Little Dancer is het innovatieve duo-album dat trompettist Angelo Verploegen uitbracht met pianist Jeroen van Vliet.

English version below

Op Little Dancer horen we jazz-traditionals. Jazz-stukken die door de jaren heen door velen live werden gespeeld, in allerlei versies werden gearrangeerd en werden uitgebracht op LP en CD. Dus je moet van goede muzikale huize komen, wil je daar, artistiek, nog iets aan toevoegen. En dat is nou precies wat hier is gebeurd.

Twee top-musici, trompettist Angelo Verploegen en pianist Jeroen van Vliet, keren met deze jazz-klassiekers terug naar de basis, terug naar de melodie en terug naar de essentie. In een bevlogen set worden de composities daarnaast voorzien van nieuw, aanvullend akkoord-materiaal, met spitsvondige arrangementen en doortastende solo’s. De muziek is een muzikaal exposé van hoop, liefde en de jeugd. Een momentum dat is ontstaan na de geboorte van kleinzoon Verploegen en een retrospectief biedt op het (muzikale) leven. Stukken als Always (I. Berlin), Nature Boy (grote hit van Nat King Cole), Over the Rainbow (Judy Garland die het lied groot maakte eind jaren ’30) of The Five Pennies uit de gelijknamige film uit 1959, destijds gezongen door Danny Kay, zijn stuk voor stuk klassiekers. Naast deze van origine vocale stukken, klinken er ook instrumentale stukken als Infant Eyes (W. Shorter) en het fenomenaal gespeelde Little Niles van Westen/Hendricks. Alle composities worden door Verploegen en van Vliet gehuld in innovatieve arrangementen, waarbij op organische wijze wordt geëxperimenteerd met ritme, dynamiek en kleur. Verploegen speelt flugelhorn, die met het warme timbre en ronde klank perfect past bij de muziekkeuze en uitvoering en de muziek een innig randje bezorgt. Van Vliet speelt piano en Fender Rhodes met de van hem zo bekende trefzekerheid, soepel touché en spelgemak.

Het album sluit af met Praise van Aaron Parks‘ album Invisible Cinema uit 2008. Een stuk met een bloemrijke melodie dat het slot van Little Dancer siert met de vindingrijke omspelingen, variaties en solo passages.

English version

Little Dancer is the innovative duo album that trumpet player Angelo Verploegen released with pianist Jeroen van Vliet.

On Little Dancer we hear jazz traditionals. Jazz pieces that have been played live by many over the years, arranged in various versions and released on LP and CD. So you have to come from a good musical background if you want to add anything artistically. And that is exactly what happened here.

Two top musicians, Angelo Verploegen and Jeroen van Vliet, return to basics with these jazz classics, back to the melody and back to the essence. In an inspired set, the compositions are also provided with new, additional chord material, with clever arrangements and tight solos. These compositions are a musical exposé of hope, love and youth. A momentum that arose after the birth of grandson Verploegen and offers a retrospective of (musical) life. Pieces like Always (I. Berlin), Nature Boy (big hit by Nat King Cole), Over the Rainbow (Judy Garland who made the song famous in the late 1930s) or The Five Pennies from the 1959 film of the same name, sung at the time by Danny Kay, are all classics. In addition to these originally vocal pieces, there are also instrumental pieces such as Infant Eyes (W. Shorter) and the phenomenally played Little Niles by Westen/Hendricks. All compositions are wrapped in innovative arrangements by Verploegen and van Vliet, organically experimenting with rhythm, dynamics and colouring the music. Verploegen plays the flugelhorn, with its warm timbre and round tone fits perfectly with the choice of music and performance. It gives the music an intimate edge. Van Vliet plays piano and Fender Rhodes with his well-known accuracy, smooth touch and ease of playing.

The album closes with Praise from Aaron Parks’ 2008 album Invisible Cinema. A piece with a flowery melody that adorns the end of Little Dancer with its inventive variations and solo passages.

Angelo Verploegen / Jeroen van Vliet: Little Dancer (Just Listen Records)


​© Mattie Poels.