De cd ‘Thus Spoke the Lover’ van Ali Riza Albayrak & Hüseyin Albayrak is gebaseerd op de Alevi-Bektashi cultuur: de Aşik muziek. Populair bij een derde deel van de Turkse bevolking. De Albayrak’s gebruiken delen van oude gedichten en zette deze op muziek, bijgestaan door vooraanstaande musici zoals de Koerdische zangeres Aynur, snarenspeler Erkan Ogur en de Perzische zangeres Azam Ali.

English version below

Deze aşik muziek werd oorspronkelijk gezongen en begeleid op (solo) saz: een soort heilig instrument met drie snaren die verwijzen naar de drie-eenheid: Allah, Mohammed en Ali. De saz van de aşik is overigens anders gestemd, waardoor deze somber en intens klinkt. In het westen van Turkije wordt het instrument gebruikt voor de bozlak muziek: een meer op improvisatie gebaseerde stijl (met een saz gestemd in kwinten).


Ali Riza en Hüseyin Albayrak
componeerden alle stukken op ‘Thus Spoke the Lover’ op gedichten van dichters uit verschillende perioden. Beide heren spelen voortreffelijk saz, elkaar ritmisch aanvullend met prachtige versieringen. Bovendien is hun samenzang bijzonder: de één zingt hoog, terwijl de ander een octaaf lager hetzelfde zingt waardoor de melodie een donkere (warme) laag krijgt. Naast saz horen we bas en percussie. De gitaar wordt gespeeld door de innovatieve gitarist Erkan Ogûr (1954) die als eerste de fretloze klassieke gitaar bedacht, midden jaren ’70 en daarna pionier werd van de moderne Turkse muziek. Zangeres Aynur (1975) zingt mee in (helaas) maar een stuk. Deze zangeres heeft haar sporen allang verdiend binnen de Koerdische muziek en nam de weergaloze cd ‘Rewend‘ op. Op twee stukken klinkt de stem van de Perzische Azam Ali (1970), die opgroeide in India. Tegenwoordig woont ze in Los Angeles en nam zeer bijzondere Oosters georiënteerde cd’s op. Zij zingt o.a. unisono (eenstemmig) mee in het lied ‘Sabâh Rûzgâri’ (Ochtend Wind) waardoor dit een zacht briesje meekrijgt. ‘Thus Spoke the Lover’ is met zorg gemaakt door vakbekwame musici voor de Turkse markt. Maar wie de moeite neemt om de cd te beluisteren (met in het cd boekje de Engels vertaalde teksten), wordt getrakteerd op liefdevolle & tijdloze Turkse muziek.

….met zangeres Aynur.

*English version

The Album ‘Thus Spoke the Lover’ of Ali Riza Albayrak & Hüseyin Albayrak is based on the Alevi-Bektashi culture: the Aşik music. Popular by one thirth of the Turkisch population. The Albayrak’s use parts from old poems and put it to music, assisted by well known artists like the Kurdisch singer Aynur, guitarist Erkan Ogur and the Perzian singer Azam Ali (photo left).

The aşik music was original sung and played on the (solo) saz, a kind of holy instrument with three strings which refers to the holy-three: Allah, Mohammed and Ali. The saz of the aşik music is tuned differently, thats makes the instrument a little dark and intense. In the west of Turkey the saz is used in the bozlak music: a style with more improvisation (the saz strings are tuned in five).

Ali Riza en Hüseyin Albayrak composed all the pieces on ‘Thus Spoke the Lover’, on poems from different ages. Both play the saz very well, and compliment each playing with wonderful ornaments. Their vocals are special: one sing the high voice and the other one octave lower. That gives the melody a dark and warm sound. Besides saz, we hear bass, percussion and the guitar-innovater Erkan Ogûr (1954/photo up), who invented the fretless classical guitar in 1976 and became a pioneer in Turkish music. Singer Aynur (1975/photo down) (only) sings in one piece.
She recorded the extreme beautiful cd ‘Rewend‘. On two pieces we hear the voice of Azam Ali (1970), raised in India and now living in Los Angeles. She recorded several (solo) albums with Eastern oriented music. She singes unisono in the wonderful song ‘Sabâh Rûzgâri’ (Morning Wind) which gives the song a slight morning breeze. ‘Thus Spoke the Lover’ was made by capable musicians for the Turkish market. But who is willing to sit down and listen carefully (with the English translated lyrics) will hear lovable and timeless Turkish music.

  • Ali Riza & Hüseyin Albayrak: ‘Thus Spoke the Lover’ (KALAN/Xango)

© Mattie Poels.