De cd ‘Ayo’ van The Garifuna Collective is het antwoord op het album ‘Watina’ van Andy Palacio. Een muzikant uit Belize die met zijn bekroonde cd uit 2008 de Garifuna wereldkundig maakte. Palacio overleed in 2008 aan een hartaanval, 47 jaar oud. Zijn producer Ivan Duran zette het Garifuna Collective project voort met een nieuwe zinderende cd in de geest van Andy Palacio.

English version below

Het album opent met het prachtige titelstuk ‘Ayó’ (Tot Ziens), opgedragen aan Andy Palacio, pionier van de Garifuna. Geschreven door punta zanger Lloyd Augustine die met zijn volle, ietwat hese stem een behoorlijke bijdrage levert op ‘Ayó’. Naast Augustine horen we zangeres Desiree Diego die we ook tegenkwamen op de cd ‘Umalali’ van The Garifuna Women’s Project uit 2008. Unisono gezongen melodieën (met veel voor- en nazang) geeft de groep een hechte collectieve live uitstraling. Een levendige ambiance met opzwepende en stuwende Garifuna ritmen gebaseerd op de twee-tels maat, sfeer bepalend: gespeeld op de primero en de pegunda trommels aangevuld met percussie. Het sprankelend inventieve gitaarspel varieert tussen akkoorden en melodisch herhalende (funky) motiefjes, gelardeerd met galm en tremolo waardoor de Garifuna een eigentijdse uitstraling krijgt. ‘The Garifuna Collective is geen band in traditionele vorm’, zo vertelt producer Ivan Duran uit Belize, ‘het is een collectief van musici, iedereen die kan spelen doet mee’. ‘Ayó’ klinkt eerlijk en oprecht: een prachtige ode aan Andy Palacio die deze, van oorsprong percussie muziek, wereldwijd bekend maakte.

De Garifuna zijn de etnische bewoners in het Caribisch gebied, ook wel The Black Caribs genoemd. Ze stammen af van slaven uit West Afrika (Nigeria) die eind 17de eeuw verscheept werden door de Spanjaarden en schipbreuk leden voor de kust van Saint Vincent. Een eiland dat destijds onder Brits gezag stond. De Engelsen waren echter bang voor een Afrikaanse overheersing en brachten de slaven over naar het eiland Roatan voor de kust van Belize. Uiteindelijk kwamen ze terecht in Honduras, Guatemala en Belize en ontwikkelden hun eigen muziekstijl; de Garifuna. Een verzamelnaam van dansen waaronder de hungu-hungu, de wanaragua en de snelle, meest populaire variant de punta.

4 oktober 2013 geven ze een concert in RASA – Utrecht.

English version

The cd ‘Ayó’ of the The Garifuna Collective is the answer to Andy Palacio’s album ‘Watina‘. A musician from Belize who brought a worldwide Garifuna flow with this celebrated cd. Palacio died in 2008 by heart attack. His producer Ivan Duran took care of the Garifuna Collective and came up with a sweltering cd in the spirit of Andy Palacio.

The album opens with the wonderful title piece ‘Ayó’ (Goodbey), dedicated to Andy Palacio, pioneer of the Garifuna. The song is written by Lloyd Augustine, a singer with a warm and a (little) hoarse voice. Besides Augustine we hear the singer Desiree Diego who sang also on the album Umalali’  of the The Garifuna Women’s Project from 2008. Melody’s with call-and-respond singing gives the group a tight collective sound. A lively ambiance with galvanized and driving Garifuna rhythms based on two-beat structure, played on the primero and the pegunda drums added with percussion. Sparkling and inventive guitar sounds play chords and (funky) guitar rifs, lard with echo and delay for a contemporary Garifuna sound. ‘The Garifuna Collective is no band in a tradional way’, tells producer Ivan Duran from Belize, ‘it’s an collective of musicians, everyone who can play, joins in’. ‘Ayó’ sounds pure and honest: a wonderful ode to Andy Palacio who made this, from origin percussion music, world wide famous.

The Garifuna are the ethnic inhabitans from the Cariben, also called the Black Caribs. They are ancestors from the West African slaves who were brought by the Spanish, after a shipwreck in the 17th century, to the island Saint Vincent. An British island, those days. The British were afraid that they could be overruled by the African slaves and brought them to Roatan, a small island near Belize. Finally these people ended up in Honduras, Guatemala en Belize and developed their own music style: Garifuna. A collective name for the hungu-hungu, the wanaragua and the fast and most popular punta.

  • The Garifuna Collective: Ayó (Stonetree-Cumbancha/Munich)

© Mattie Poels.