‘Soutak’ is de vierde cd van Aziza Brahim (1976). Ze wordt geboren in een vluchtelingenkamp in Algerije. Haar moeder ontvluchttte West-Sahara vanwege de Marokkaanse bezetting die op gang kwam na de dood van de Spaanse dictator Franco in 1975. Spanje wilde af van de Noord-Afrikaanse kolonie, waarna Marokko het land binnenviel en er een twintigjarige oorlog ontstond.

English version below

Nog steeds is er weinig vrijheid voor de Sahrawi, de bewoners van West-Sahara, waar ook Aziza Brahim toe behoort. Alhoewel ze tegenwoordig in Barcelona woont, zet ze zich nog steeds in voor de rechten van de bevolking in West-Sahara. Haar cd ‘Soutak’ (jouw stem) is een aanklacht tegen onderdrukking en censuur waarbij ze, mede door de bezetting van Noord-Mali in 2013, muzikaal ook geïnspireerd is door dit Afrikaanse land (zoals in ‘Julud’ zie youtube onder). Ze heeft gekozen voor een sobere bezetting: begeleidings- en sologitaar, bas en percussie. Hierdoor komt haar stem goed tot zijn recht. Oprecht, puur en gedreven met een trotse uitstraling en een ietwat hese stem die en zo nu en dan tegen de toon aan schuurt. De muziek van Aziza Brahim is niet vernieuwend en soms zelfs obligaat maar mooi is het zeker. Met begeleidingen die rustig en gedragen zijn, zweven haar vocalen door de modale (op toonladder gebaseerd) en Malinese muziek, die meer richting ‘liedjes‘ gaat, met het gebruik van meerdere akkoorden. Haar teksten zijn aangrijpend en beschrijven enerzijds de horror van oorlog en geweld maar anderzijds ook de mooie dingen van het leven, zoals een ode aan ‘de moeder’ die de kern, de basis is van het bestaan. ‘Soutak’ is het eerste internationale album van Aziza Brahim waarmee haar stem nu wereldwijd te horen is en dat is meer dan de moeite waard!

English version

‘Soutak’ is Aziza Brahim’s (1976) fourth album. She was born in a refugee camp in Algeria. Her mother fled to West-Sahara because of the Moroccan occupation after the death of the Spanish dictator Franco in 1975 and the start of the war. Still there’s less freedom for the Sahwari people, where also Aziza Brahim belongs to. Although she lives for years in Barcelona, she’s still concerned about the human rights of the people in West-Sahara. Her new album ‘Soutak’ (your voice) is an accusal against oppression and censorship. Her music is also inspired by the Mali music, because of the occupation of the North of this country in 2013 (like ‘Julud’ – see the you tube on this page). She choose for a sober accompany band with (solo) guitar, bass and percussion. Her voice fits very well into the music. Honest, pure and passionate with a proud expression and a little raw edge. The music of Aziza Brahim is not renewing and sometimes even a little obligatory, but it’s beautiful for sure. Her band plays convenient while her voice floats in between the modal music from West-Sahara and the Mali music. Her catchy lyrics are touching and tell about the horror and violence of war but there’s also an ode to her mother, who is the basic of life. ‘Soutak’ is Aziza Brahim’s first international album and now her voice will be heard all over the world and that’s worth one’s while!

  • Aziza Brahim:Soutak‘ (Glitterbeat/Munich)

© Mattie Poels.