Begin jaren ’70 verlaat de Malinese zanger Salif Keita de Super Rail Band. Hij is dan 26 jaar en wil eigen werk zingen en vertrekt naar Les Ambassadeurs du Motel de Bamako. Een groep van de Malinese saxofonist Moussa Sissoko en later Kanté Manfila, een gitarist uit Guinee. Opnames die Les Ambassadeurs maakte tussen 1975-’77 zijn nu her-uitgebracht op een prachtige dubbel-cd.

English version below

De laatste jaren worden regelmatig cd’s uitgebracht met Afrikaans repertoire uit de vorige eeuw. Zoals deze compilatie van het legendarische orkest Les Ambassadeurs du Motel de Bamako met opnames die zo’n 40 jaar oud zijn en nog niet eerder op cd zijn verschenen. De groep werd destijds (begin jaren ’70) samengesteld met musici uit diverse West-Afrikaanse landen waaronder Ivoorkust, Mali, Senegal en Guinee, om gasten (VIP’s) van het Bamako Motel te entertainen met Afro-Cubaanse, jazz, pop, rhythm & blues en rockmuziek. Alhoewel de groep dus veel stijlen beheerst, is op deze verzamel-cd gekozen voor origineel repertoire, veelal geschreven (en gezongen) door Salif Keita en gitarist Kanté Manfila. Aangevuld met twee Afro-Cubaanse stukken, destijds opgenomen door Radio-Mali. Zanger Salif Keita, die meteen opviel vanwege zijn heel eigen stemgeluid, nam de overstap van de Super Rail Band naar Les Ambassadeurs du Motel de Bamako, begin jaren ’70. Hij wilde meer dan alleen het Malinese mande-repertoire zingen. Leerde gitaar spelen van Kanté Manfila en neemt zijn eerste single ‘Mana mana’ op in 1975, met op de A-kant het lied ‘Ambassadeurs’ van Manfila . Een jaar later verschijnt de eerste L.P. ‘Djandio’ van Les Ambassadeurs waar Salif Keita, vreemd genoeg, ontbreekt op de hoesfoto. Van deze uitgave staan een aantal stukken op deze cd, zoals ‘Wara’ en het titelstuk. Voorts vinden we een aantal liedjes van hun daaropvolgende L.P.’s; ‘Vol-1’ en ‘Vol-2’ op deze verzamelaar. Voor meer muzikale vrijheid en het militaire regime in Mali, vertrekt (in een nachtelijke tocht per bus) Les Ambassadeurs naar Abidjan, de hoofdstad van Ivoorkust en verandert hun naam in Les Ambassadeurs Internationaux. Deze bijzondere compilatie-dubbel-cd markeert hierdoor een bijzondere periode van dit 8-koppige orkest en vormt daarmee een mijlpaal in de Malinese muziekgeschiedenis.

Klik HIER om de hele cd te beluisteren

English version

Early ’70s the Malian singer Salif Keita left the Super Rail Band. He was 26 years old and wanted to sing his own work and became a singer at Les Ambassadeurs du Motel de Bamako. A group of Malian saxophonist Moussa Sissoko and later Kanté Manfila, a guitarist from Guinea. The recordings Les Ambassadeursmade made between 1975-’77 are now re-released on this beautiful double CD.

In recent years, regular cd’s are released with African repertoire from the last century. On this compilation we hear the legendary band Les Ambassadeurs du Motel de Bamako. Songs which are about 40 years old and have not previously been released on CD. The group exists at that time (early ’70s) of musicians from various West African countries like Ivory Coast, Mali, Senegal and Guinea, to entertain the guests (VIPs) at the Bamako Motel with Afro-Cuban, jazz, pop, rhythm & blues and rock music. Although the band played so many styles, on this compilation album there’s original repertoire, mostly written (and sung) by Salif Keita and guitarist Kanté Manfila. Supplemented by two Radio Mali recordings of Afro-Cuban pieces. Singer Salif Keita, who immediately stood out because of its very characterisic voice, moved from the Super Rail Band to Les Ambassadeurs du Motel de Bamako, early 70s. He wanted to sing his own repertoire. Learned to play guitar from Kanté Manfila and recorded his first single ‘Mana Mana‘ in 1975 with Manfila on the A-side with the song ‘Ambassadeurs’. A year later the first L.P. ‘Djandio‘ was released with Salif Keita missing on the cover photo. This edition contains a number of pieces on this CD, like ‘Wara‘ and the title piece. Furthermore, we find a number of songs from their subsequent LPs; ‘Vol-1’ and ‘Vol 2’ on this wonderful album. In case to get more musical freedom and the violence of the military regime pressure in Mali, Les Ambassadeurs left Mali (in a night journey by bus) to Abidjan, the capital of Ivory Coast and changed their name to Les Ambassadeurs Internationaux. This particular compilation double CD marks a special period of this 8-piece orchestra and thus represents a milestone in the Malian music.

  • Les Ambassadeurs du Motel de Bamako; ‘Les Ambassadeurs du Motel de Bamako’ (Sterns/Sonic Rendezvous)

© Mattie Poels.