Pianist Anthony Romaniuk speelt klassieke werken op diverse keyboards, waaronder piano, klavecimbel, fortepiano, elektrische piano, virginaal en synthesizer. Dat bezorgt de stukken een fris poly-timbre.

English version below

Pianist Anthony Romaniuk zoekt het muzikale avontuur op. Hij combineert zijn klassieke opleiding met improvisatie en verlegt met gemak zijn grenzen richting het jazz-metier. Hij studeerde aan de Manhattan School of Music in New York, met specialisatie oude muziek. In Nederland zoekt hij de improvisatie op en ontwikkelt zich richting ambient en elektronische muziek.

Op zijn nieuwe (2de) album Perpetuum zoekt Romaniuk de randen op van klassiek repertoire van (in album-volgorde): Adams, Satie, Bach, Jeffes, Ligeti, Schubert, Purcell, Stravinsky, Glass, Schumann, Ravel, Sjostakovitsj, Beethoven en Kapsberger. Een brede muziekkeuze met een tijdsspanne van oude muziek (Bach, Purcell) tot modern repertoire van Adams, Ligeti en Glass, met als gemene deler dat alle stukken een doorgaand ritme hebben en daardoor een perpetuum-referentie in zich dragen.

Allemaal origineel klavierwerk dat door Romaniuk wordt gespeeld op zeer divers instrumentarium: piano, klavecimbel, fortepiano, elektrische piano, virginaal en synthesizer. Werken van Satie en Schubert op de fortepiano geeft de muziek een (nog) ingetogener karakter, om vervolgens een compositie van Satie op de Yamaha CP80 (elektrische stage-piano) te spelen, wat weer een heel verhelderend timbre laat horen. Fraai is ook Ravels’ prelude uit Le Tombeau de Couperin dat opzwelt in een twinkelende schoonheid. Het titelstuk Perpetuum Mobile is gecomponeerd door Simon Jeffes en door Romaniuk prachtig bewerkt voor piano-solo. Jeffes was de drijvende kracht achter het legendarisch ensemble Penguin Café Orchestra. Echt origineel is de album-afsluiter Toccata Arpeggiata van de 17de eeuwse componist J.H. Kapsberger. Een compositie waar de arpeggio’s gespeeld worden door de synthesizer, aangevuld met een piano-thema. Tussen al dit veelzijdig repertoire liggen drie improvisaties van Romaniuk verscholen, respectievelijk gespeeld op fortepiano, virginaal en Yamaha CP80.

Anthony Romaniuk is een bevlogen musicus die, met respect voor de originele werken, het nieuwe, het andere, opzoekt en daarmee niet alleen de geoefende luisteraar verrast, maar (hopelijk) ook een nieuw luisterpubliek zal binden aan deze innemende en tijdloze muziek.

English version

Pianist Anthony Romaniuk plays classical works on various keyboards, including piano, harpsichord, fortepiano, electric piano, virginal and synthesizer. This gives the pieces a fresh and exciting poly-timbre.

Pianist Anthony Romaniuk is a musical adventurer. He combines his classical training with improvisation and easily pushes his boundaries towards the jazz metier. He studied at the Manhattan School of Music in New York, specializing in early music. In the Netherlands he’s educated in improvisation and develops towards ambient and electronic music.

On his new (2nd) album Perpetuum, Romaniuk explores the edges of the classical repertoire of (in album order): Adams, Satie, Bach, Jeffes, Ligeti, Schubert, Purcell, Stravinsky, Glass, Schumann, Ravel, Shostakovich, Beethoven and Kapsberger. A wide choice of music with a time span from early music (Bach, Purcell) to modern repertoire by Adams, Ligeti and Glass, with the common denominator that all pieces have a continuous rhythm and therefore carry a perpetuum reference.

So all original keyboard work played by Romaniuk on very diverse instruments: piano, harpsichord, fortepiano, electric piano, virginal and synthesizer. Compositions by Satie and Schubert on the fortepiano give the music an (even) more subdued character, and later on a composition by Satie on the Yamaha CP80 (electric stage piano), which again shows a very enlightening timbre. Beautiful is also Ravels‘ prelude from Le Tombeau de Couperin, which swells in a twinkling beauty. The title piece Perpetuum Mobile was composed by Simon Jeffes and beautifully arranged for piano solo by Romaniuk. Jeffes was the driving force behind the legendary ensemble Penguin Café Orchestra. Really original is the closing album Toccata Arpeggiata by the 17th century composer J.H. Kapsberger. A composition where the arpeggios are played by the synthesizer, supplemented with a piano theme. Three improvisations by Romaniuk are hidden in this versatile repertoire, respectively played on fortepiano, virginal and Yamaha CP80.

Anthony Romaniuk is an inspired musician who, with respect for the original works, seeks out the new and the different, thereby not only surprising the trained listener, but (hopefully) also binding a new audience to this captivating timeless music.

*Anthony Romaniuk: Perpetuum (Alpha Classic.com)

© Mattie Poels.