad Massi wordt geboren in Algerije en krijgt lokale bekendheid met haar band Akator. Maatschappelijk getinte teksten worden haar door de Algerijnse regering niet in dank afgenomen en als ze ook nog haar werk als stedenbouwkundige verliest, besluit ze naar Parijs te emigreren. Daar neemt ze vanaf 2001 vijf albums op.

Voor haar laatste cd El Mutakallimûn (opgenomen in Marseille) maakt ze een reis naar Cordoba (Spanje), op zoek naar oude Arabische literatuur en gedichten. Deze gedichten uit de 6de en 9de eeuw zet ze op muziek, net zoals recenter werk van de Irakese dichter Ahmed Matar (1954) en Ilya Abou Madi. Een Libanese poëet die begin 20ste eeuw in ballingschap woonde in Amerika. Inhoudelijk gaat de poëzie op El Mutakallimûn over ‘eenzaamheid’, ‘de zin van het leven’ of ‘vrijheid‘. Massi vertaalt ze muzikaal naar het heden met een popband, in een folk, rock, Zuid-Amerikaanse en flamenco signatuur. Een bijzondere mix; zoals te horen in het fado-flamenco ‘Faya Layla‘ (zie youtube) waarin de ûd (Arabische luit) verrassend goed mêleert. Met haar stem flaneert ze schitterend door alle stijlen en verbindt deze moeiteloos met elkaar. Ze zingt sensitief in het Arabisch met een subtiel hees randje. Alhoewel haar muziek onmiskenbaar westers is, blijft haar Arabische achtergrond door gebruik van ritmiek en instrumenten, hier en daar doorklinken in haar arrangementen (‘Ayna‘). Souad Massi is al jaren een absolute wereldster die met haar nieuwe cd El Mutakallimûn de ‘Masters of the World‘ een moderne plek bezorgd.

English version

It’s been five years since Souad Massi’s last album ‘Ô Houria’ came out. On her new, sixth album El Mutakallimûn (Masters Of The World) she sings poems of modern and ancient Arabic poets. Together with her guitarist Jean Francois Kellner she arranged her songs in a folk, rock, flamenco, jazz and reggae way.

The first time I saw a concert of Souad Massi was during the WOMEX (World Music Fair) at Rotterdam – 2001. On a big stage she sang songs from her album ‘Raoui’ (Storyteller). A brilliant debut, originally only released in France, the country where she now lives. Souad Massi was born in Algeria and got local fame with her band Akator. Socially tinged texts were not appreciated by the Algerian Government and when she also losed her job as an urban planner, she decided to emigrate to Paris. There she recorded five albums from 2001.

For her latest CD ‘El Mutakallimûn’ (recorded in Marseille) she made a trip to Cordoba (Spain), in search of ancient Arabic literature and poetry. She sets poems from the 6th and 9th centuries to music, as well as recent work by the Iraqi poet Ahmed Matar (1954) and Ilya Abu Madi. A Lebanese poet who lived lived in exile in the US early 20th century. The poetry on El Mutakallimûn is about ‘loneliness‘, ’the meaning of life’ or ‘liberty’. With a pop band she translates these poems into folk, rock, Latin American and flamenco music. A special mix can be heard in the fado-flamenco ‘Faya Layla‘ (see youtube) with the surprising vibe of the oud (Arab lute). Her voice strolls magnificent through all styles and connects them effortlessly with each other. She sings sensitive in Arabic with a subtle hoarse edge. And although her music is unmistakably Western there still is an Arab background by using rhythms and instruments (‘Ayna‘). Souad Massi is an absolute world star who puts the ‘Masters of the World‘ in a new and modern spot!

  • Souad Massi: El Mutakallimûn’ (WrasseRecords / Coast to Coast)

© Mattie Poels.