De compilatie cd ‘Stand Up, People’ biedt een bijzondere verzameling Roma muziek uit het voormalige Joegoslavië, in de tijd dat Tito de verschillende deel-provinciën nog bij elkaar hield. Een bonte, maar toch eenduidige collectie met instrumentale en vocale stukken met aan het slot het Roma volkslied ‘Djelem, djelem‘.

 

English version below

De Roma bevolking werd in Joegoslavië erkent als een officiële minderheid waardoor hun cultuur werd gekoesterd. De muziek kreeg hierdoor kans om te assimileren met Balkan, Turkse en Indiase muziek aangevuld met pop en rock invloeden waardoor er een aparte muziek mix is ontstaan. Op ‘Stand Up, People’ is gekozen voor muziek uit Macedonië, Kosovo en Zuid Servië uit de periode 1964-1980: het sterfjaar van Josip Broz Tito. De muziek wordt wervend gespeeld op darbouka (vaastrommel), klarinet, viool, orgel en accordeon waaruit blijkt hoe dicht muziek in de Roma cultuur verankerd is. Prachtig zijn de opnamen van een jonge Esma Redzepova (1943), zangeres uit Macedonië, die nog steeds actief. Zij trouwde met haar begeleider, de accordeonist Stevo Teodosievski (1924-1997) die ook meespeelt op ‘Durdevdan’ (St. George’s Day) en ‘Abre Babo Sokerdzan’ waarin we een prachtige en karakteristieke Esma horen met toen al die ‘snik’ in haar stem. Muharem Serbezovski (1950), groot zanger, ook uit een Macedonië (Skopje) en ook nog steeds actief. Hij experimenteert in de ’70-er jaren succesvol met moderne popmuziek. Zijn melodiëen liggen gemakkelijk in het gehoor en hij voegt het (farfisa) orgel toe. Hij opent de cd met het charismatische ‘Ramajana‘. Zanger Saban Bajramovic werd 72 jaar en was muzikaal actief tot aan zijn dood in 2008. Werd wees tijdens de oorlog en groeide uit tot dé icoon van Servië. Van hem vinden we drie tracks op ‘Stand Up, People’, met het liefdesliedje ‘Dzmila’ als uitschieter.

Maar het summum zijn de adembenemende stemmen van Bedrije Misin en Ava Selimi. Twee kindstemmen die alles hebben. Hun muziek is een prachtige mix van Bulgaars/Turkse ritmiek en versieringen gezongen met een kristalheldere stem, gedrenkt in diep gewortelde Balkanische schoonheid. Waar beiden zangeressen zijn gebleven, is niet duidelijk, zo blijkt uit het veldonderzoek op MWM.com dat Dieter van den Bergh uitvoerde, afgelopen zomer in Macedonië. Het geeft deze cd een extra mystieke lading dat naast al het ander prachtig repertoire dit album dubbel de moeite waard maakt!

‘Ramajana’ by Muharem Serbezovski

 

English version

The cd ‘Stand Up, People’ is a remarkable Yugoslavian collection Roma music from Tito’s era. A fresh, but unequivocal compilation with instrumental and vocal pieces with the Roma anthemDjelem, djelemat the end.

The Roma people were an ‘official’ minority in Yugoslavia. So, their culture could easily assimilate with Balkan, Turkish and Indian music added with pop and rock influences and finaly become a special kind of music. On ‘Stand Up, People’ is chosen for music from Macedonia, Kosovo and South Serbia form 1964-1980: the year Josip Broz Tito died. The music is played recruit on darbouka, clarinet, violin, organ and accordion in which you hear the soul of the music. Splendid recording from a young Esma Redzepova (1943), a singer from Macedonia, and still active. She married her accompanist Stevo Teodosievski (1924-1997) who plays on ‘Durdevdan’ (St. George’s Day) and ‘Abre Babo Sokerdzan’. Esma sounds beautiful and charismatic with that wonderful touch in her voice. Muharem Serbezovski (1950), great singer, also from Macedonia (Skopje) and still making records. He experimented in the ’70’s with modern pop. His melodies are easy to follow and he adds the (farfisa) organ. The cd opens with his charismatic song ‘Ramajana‘. Singer Saban Bajramovic got 72 years old and was an active musician, ’till his death in 2008. He became an orphan during World War II and was very popular in Serbia. You’ll find three tracks of him on ‘Stand Up, People’, with the lovely love song ‘Dzmila’.

But most remarkable are the extremely wonderful voices of Bedrije Misin and Ava Selimi. Two child voices who got it all. Their music is a splendid mix of Bulgarian/Turkish rhythms and ornaments, sung with a crystal clear voice, put into Balkanian beauty. Where both singers have been, nobody knows. That’s become clear by the research done by Dieter van den Bergh for MixedWM.com (in Dutch), last summer. So, this cd gets another extra mystic flow, which makes it double worthy!

  • ‘Stand Up, People’: Gypsy Pop Songs from Tito’s Yugoslavia 1964-1980′ (Vlax Records/Asphalt Tango/Music&Words)

© Mattie Poels.