‘Taboussizé-Niger’ is de derde cd van Mamar Kassey. Een groep uit Niger die hun muziek baseert op de diverse stijlen van de verschillende bevolkingsgroepen zoals de Fulani, Songhai, de Djerma en de Hausa. De groep mengt deze tot een geheel eigen mix, gespeeld op overwegend traditionele instrumenten en brengt Niger een stuk dichterbij.

English version below

Mamar Kassey wordt opgericht door zanger, danser, fluit en n’goni (soort banjo) speler Yacouba Moumouni. Zijn verhaal is fascinerend. Moumouni groeit op in een herdersfamilie die tot de Fulani bevolking behoort. Als tien jarig jongetje verliest hij zijn vader en loopt tweehonderd kilometer, op zoek naar werk. Hij wordt uiteindelijk het huishoud hulpje van Absatou Dante: directeur van het Nationaal Ballet die ook in 1990 het Centre For Musical Trainig and Promotion (CFPM) opricht. Een organisatie die musici een kans geeft om (nieuwe) muziek te ontwikkelen die een mix vormt van de diverse muziek stijlen uit Niger. Yacouba Moumouni krijgt zeven jaar les aan het CFPM (van o.a. seyse fluitist Harouna Maroufa) in zang en dans en ontwikkelt zich tot een van beste dansers van het Nationaal Ballet. Hij speelt bovendien een aantal jaren in de CFPM huis band Takeda. Tourt met Ali Farka Touré en werkt met Malinese zangeres Oumou Sangaré. Hij is een innovatief muzikant die in 1995 zijn band Mamar Kassey opricht (met twee Takeda leden) en op zoek gaat naar de ultieme muziek mix uit zijn geboorteland. Het resultaat is verbluffend. Ook op zijn derde cd ‘Taboussizé-Niger’ horen we frisse opzwepende klanken gespeeld op traditionele instrumenten, aangevuld met (scheurende) elektrische gitaar. Bepalend voor de sound zijn de molo (2-snarige viool), de komsa (luit), de seyse (fluit) en twee prachtig gemêleerde achtergrondzangeressen. De meeste stukken zijn door Moumouni geschreven met overwegend nationaal nostalgische teksten over Niger, familie en zelfs een ode aan de ex-president Seyni Kountché. Mamar Kassey stijgt in Niger ver boven het gemiddelde uit en is daarmee de eerste band die internationale bekendheid kreeg. En dat is terecht!

Mamma Kassey treedt op tijdens Afrika Festival in Hertme 6 Juli 2014 / Zie ook Vrije Geluiden (VPRO) op 22 december 2013

English version

‘Taboussizé-Niger’ is Mamar Kassey’s third album. A group from Niger which music is based on different styles from the Fulani, Songhai, Djerma and the Hausa people. The group mix it to their own music mainly played on traditional instruments.

Mamar Kassey was established by singer dancer, flute and n’goni (kind of banjo) player Yacouba Moumouni (photo). His story is fascinating. Moumouni grew up in a shepherds family which belongs to the Fulani people. As a ten year old boy, he lost his father and walks two hundred kilometers, looking for work. Eventually he became the household of Absatou Dante: director of the National Ballet who also established in 1990 the Centre For Musical Trainig and Promotion (CFPM). An organization who give musicians the opportunity to create their own musicmix based on the different styles of music of Niger. Yacouba Moumouni had lessons for seven year at the CFPM (among them seyse flute player Harouna Maroufa) in dancing and singing and became one of the best dancers of the National Ballet. Besides he played in the CFPM house band Takeda. Toured with Ali Farka Touré and worked with the Malian singer Oumou Sangaré. He’s a cutting-edge musician who starts in 1995 his band Mamar Kassey (with two members of Takeda) and creates an extreme mix of music from his home country. The result is amazing. Also on his third album ‘Taboussizé’-Niger’ we hear a fresh and stimulating music played on traditional instruments, added with (distorted) electric guitar. Defining for the sound are the molo (2-string violin), the komsa (lute), the seyse (flute) and two mellow voiced female background singers. Most of the pieces are written by Moumouni with nostalgic lyrics about Niger, family and even a tribute to the ex-president Seyni Kountché. Mamar Kassey goes far above the averaged Niger groups and it was the first band which had international success. Deserved indeed!

  • Mamar Kassey: ‘Taboussizé-Niger’ (Innacor Records)

© Mattie Poels.