De bard Bongeziwe Mabandla slaat met zijn nieuwe album opnieuw een deuk in de Zuid-Afrikaanse muziek.

English version below

De Zuid-Afrikaanse zanger en gitarist Bongeziwe Mabandla heeft direct succes na het uitbrengen van zijn debuut-album Umlilo in 2012, waarvoor hij een nominatie ontving voor de South African Music Award. Inmiddels zijn er nog drie CD’s uitgekomen van deze bijzondere muzikant, waaronder het innovatieve Iimini uit 2020.

In 2023 kwam zijn vierde CD AmaXesha (De Tijden) op de markt. Een album waarop Mabandla zijn muzikale werkwijze voortzet. Goed in gehoor liggende melodieën voorzien van meerstemmige zang (hij overdubt vaak zijn stem met een unisono van zijn eigen stem), aangevuld met koorzang, spreekteksten en rap, ondersteund door stevige elektronische ritme tracks, bas, gitaar, keyboards en soundscapes. Zijn muziek is doortastend en bevlogen en heeft een dynamische ondergrond die per nummer verschilt, waardoor AmaXesh een gevarieerd album is. Ondanks deze brede aanpak, blijft zijn muziek gehuld in een ‘mineur’ metier, wat een soort vanzelfsprekende sympathie oproept. Zijn muziek is puur, eerlijk en oprecht waarin hij bevlogen zingt over religie, zijn jeugd, onderwijs en natuurlijk de liefde.

*Klik Hier voor de recensie van iimimi.

Bongeziwe Mabandla live in februari 2024: 21 feb. – De Oosterpoort – Groningen / 22 feb. Bird – Rotterdam / 23 feb. Effenaar – Eindhoven / 24 feb. Footprints Festival / TivoliVredenburg – Utrecht / 25 feb. De Roma – Antwerpen.

 English version

Once again the South African bard Bongeziwe Mabandla recorded an excellent album.

In 2012 singer and guitarist Bongeziwe Mabandla had immediate success after releasing his debut album Umlilo. For this CD he received a nomination for the South African Music Award. Since then, three more CDs have now been released by this special musician, including the innovative Iimini from 2020.

In 2023, he released his fourth album AmaXesha (The Times). A CD on which Mabandla continues his musical working method. Great melodies with polyphonic singing (he often overdubs his voice with a unison of his own voice), supplemented with choir singing, reciting, rap, solid electronic rhythm tracks, bass, guitar, keyboards supplemented with soundscapes. His music is decisive and passionate and has a dynamic surface that differs per song, making AmaXesh a varied album. Despite this broad approach, his music remains shrouded in a ‘minor’ metier, which evokes a kind of self-evident sympathy. His music sounds pure, honest and sincere, in which he sings passionately about religion, his youth, education and of course love.

Click Here for the review of iimini.

Bongeziwe Mabandla live in the Netherlands February 2024: Feb 21 – De Oosterpoort – Groningen / February 22 Bird – Rotterdam / Feb 23 Effenaar – Eindhoven / Feb 24 Footprints Festival / TivoliVredenburg – Utrecht / February 25 The Roma – Antwerp (Belgium).

Bongeziwe Mabandla: AmaXesh (Black Major)

© Mattie Poels.