Contrabassist Renaud Garcia-Fons nam met drummer/vibrafonist Stephan Caracci en zijn dochter Solea het beeldende dubbel-album Cinematic Double Bass – Music For Imaginary Films op.

English version below

Renaud Garcia-Fons is een bevlogen componist en meester op de contrabas. Dat was al te horen op een dozijn CD’s waarop hij samenspeelt met diverse musici waaronder accordeonist Jean-Louis Matinier, de Duitse klarinettist Michael Riessler, de Vietnamese gitarist Nguyên Lê, de Franse tubaïst Michel Godard en de Libanese ûd (Arabische luitspeler) Dhafer Youssef.

Tijdens de corona-lockdown-periode werd het volledige optreedschema van Garcia-Fons gecancelled. Maar de lege agenda werd snel opgevuld door een idee van Frédéric Leibovitz van het Cezame Music Agency, die voorstelde om een thematisch album op te nemen met filmmuziek voor films die (nog) niet bestaan. Cinematische muziek, zogezegd. Open gearrangeerde, suggestieve composities voor contrabas, drums/percussie en vibrafoon met hier en daar fonetische vocalen van dochter Solea.

Het resultaat is het dubbel-album Cinematic Double Bass – Music For Imaginary Films waarop de contrabas centraal staat. Op dit instrument kun je strijken, tokkelen: met en zonder strijkstok (pizzicato), aangevuld met effecten als galm, fuzz en tremolo. Alleen deze wijze van spelen biedt al een diversiteit aan mogelijkheden, zeker als je verschillende partijen over elkaar opneemt en aanvult met slagwerk, percussie, drums, vibrafoon en incidenteel een keyboard. Het vocale, fonetische werk voegt (helaas) weinig toe. Zo zijn er 44 stukken opgenomen die verdeeld zijn over de 2 CD’s: In A Jazzy Mood met wat meer open gearrangeerde stukken en In A Spirit of Travel met werken die ingenieuzer zijn en meer diepgang hebben.

Alle stukken zijn door Renaud Garcia-Fons geschreven en gearrangeerd. Zoals we van hem gewend zijn, zit de muziek vol met modulaties, onverwachte wendingen en fraaie melodieën die soms verscholen liggen in een sequens van repeterende tonen waarover met verve wordt geïmproviseerd. De muziek zit vol suggestie in sferen als vrolijk, melancholisch, opgewekt en wisselen per compositie, waardoor er twee fantasierijke CD’s zijn ontstaan met een overduidelijk predicaat filmmuziek. De strijkerspartijen zijn strak, spatzuiver, met en zonder strijkstok en worden aangevuld met ritmische en dynamische partijen van Stephan Caracci. Zo wordt Cinematic Double Bass – Music For Imaginary Films een schitterende duo-CD die films in je hoofd afspeelt, sommige niet langer dan 1’5 minuut, maar met grote muzikale originaliteit & spontaniteit.

English version

Double bassist Renaud Garcia-Fons recorded the exciting double album Cinematic Double Bass – Music For Imaginary Films with drummer/vibraphonist Stephan Caracci and his daughter Solea.

Renaud Garcia-Fons is an enthusiastic composer and master of the double bass. That could already be heard on a dozen CDs on which he plays with various musicians, including accordionist Jean-Louis Matinier, German clarinetist Michael Riessler, Vietnamese guitarist Nguyên Lê, French tubaist Michel Godard and Lebanese ûd (Arab lute player) Dhafer Youssef.

During the corona lockdown period, Garcia-Fons’ entire performance schedule was cancelled. But the empty agenda was quickly filled by an idea from Frédéric Leibovitz of the Cezame Music Agency, who proposed recording a thematic album with film music for films that do not (yet) exist. Cinematic music, so to speak. Openly arranged, suggestive compositions for double bass, drums/percussion and vibraphone with occasional phonetic vocals from daughter Solea.

The result is the double album Cinematic Double Bass – Music For Imaginary Films on which the double bass takes center stage. You can bow and strum on this instrument: with and without a bow (pizzicato), supplemented with effects such as reverb, fuzz and tremolo. This way of playing alone offers already a diversity of possibilities, especially if you record different parts on top of each other and supplement them with percussion, drums, vibraphone and occasionally a keyboard. The vocal, phonetic work (unfortunately) adds little. 44 pieces have been recorded, spread over the 2 CDs: In A Jazzy Mood with more openly arranged pieces and In A Spirit of Travel with works that are more ingenious and have a more depth.

All pieces were written and arranged by Renaud Garcia-Fons. As we have come to expect from him, the music is full of modulations, unexpected twists and beautiful melodies that are sometimes hidden in a sequence of repetitive tones, added with exciting improvisions. The music is full of suggestions in atmospheres, such as cheerful or melancholic and change per composition, resulting in two imaginative CDs with a clear designation of film music. The string parts are tight, crystal clear, with and without a bow and are great supplemented with rhythmic and dynamic parts by Stephan Caracci. This makes Cinematic Double Bass – Music For Imaginary Films a beautiful duo CD that plays films in your head, some of them no longer than 1.5 minutes, but with great musical originality & spontaneity.

Renaud Garcia-Fons: Cinematic Double Bass – Music For Imaginary Films (L’Autre Distribution)

© Mattie Poels.