Op hun nieuwe album Baraaim El-Louz lukt het Koum Tara weer om een eigenzinnige mix van westerse muziek en Algerijnse chaâbi te creëren.

English version below

Net zoals hun vorige album Chaabi, Jazz & Strings uit 2018, slaagt het Zuid-Franse (uit Lyon) gezelschap Koum Tara er weer in om een wonderlijke mix te spelen van de Algerijnse chaâbi, jazz, pop en westerse klassieke muziek.

Zoals zoveel lokale muziek was de Algerijnse chaâbi aanvankelijk verboden, maar ontwikkelde zich in de jaren ’50 tot de muziek van het volk. Inmiddels is de muziek razend populair en zeer herkenbaar aan zijn instrumentatie, ritmiek en zang.

Het acht-koppige gezelschap Koum Tara staat onder leiding van Karim Maurice, die veel stukken componeerde en alle stukken arrangeerde. En vooral dat laatste is bijzonder knap. Het lukt hem in een bezetting van piano (keyboards), mandola (soort grote Algerijnse mandoline), contrabas, percussie en strijkkwartet (La Camarata) een symbiose te creëren die geen enkele keer echt westers of Algerijns is, maar voortdurend zweeft op het snijvlak bij beide stijlen & continenten. Dat geeft de muziek een bijzonder en fantasierijk timbre.

Daarbij staat de zang van Hamidou (Mohamed Hamam) als een huis en steekt als een boegbeeld boven de muziek uit. Zijn stem is krachtig en overtuigend. Hij zingt over zijn land, Corona, vrijheid en trots. Prachtig daarbij hoe de begeleiding het muzikaal landschap steeds verandert met strakke percussie (darbouka en bendir), fraaie strijkkwartetpartijen en heerlijk staccato gespeelde thema’s op de mandola en piano, aangevuld met solo’s die zich zelfs uitbreiden van Arabisch unisono naar een wervelend jazz-metier.

Baraaim El-Louz is weer een innovatief en inspirerend crossover album van Koum Tara, waarop de band laat horen dat verschillende culturen fantastisch kunnen samengaan en bijzonder fraai kunnen mêleren, als je maar naar elkaar luistert!

Klik Hier voor de recensie: Chaâbi, Jazz and Strings.

English version

On their new album Baraim El-Louz, Koum Tara once again succeeds in creating a unique mix of Western music and Algerian chaâbi.

Just like their previous album Chaabi, Jazz & Strings from 2018, the southern French (from Lyon) ensemble Koum Tara once again succeeds in playing a wonderful mix of Algerian chaâbi, jazz, pop and Western classical music.

Like so much local music, Algerian chaâbi was initially banned, but developed into the music of the people in the 1950s. The music has now become extremely popular and is very recognizable by its instrumentation, rhythm and singing.

The eight-member company Koum Tara is led by Karim Maurice, who composed many pieces and arranged all the pieces. And the latter in is particularly exciting. In an arrangement of piano (keyboards), mandola (a kind of large Algerian mandolin), double bass, percussion and string quartet (La Camarata), he succeeds in creating a symbiosis that is never really Western or Algerian, but constantly hovers on the cutting edge of both styles & continents. This gives the music a special and imaginative timbre.

In addition, Hamidou’s (Mohamed Hamam) vocals are rock solid and stand out above the music like a figurehead. His voice is powerful and convincing. He sings about his country, Corona, freedom and pride. It is wonderful how the accompaniment continually changes the musical landscape with tight percussion (darbouka and bendir), beautiful string quartet parts and wonderfully staccato themes played on the mandola and piano, supplemented with solos that even expand from Arabic unison to a dazzling jazz metier.

Baraaim El-Louz is another innovative and inspiring crossover album by Koum Tara, on which the band shows that different cultures can go together fantastically and blend very beautifully, as long as you really listen to each other!

Click Here for the review: Chaâbi, Jazz and Strings

*Koum Tara: Baraim El-Louz (Odradek Records)

© Mattie Poels.