She knows is het eerste album van Thomas Zoetelief dat bol staat van zelf geschreven composities van deze bevlogen gitarist, uitgevoerd met zijn kwartet.

English version below

Thomas Zoetelief heeft een groot gevoel voor melodieuze thematiek, te horen op zijn schitterende album She knows, met composities van zijn hand. Hij wordt hierop bijgestaan door drummer Arno van Nieuwenhuize, percussionist Martin Gort en bassist Koos Wiltenburg. Deze laatste kent hij nog uit zijn studietijd aan het Prins Claus Conservatorium in Groningen. Samen traden ze op met diverse musici waaronder jazz-zangeres Denise Jannah, saxofonist Ben van den Dungen, de wereldse vocaliste Izaline Callister en Thijs van Leer en Pierre van der Linden, beiden van de legendarische band Focus.

Op She knows staan acht stukken die laveren over de scheidslijn van funk, rhythm & blues, kaseko en be-bop. De arrangementen zijn open van kleur met hier en daar een extra gitaarpartij. Opvallend zijn de drums- en percussie-lijnen die naadloos in elkaar grijpen. Ritmes die als een puzzel een kosmische eenheid vormen, mooi te horen in het slotdeel van Sweet Home. Een overigens schitterend stuk dat met een lyrisch thema tegen een dansende, ritmische achtergrond een soort melancholieke vreugde en plezier laat horen. Het baswerk van Wiltenburg ligt als een diepe basis en stuwende draagkracht in de onderste regionen (mooie solo in She knows en Sense of spring), strak ondersteund door het enerverende drum- en percussiewerk van van Nieuwenhuize en Gort. In het titelstuk laat Thomas Zoetelief zich van zijn beste kant horen. Hier laat hij zijn instrument echt zingen en maakt hij zo mooi en subtiel gebruik van versieringen, tempo-dubbeling, snaar mutaties, glissandi en secure intonaties. Maar ook in het openingsstuk heeft zijn gitaar een lekkere sound, met zo’n lichte overdrive zoals we die kennen van Scofield, terwijl Sense of Spring weer dat heldere Fender-Frisell-geluid laat horen.

Voor welk geluid, sound of timbre Zoetelief ook kiest, het klinkt verzorgd, wordt gespeeld met aandacht en gebracht met grote liefde voor de muziek. Dat is overduidelijk en een genot om naar te luisteren!

English version

She Knows is Thomas Zoetelief’s first album, which is full of his own compositions by this passionate guitarist, performed with his quartet.

Thomas Zoetelief has a great sense of melodic themes, which can be heard on his beautiful album She Knows. He is assisted by drummer Arno van Nieuwenhuize, percussionist Martin Gort and bassist Koos Wiltenburg. He knows the latter from his studies at the Prince Claus Conservatory in Groningen. Together they performed with various musicians, including jazz singer Denise Jannah, saxophonist Ben van den Dungen, the worldly vocalist Izaline Callister and Thijs van Leer and Pierre van der Linden, both from the legendary band Focus.

She Knows contains eight pieces that navigate the cross-line between funk, rhythm & blues, kaseko and be-bop. The arrangements are open in color with an extra guitar part here and there. The drums and percussion lines fit together seamlessly and are striking. Rhythms that form a cosmic unity like a puzzle, beautifully heard in the final part of Sweet Home. A beautiful piece that shows a kind of melancholic joy and pleasure with a lyrical theme against a dancing, rhythmic background. Wiltenburg’s bass work provides a deep foundation and driving force in the lower regions (beautiful solo’s in She Knows and Sense of Spring), tightly supported by the exciting drum and percussion work of van Nieuwenhuize and Gort. In the title piece, Thomas Zoetelief shows his best part. Here he makes his instrument really sing and shows beautiful and subtle use of ornaments, tempo doubling, string mutation, glissandi and secure intonations. But his guitar also has a nice sound in the opening piece, with a light overdrive as we know from Scofield, while Sense of Spring shows that clear Fender-Frisell sound.

Whatever sound or timbre Zoetelief chooses, it is always played with attention and played with great love for the music. That’s obvious and makes his music a pleasure to listen to!

*Thomas Zoetelief: She knows (Fullhousemusic)

© Mattie Poels.