De Azeri zijn de Turks sprekende Azerbeidzjanen die wonen in oost Azerbeidzjan, tussen de Kaukasus en Irak. De oude folk muziek van de Azeri wordt gezongen en gespeeld door de ashiq, zangers die zichzelf begeleiden op de saz. Op de bijzondere cd ‘Poetry & Music of Ashiqs’ vertolken zo’n twaalf musici deze prachtige vocale en instrumentale muziek.

English version below

Azerbeidzjan ligt ten zuiden van de Kaukasus, met Georgië, Armenië, Dagestan en Irak als buurlanden en grenst aan de Kaspische Zee waar ook de hoofdstad Bakoe ligt. Het land heeft twee belangrijke muziekstijlen die beiden veel kenmerken hebben van de Iraakse muziek. De mugam (bekendste zanger Alim Qasimov) en de folk van de Azeri, gespeeld door de Ashiq. De zang van beide stijlen maakt gebruik van het heen en weer zingen tussen kop en borststem (tahriri; soort jodelen). De ashiq begeleidt zichzelf op de saz (foto rechts) en zingt een van de tachtig basis melodiëen die het fundament vormen voor de improvisaties waarover de ballades en liefdesliederen worden gezongen. De teksten worden zelf geschreven of aangepast. Naast de saz, horen we in de begeleiding regelmatig de balaban, lijkend op de Armeense duduk (soort hobo, met zachte, weemoedige klank), sporadisch de gharmon: een kleine accordeon die veelal wordt gebruikt voor de ‘drone’. De liggende toon die vergelijkbaar is met die uit de Armeense muziek. En de ritme instrumenten de naghara (dubbelzijdig bespeelde trommel) en de gosha naghara (uit klei gebakken, bespeeld met stokjes). De muziek van de ashiq is sereen en heeft een vertellend karakter dat ook wordt begrepen als je de taal niet begrijpt.

‘Poetry & Music of Ashiqs’ is een verzamel-cd met vooraanstaande musici uit Azerbeidzjan, die tegenwoordig het muzikale beeld bepalen van de Azeri bevolking. Musici die niet alleen fantastisch hun instrument beheersen maar ook hartgrondig zingen over liefde, weemoed, ouderdom, geloof en oprechtheid. Dat doen ze zowel solo, als in ensemble verband en zowel instrumentaal als vocaal: door vrouwen en mannen. Schitterend is het openingslied ‘Gojaman Shkeste’ waarin zanger Aqamurad Israfilov (foto links) zingt over een gestorven liefde. Een andere uitschieter is het eeuwenoude lied ‘Meydan Koroglu’ dat wordt gezongen door ustad (meester) Mahmud Mamedov (1935-foto beneden) met een hoog en helder timbre. Autodidact Neymat Qasimli (1972) zorgt met ‘Kerem Gözellemesi’ voor een instrumentaal rustpunt. Hij is een van de voornaamste saz spelers uit Azerbeidzjan die zijn diploma haalde aan de Azerbaijan State Universaty of Arts & Culture en tegenwoordig les geeft aan diverse muziekscholen in Bakoe. Zangeres Samira Aliyeva (1981) studeerde ook aan het Conservatorium van Bakoe en de expressieve vocaliste Aytekin Akbarova (1976) begeleid zichzelf op de saz in ‘Naktchivani’. De cd ‘Poetry & Music of Ashiqs’ biedt een eeuwenoud Azerbeidzjan dat nog steeds tot de verbeelding spreekt en uitblinkt in sublieme kwaliteit.

English version

Azerbaijan is situated in the Kaukasus, with the neighbourhood country’s Georgia, Armenia, Dagestan and Iraq with the capital Baku at the Caspic Sea. Azerbaijan got two main music styles who both have marks from the Iraqian music. The mugam (most known by singer Alim Qasimov) and the Azeri folk music, played by the ashiq. Both styles use the resonating singing between the low- and head-voice (’tahriri‘: kind of yodel). The singer (ashiq) accompanied by the saz, sings one of the eighty basic melodies which form the foundation for the improvisations for ballads and love songs. The lyrics are written by themselves or adapted. Besides the saz we hear the balaban, sounds like the Armenian duduk (photo: kind of oboe, with a melancholic timbre), sporadic the gharmon: a small accordion, used for the ‘drone’. The long tone, also used in the Armenian music. The rhythmic instruments are the naghara: (dubble sided trom) and the gosha naghara (made of clay or wood and played with sticks). The music from the ashiq is serene and got a storytelling character; easy to understand by it’s wonderful musical language.

‘Poetry & Music of Ashiqs’ is made by outstanding musicians from Azerbaijan, who are responsible for the music of the Azeri people. These musicians are not only masters on their instruments but also wonderful singers who sing beautiful about love, melancholy, age, religion or honesty. They play solo and in ensemble as well. Instrumental and vocal music is played by man and women. Splendid is the opening song ‘Gojaman Shkeste’ in which Aqamurad Israfilov sings about a dying love. Another marvelous piece is sung by ustad (master) Mahmud Mamedov (1935) who wrote more than 200 poems and sings the ancient song ‘Meydan Koroglu’ with a high and sparkling voice. Neymat Qasimli (1972) gives us a splendid break with the instrumental piece ‘Kerem Gözellemesi’. He is one of the foremost saz players who got his certification at the Azerbaijan State Universaty of Arts & Culture and teach nowadays at several music schools at Baku. Singer Samira Aliyeva (1981) studied at Conservatory of Baku as well and the expressive Aytekin Akbarova (1976/photo left) accompanies herself in ‘Naktchivani’.

  • The cd ‘Poetry & Music of Ashiqs’ brings wonderful Azerbaijan music which shines with sublime quality.
  • Poetry & Music of Ashiqs – Traditional music of Azerbaijan (Music&Words/Felmay)

© Mattie Poels.