‘En Suite’ is een duo-cd van de in Lommel geboren Sofie Vanden Eynde en de in België wonende Oostenrijkse Romina Lischka; op viola da gamba en theorbe. In een perfekte strijk- en tokkelinstrument combinatie spelen ze Franse Barok muziek van Marin Marais, Sainte Colombe en Robert de Visée: eind 16e – begin 17de eeuw.

English version below

‘En Suite’ is een intiem kamermuziek album met Franse Barokmuziek van het hof van Lodewijk de XIV op viola da gamba (soort cello) en theorbe (soort luit). We horen muziek van Marin Marias, hofcomponist aan het hof van Versailles, die les kreeg van J.B. Lully en Sainte Colombe. Voor diens begrafenis componeerde hij het schitterende ‘Tombeau pour Mr. de St. Colombe’ met prachtig schrijnende chromatiek, te vinden op deze cd ‘En Suite‘. Net zoals een collectie dansen (allemande, sarabande, gigue) uit de vijf boeken (‘Livre de Viole’ met bijna 600 composities) die Marin Marias componeerde eind 16de eeuw voor viola da gamba met theorbe begeleiding. Werken die uitblinken in melodie, glooiende arpeggio’s, verfijnd en fragiel. Bijzonder fraai gespeeld door Sofie Vanden Eynde en Romina Lischka die elkaar feilloos aanvullen met een behaaglijke en warme uitstraling. De componist Sainte Colombe schreef veel muziek voor solo viola da gamba. Er is niet veel bekend over zijn leven, maar hij is wél degene die de omwonden snaar introduceerde: waardoor het geluid van de viola da gamba steviger en markanter werd. Bovendien voegde hij een bassnaar toe waardoor de linkerhand meer speelvrijheid krijgt en daardoor meer mogelijkheden. De solo’s voor viola da gamba worden gelardeerd met werken voor theorbe van Robert de Visée. Een componist die met Marin Marias werkte aan het hof Lodewijk de XIV. ‘En Suite’ is een briljant album dat de stilte afdwingt, de vrijheid opzoekt en je laat verdwalen in je eigen gedachten. Met op de hoes een uurwerk; een mooie metafoor voor de muziek die klinkt als een klokje!

English version

‘En Suite’ is a duo CD of  Sofie Vanden Eynde and Romina Lischka; on viola da gamba and theorbo. A perfect combination of a stringed and plucked instrument in which they play French Baroque music of Marin Marais, Sainte Colombe and Robert de Visée: late 16th – early 17th century.

‘En Suite‘ is an intimate chamber music album with French Baroque music from the court of Louis XIV on viola da gamba and theorbo. We hear music from Marin Marias, composer at the court of Versailles, which was taught by J.B. Lully and Sainte Colombe. For his funeral, he composed the brilliant ‘Tombeau pour Mr. St. Colombe’ with stunning poignant chromaticism found on this CD ‘En Suite’. Also a great is the collection of dances (allemande, sarabande, gigue) from the five books (‘Livre de Viole’ with nearly 600 compositions) which Marin Marias composed late 16th century for viola da gamba with theorbo accompaniment. Compositions excelling in melody, rolling arpeggios, refined and fragile. Particularly beautifully played by Sofie Vanden Eynde and Romina Lischka who complement each other with a cozy and warm atmosphere. The composer Sainte Colombe wrote a lot of music for solo viola da gamba. Not much is known about his life, but he was the one who introduced the round-wound strings: to improve the sound of the viola da gamba to get firmer and more marked. Moreover, he added a bass-string which gives the left hand more freedom and thus more opportunities. The solo viola da gamba music is interspersed with works for solo theorbo of Robert De Visée. A composer who worked with Marin Marias at the court Louis XIV. ‘En Suite‘ is a brilliant album which enforces the silence, gives you freedom and you might get lost in your own thoughts. With a time-piece on the cover; a beautiful metaphor for this sparkling music!

  • Sofie Vanden Eynde en Romina Lischka: ‘En Suite’ (Paraty.fr / Harmonia Mundi)

© Mattie Poels.