Het Ubuntu label van DJ Eddy de Clercq brengt de opwindende compilatie-cd ‘Township Jive & Kwela Jazz – Volume 2‘ op de markt. Een verzameling van (gezongen) zwarte Zuid-Afrikaanse muziek die tot het einde van de Apartheid in 1994 in Zuid-Afrika verboden was. Eddy de Clercq vond de opnamen in de Library of African Music en brengt ze nu uit op vier verzamelaars.

Zwarte Zuid-Afrikaanse muziek uit 1940-1960 is moeilijk te vinden aangezien deze tijdens de Apartheid verboden was. Toch is DJ en producer Eddy de Clercq erin geslaagd om op ‘Volume-2’ een uitgekiende collectie samen te stellen met 78-toeren opnamen die hij vond in de Library of African Music op de Rhodes University in Grahamstown. We horen Township Jive en Kwela Jazz waarbij de eerste opvalt door de vele meerstemmige zang, met een vette knipoog naar de doo-wop: gespeeld op elektrische gitaar, bas en drums. De kwela jazz wordt ook gezongen. Zo is Miriam Makeba te horen met de Skylarks in ‘Baya Ndi Nemeza‘, maar klinkt ook nadrukkelijk de harmonica en de fluit. Het Benoni Flute Quintet heeft er zelfs vijf en staat afgebeeld op de achterkant van het cd-hoesje. Heerlijk hoe de melodie beweegt rond drie, snel wisselende akkoorden waarover een repeterende melodie wordt gespeeld (of gezongen). Zeer vrolijk prikkelende muziek die maar door gaat en waar geen eind aan lijkt te komen. Opmerkelijk zijn enkele intro’s waarin musici met elkaar praten in een soort dialect. Een manier die tijdens de Apartheid werd gebruikt om hun ongenoegen te uitten in cryptische teksten. Zo begint het lied ‘Ek sê Cherry’ (Ik zeg, hoertje) met een gesprek waarin een vrouw een man beschuldigd van ‘cherry’ (hoertje) bezoek. ‘Township Jive & Kwela Jazz – Volume 2‘ is een kostelijke cd met muziek die dankzij Eddy de Clercq het Europees daglicht ziet en dan hebben we ‘Volume 3’ en ‘Volume 4’ nog voor de boeg!

The record label Ubuntu of the Dutch DJ Eddy de Clercq released the exciting compilation cd ‘Township Jive & Kwela Jazz – Volume 2′. A collection of (sung) black South-African music which was forbidden untill the end of Apartheid in 1994. Eddy de Clercq found the recordings in the Library of African Music and released them on four cd’s.

Black South-African music form the 1940-1960 era was hard to find because it was forbidden music during Apartheid. But DJ and producer Eddy de Clercq succeeded in producing an excellent 78-rpm collection for ‘Volume-2’. Recordings he found at the Library of African Music on the Rhodes University at Grahamstown. We hear Township Jive and Kwela Jazz in which the first is exciting because of harmonic singing, with an eye wink to doo-wop, played on electric guitar, bass and drums. The Kwela Jazz is also a singing style. Miriam Makeba sounds great in ‘Baya Ndi Nemeza‘ accompanied by the Skylarks. But we also hear the harmonica and the flute. The Benoni Flute Quintet got five of them and you can see a picture on the back of the cd cover. Lovely how the repeating (sung or played) melody moves over three, quick changing chords. Very cheerful and stimulating music that goes on and on and never seems to stop. Remarkable are a few intro’s in which musicians talk with each other in a kind of dialect. A way to express themselves at Apartheid to show their displeasure about the situation in cryptic lyrics. So, in the song ‘Ek sê Cherry’ (I say, hooker) a woman tells a man that he’s visiting a ‘cherry’, but he denies it. Thanks to Eddy de Clercq for releasing ‘Township Jive & Kwela Jazz – Volume 2‘, for showing this great music to the rest of the world. Fortunately we have ‘Volume 3’ en ‘Volume 4’ still ahead of us. I look forward to it!

  • ‘Township Jive & Kwela Jazz’: ‘Volume 2′ (Ubuntu/Gallo Music)

© Mattie Poels.