Til Kirsten is het overweldigend mooie album van het Deens strijktrio Vesselil.

English version below

Vesselil brengt op hun 2de album Til Kirsten een ode aan de vrouw. Deze ode herbergt zich enerzijds in de naam van het trio en anderzijds in de naam van de CD. Liden Kirsten (kleine Kirsten) was een jonge vrouw uit de 12de eeuw die een verboden liefde had met prins Buris. Toen Valdemar de Grote dat ontdekte, liet hij haar dood dansen. Ze ligt begraven op de begraafplaats van het gehucht Vestervig in noord Denemarken.

De naam Vesselil verwijst naar een oude Deense ballade over een jonge vrouw die niet van plan is om haar ambities te verkopen voor goud. En dat is precies wat dit trio doet. Ze koesteren hun ambities en doen precies waar ze goed in zijn: muziek componeren, arrangeren en uitvoeren, zonder concessies.

Naast enkele traditionals, schreef het trio de meeste stukken zelf. Zowel vocale stukken op oude Deense ballades, zoals Kirsten som stalddreng. Dit middeleeuws gedicht vertelt het verhaal van Kirsten die zich als jongen verkleedt, werk krijgt als stalknecht in een kasteel, een verhouding met de prins en 8 jaar later een tweeling baart. De verbaasde koning accepteert uiteindelijk Kirsten als zijn schoondochter.

Het trio Vesselil excelleert in een originele aanpak waarbij de cello, viool en altviool in verschillende combinaties worden gearrangeerd. Zo opent het album met de prachtig gezongen ballade Med ære, van celliste Maja Aarøe Freese over Kirsten. Koraal-achtig gearangeerde strijkers volgen fraai de tekst en monden uit in dynamisch spel, aangezien Kirsten haar tweeling ombrengt om sociaal te overleven. De flageolet-tonen in het intro van Menuet fra Æro, gevolgd door pizzicato en op viool gespeelde melodie, geeft weer een heel nieuw timbre. Maar ook eigen ervaringen van de leden worden muzikaal fraai vertaald. Zo is Til Ingrid een ode aan de eerst geborene van violiste Clara Tesch, is Midnat i Sønderho van Elisabeth Dichmann een ode aan sterrenhemel van ‘folkeiland’ Sønderho in zuid Denemarken en is de instrumentale passage in Det lider mod kvælden (gecomponeerd door Maja Aarøe Freese) doorspekt met prachtige tot-weerzien meerstemmigheid.

De leden van het trio Vesselil hebben een klassieke achtergrond en studeerden daarnaast aan de Deense Nationale Muziekacademie en in het buitenland. In 2010 ontdekten ze de gezamenlijke liefde voor de folkmuziek en gaven veel concerten in Europa. Hun nieuwe album Til Kirsten staat bol van deze gezamenlijke folk-bevlogenheid, is origineel met een ondoorgrondelijke lichtheid en wordt voortreffelijk uitgevoerd met secure muzikale souplesse.

English version

Til Kirsten is the overwhelmingly beautiful album by the Danish string trio Vesselil.

Vesselil pays tribute to women on their 2nd album Til Kirsten. This ode is contained on one hand in the name of the trio and on the other hand, in the name of the CD. Liden Kirsten (little Kirsten) was a young woman from the 12th century who had a forbidden love with Prince Buris. When Valdemar the Great discovered this, he made her dance to her death. She is buried in the cemetery of the hamlet of Vestervig in northern Denmark.

The name Vesselil refers to an old Danish ballad about a young woman who has no intention of selling her ambitions for gold. And that is exactly what this trio does. They cherish their ambitions and do exactly what they are good at: composing, arranging and performing music, without concessions.

In addition to some traditionals, the trio wrote most of the pieces themselves. Both vocal pieces on old Danish ballads, such as Kirsten som staldreng. This medieval poem tells the story of Kirsten who dresses up as a boy, gets a job as a groom in a castle, has an affair with the prince and 8 years later gives birth to twins. The surprised king finally accepts Kirsten as his daughter-in-law.

The trio Vesselil excels in an original approach in which the cello, violin and viola are arranged in different combinations. The album opens with the beautifully sung ballad Med ære, by cellist Maja Aarøe Freese about Kirsten. Chorale-like strings beautifully follow the text and result in dynamic playing, as Kirsten kills her twins to survive socially. The flageolet tones in the intro of Menuet fra Æro, followed by pizzicato and a melody played on the violin, give a completely new timbre. But the members’ own experiences are also beautifully translated musically. For example, Til Ingrid is an ode to violinist Clara Tesch’s first born, Midnat i Sønderho by Elisabeth Dichmann is an ode to the starry sky of ‘folk island’ Sønderho in southern Denmark and the instrumental passage in Det lider mod kvælden (composed by Maja Aarøe Freese) is peppered with beautiful farewell polyphony.

The members of the trio Vesselil have a classical background and also studied at the Danish National Music Academy and abroad. In 2010 they discovered their shared love for folk music and gave many concerts in Europe. Their new album Til Kirsten is full of this collective folk enthusiasm, is original with an unfathomable lightness and is excellently performed with precise musically flexibility.

Vesselil: Til Kirtsen (GO’ Danish Folk Music/Xango)

© Mattie Poels.