De band Yemen Blues brengt met A Tribute to the Poet niet alleen een ode aan de dichter Rabbi Shalem Shabazi maar ook aan de Jemenitische muziek-cultuur.

English version below

De Jemenitische muziek zit verweven in de cultuur. Zowel binnen- als buitenhuis is muziek een belangrijk onderdeel van het dagelijks leven. Tijdens de homayni-stijl ontmoeten musici en dansers elkaar in kleine, huiselijke kamers voor de khat-chew. Het kauwen op licht hallucinerende bladeren, begeleidt door poëzie, zang en dans. Daarnaast zijn er de dansen in de buitenlucht van o.a. de hadhrami. Liederen die samen worden gezongen met ûd (Arabische luit) en percussie begeleiding waaronder, handgeklap, darbuka en duff (trommels).

De groep Yemen Blues maakt op innovative wijze gebruik van het cultureel Arabische en Joodse muzikale erfgoed en mengt deze met blues, funk, pop, jazz en rock. De groep werd opgericht in 2010 door multi-instrumentalist/ zanger Ravid Kahalani, die samen met Shanir Ezra Blumenkranz (bas & ûd) garant staat voor dynamische muziek. Zij worden bijgestaan door musici op percussie, orgel en achtergrond vocalen. Opmerkelijk is de trompet van Itamar Borochov, die naast solo’s ook thema’s meespeelt en hiermee een muzikale gelijkenis vertoont met Ibrahim Maalouf, wiens muziek ook beweegt binnen de Arabische signatuur.

Het album A Tribute to the Poet is opgedragen aan de 17de eeuwse, Joodse dichter Shalem Shabazi, die grote invloed heeft gehad op de hedendaagse Jemenitische cultuur. Om hem te eren, heeft Ravid Kahalani enkele gedichten van Shalem Shabazi op muziek gezet.

De muziek op dit nieuwe album is stuwend, energiek en beweegt zich heerlijk op de rand van Arabische en westers muziek, waarbij beide muzikale werelden worden gerespecteerd. Ravid Kahalani (1978) komt uit een familiaire zangtraditie. Op jonge leeftijd was hij al te vinden als voorzanger in de synagoge. Zijn religieuze achtergrond en zijn muzikale bevlogenheid komen prachtig tot uiting op dit album. Zoals o.a. te horen in het religieuze slotstuk Ashkava, maar vooral in het lied Eretz Ve’Shamaim, waar zijn muziek, al versta je geen woord van de tekst, diep tot in je poriën doordringt.

English version

With A Tribute to the Poet, the band Yemen Blues not only pays a tribute to the poet Rabbi Shalem Shabazi, but also to the Yemeni music culture.

Yemeni music is woven into the culture. Music is an important part of everyday life, both indoors and outdoors. During the homayni style, musicians and dancers gather in small, homely rooms for the khat-chew. Chewing on slightly hallucinating leaves, accompanied by poetry, song and dance. In addition, there are the outdoor dances of the hadhrami, among others. Songs sung together with ûd (Arabic lute) and percussion accompaniment including hand clapping, darbuka and duff (drums).

The band Yemen Blues uses the cultural Arab and Jewish musical heritage in an innovative way and mixes it with blues, funk, pop, jazz and rock. The group was founded in 2010 by multi-instrumentalist/singer Ravid Kahalani, who together with Shanir Ezra Blumenkranz (bass & ûd) guarantees dynamic music. They are assisted by musicians on percussion, organ and background vocals. Remarkable is the trumpet by Itamar Borochov, who plays themes in addition to solos and thus shows a musical resemblance to Ibrahim Maalouf, whose music also moves within the Arabic signature.

The album A Tribute to the Poet is dedicated to the 17th century Jewish poet Shalem Shabazi, who has had a major influence on contemporary Yemeni culture. To honor him, Ravid Kahalani has set some of Shalem Shabazi’s poems to music.

The music on this new album is driving, energetic and moves wonderfully on the edge of Arabic and Western music, respecting both musical worlds. Ravid Kahalani (1978) comes from a family singing tradition. At a young age he could already be found as a cantor in the synagogue. His religious background and his musical enthusiasm are clearly reflected on this album. As, for example, can be heard in the religious closing piece Ashkava, but especially in the song Eretz Ve’Shamaim, where, even if you don’t understand a word of the text, you will be deeply moved.

*Yemen Blues: With A Tribute to the Poet (Music Development Company/ Xango)

© Mattie Poels.