Alhoewel de blokfluit begin 18de eeuw geen gevestigd instrument was in Naples, zijn er toch veel stukken geschreven voor dit wonderlijke blaasinstrument. Blokfluitiste Inês d’Avena ging op zoek en vond zes componisten met bijzondere werken. Deze zijn nu te vinden op het album ‘Dolce Napoli’ van Barokensemble La Cicala o.l.v. d’Avena.

English version below

Begin jaren ’60 was er in Nederland een blokfluit-revival die vooral in gang werd gezet door blokfluitist (en later dirigent) Frans Brüggen. Gevolgd door o.a. Paul Leenhuis, Kees Boeke en Walther van Hauwe die onlangs nog te zien was tijdens het Koningsconcert 2015 in Dordrecht. Blokfluitensembles als Quadro Hotteterre, Sour Cream en Loeki Stardust waren populair en regelmatig te vinden op de Nederlandse concertpodia. Anno 2015 is de blokfluit weer terug. Mede door blokfluitist Erik Bosgraaf, die fraaie CD’s uitbracht en een zinderend concert gaf tijdens de  ‘Night of the Unexpected’ in Paradiso Amsterdam, is er een opleving van dit bijzondere blaasinstrument.

De in Rio de Janeiro geboren (alt)blokfluitste Inês d’Avena is gespecialiseerd in de Napolitaanse blokfluitmuziek uit begin 18de eeuw. Onlangs verscheen van haar het album ‘Dolce Napoli‘ waarop ze te horen is met haar ensemble ‘La Cicala’ in een gemêleerde collage van werken van zes verschillende Napolitaanse componisten. De muziek klinkt helder en verzorgd en Inês d’Avena heeft een soepele, warme en ronde toon, bijzonder fraai in langzame passages. Opmerkelijk is het zgn. ‘weggooien‘ of het ‘afbuigen‘ van de toon zoals in het laatste deel ‘Allegro‘, geschreven door Francesco Mancini. En indrukwekkend is het vierde deel van Filippo Rosa’s ‘Sinfonia a Faluto Solo Basso’ waarin d’Avena markant virtuoos hoorbaar is. De begeleiding is wisselend: in sommige stukken wordt ze bijgestaan door alleen ‘Basso Continuo‘: clavecimbel en cello. In andere stukken is de B.C. (Basso Continuo) aangevuld met strijkers waardoor de muziek iets royaler klinkt. ‘Dolce Napoli‘ is een album van formaat met een begeleidend boekje vol informatie over de componisten en de musici. Een prachtig document voor wie houdt van deze tijdloze muziek!

Bezetting: blokfluiten: Inês d’Avena, viool: Monica Waisman en Evan Few, altviool: Sara Decorso, cello/viool: Rebecca Rosen, contrabas: Hen Goldsobel en klavecimbel: Claudio Barduco Ribeiro

English version

Although the recorder was not an established instrument in Naples early 18th century, there are still many compositions written for this miraculous wind instrument. Recorder player Inês d’Avena researched the period and found six composers with special compositions. These pieces are now on the album ‘Dolce Napoli ‘of Baroque Ensemble La Cicala conducted d’Avena.

In the early 60s there was a recorder-revival in the Netherlands. One of the leading figures was recorder player (and later director) Frans Bruggen. Followed by, among others like Paul Leen House, Kees Boeke and Walther Hauwe who played at the when King Concert 2015 in Dordrecht. Recorder Ensembles as Quadro Hotteterre, Sour Cream and Loeki Stardust were popular at that time and regularly found on the Dutch concert venues. Anno 2015, the recorder is back. Partly by recorder player Erik Bosgraaf, who released fine albums and gave a thrilling concert during the ‘Night of the Unexpected‘ in Paradiso Amsterdam. We might notice a revival of this particular wind instrument.

Born in Rio de Janeiro (alto) blokfluitste Inês d’Avena is specialized in Neapolitan recorder music from the early 18th century. She recently released her album ‘Dolce Napoli’ with her ensemble La Cicala. A lovely collage of works by six different Neapolitan composers is to be heard on this marvelous album. The music sounds clear and fresh and Inês d’Avena has a warm and round tone, particularly beautiful in slow passages. Noteworthy is the so-called, ’throw away‘ or ‘deflect‘ the tone in the last part (Allegro) written by Francesco Mancini. And also impressive is the fourth part of Filippo Rosa’s ‘Sinfonia a Faluto Soloe Basso‘ in which d’Avena plays striking and virtuoso. The accompanies are mixed: in some parts she is assisted by only Basso Continuo: harpsichord and cello. In other compositions the BC (Basso Continuo) is extended with strings which makes the music more generous. ‘Dolce Napoli‘ is a great album with an fine booklet full of information about the composers and musicians. A wonderful document for those who love this timeless music!

  • Inês d’Avena & La Cicala: ‘Dolce Napoli’ (Passacaille.be)

© Mattie Poels.