Violist Nicolas Dupont speelt met het Ataneres Ensemble de Vier Jaargetijden van Antonio Vivaldi (1678-1741) in een bewerking van Max Richter.

English version below

Wie kent De Vier Jaargetijden van Antonio Vivaldi niet? Een werk van deze Italiaanse componist dat hij begin 18de eeuw componeerde en waarmee hij de 4 jaargetijden: lente, zomer, herfst en winter in een programmatische signatuur plaatste. Dat wil zeggen, hij gebruikte niet-muzikale onderwerpen die hem inspireerde in zijn muziek, zoals harde wind, een broeierige zomerse dag, hevige regen of onweer. De Engels/Duitse componist Max Richter maakte een bevlogen bewerking van De Vier Jaargetijden (Le Quattro Stagioni) die nu te horen is op dit album The Seasons Revisited.

Richter’s compositie-techniek sluit aan bij de werken van Phillip Glass en vooral bij het werk van Michael Nyman. Alleen Richter gaat nog een stapje verder omdat hij de De Vier Jaargetijden-thematiek gebruikt, die voor velen zo bekend is. Van die thematiek parafraseert hij korte, herkenbare thema’s die hij aanvult met nieuwe harmonieën, ritmische en thematische variaties met herhalende patronen, andere instrumentatie aangevuld met eigen composities en doorwerkingen. Het resultaat is werkelijk verbluffend. Nieuwe, oude muziek, met een nieuwe aanpak, alwaar Vivaldi’s thematiek doorheen dwaalt en zweeft. Soms overduidelijk, dan weer verscholen in de overkoepelende bewerkingen en versieringen.

Het stuk wordt enerverend uitgevoerd door het Ataneres Ensemble onder leiding van violist Nicolas Dupont, die ook de solo-vioolpartijen speelt. Het ensemble kleurt prachtig de verschillende partijen waarbij zo mooi het contrast hoorbaar is tussen de ‘Vivaldi-thema’s’ en de begeleiding. De strijkers mêleren magnifiek, klinken als een warme eenheid en voeren Season’s Revisited uit met een bevlogen souplesse.

Naast Vivaldi/Richter staan er nog werken op dit bijzondere album van Marcel De Jonghe: Syncopalia. Een werk voor solo-viool tegen een stuwende begeleiding met gelaagde strijkers. Tango Tout Court van Dirk Brossé borduurt voort op de tango-nuevo van Astor Piazzolla, met heerlijke chromatiek. François Glorieux’s Nightfall on Prague is een neo-romantisch werk met lage diepe strijkers die je meevoeren langs de Moldau. Met het slotstuk A Conversation with God van Lucas Van Vlierberghe daalt de rust neder in een werk met lange, trage noten die voortschrijden als een contemplatief (slot)moment.

English version

Violinist Nicolas Dupont plays The Four Seasons by Antonio Vivaldi (1678-1741) with the Ataneres Ensemble in an arrangement by Max Richter.

Who isn’t familiar with The Four Seasons by Antonio Vivaldi? A work by this Italian composer that he composed at the beginning of the 18th century and with which he placed the four seasons: spring, summer, autumn and winter in a programmatic signature. That is, he used non-musical subjects that inspired him in his music, such as strong winds, a sultry summer day, heavy rain or thunder. The English/German composer Max Richter made an inspired arrangement of The Four Seasons (Le Quattro Stagioni) that can now be heard on this album The Seasons Revisited.

Richter’s composite technique is in line with the works of Phillip Glass and especially with the work of Michael Nyman. Only Richter goes a step further because he uses the The Four Seasons theme’s, which is so familiar to many. He paraphrases short, recognizable themes from this music, which he supplements with new harmonies, rhythmic and thematic variations (with repeating patterns), other instrumentation, supplemented with his own compositions and continuations. The result is truly astonishing. New, old music, with a new approach, through which Vivaldi’s theme’s wander and float. Sometimes obvious, sometimes hidden in the overarching edits and ornaments.

The piece is performed energetically by the Ataneres Ensemble led by violinist Nicolas Dupont, who also plays the solo violin parts. The ensemble beautifully colors the different parts, with the contrast between the ‘Vivaldi themes‘ and the accompaniment being so beautifully audible. The strings blend magnificently, sound like a warm unit and perform Season’s Revisited with inspired flexibility.

In addition to Vivaldi/Richter, there are other works on this special album by Marcel De Jonghe: Syncopalia. A work for solo violin against a driving accompaniment with layered strings. Tango Tout Court by Dirk Brossé, build on the tango nuevo of Astor Piazzolla, with wonderful chromaticism. François Glorieux’s Nightfall on Prague is a neo-romantic work with low, deep strings which take you along the Vltava. With the final piece A Conversation with God by Lucas Van Vlierberghe, peace descends in a work with long, slow notes that progress like a fine contemplative (final) movement.

*Nicolas Dupont & Ataneres Ensemble: The Seasons Revisited (Eigen Beheer)

© Mattie Poels.