Inventief trio LAMP OF(F): gitaar, bas & drums speelt een gevarieerde mixing-melting-pot van gecomponeerde & geïmproviseerde stukken met flarden van jazz, rock, funk, avant-garde, ambient en wereldmuziek.

English version below

Alhoewel het openingsstuk Turn it On (0’38 sec.) van de debuut-CD van het Groningse trio LAMP OF(F) absoluut niet de album-lading dekt, spitst het wel meteen de oren: hier spelen drie musici die wat te vertellen hebben. En dat gebeurt ook. Too Much Light for my Eyes staat voor de dagelijkse emoties die als een muzikale metafoor worden gepresenteerd door middel van gecomponeerde stukken, pure improvisatie, muzikale zelf-reflectie en humor. Veelal in eigen werk, waarbij de musici elkaar enigszins complementair aanvullen. Soms heerlijk ruw en ongepolijst en dan weer in fraaie harmonie. De groep werd opgericht in de zomer van 2021 en bestaat uit gitarist Stanimir Lambov, bassist Gabriele Bertossi en drummer en percussionist Ruggero Di Luisi. Drie muzikanten die gewaagde stukken spelen, boeiend en avontuurlijk met een hoog verhalend karakter. Gitarist Lambov horen we met een strakke gitaartoon (akoestisch in Dodo) waarmee hij fraai gebruik maakt van effecten zoals tremolo, galm en distortion. Dit is duidelijk te horen in de vlammende uitvoering van Miles Davis’ Nardis, waarbij (het lijkt alsof) hij gebruik maakt van twee gitaarpartijen, gevolgd door het lekker rockende compositie Kalil & Kalima. Dampend mooi is ook Shanti (Re)creation waarbij bas & drums een stuwend ritme spelen dat wordt overgoten met gitaar-kristallen. Dit als tegenhanger van Let the Giants Sleep. Een melismatische melodie die wordt aangevuld met inventief bas- en drumwerk, verderop zelfs in swing-timing.

LAMP OF(F) is een trio waar je met een gerust hart het licht op kunt laten schijnen, want hier zijn drie vindingrijke musici aan het woord.

English version

Introducing an inventive trio LAMP OF(F) here on guitar, bass & drums. They play a varied mixing-melting pot of composed & improvised pieces with fragments of jazz, rock, funk, avant-garde, ambient and world music.

Although the opening piece Turn it On (0’38 sec.) from the debut CD by the Groningen trio LAMP OF(F) doesn’t cover the album spirit, it immediately pricks up the ears. These three musicians have something to say. On their album Too Much Light for my Eyes they represent everyday emotions as a musical metaphor through composed pieces, pure improvisation, musical self-reflection and humor. Often in their own compositions, in which the musicians complement each other in a complementary way. Sometimes wonderfully rough and unpolished and then again in beautiful harmony. The group was formed in the summer of 2021 and consists of guitarist Stanimir Lambov, bassist Gabriele Bertossi and drummer and percussionist Ruggero Di Luisi. Three musicians who play active music, captivating and adventurous with a high narrative character. We hear guitarist Lambov with a tight guitar tone (acoustic in Dodo) with which he makes beautiful use of effects such as tremolo, reverb and distortion. This can clearly be heard in the fiery performance of Miles Davis’ Nardis, where (it seems as if) he uses two guitar parts, followed by the nice rocking composition Kalil & Kalima. Steamingly beautiful is also Shanti (Re)creation in which bass & drums play a driving rhythm that is topped with guitar crystals. This as a counterpart to Let the Giants Sleep. A melismatic melody that is supplemented with inventive bass and drumming, later on even in swing timing.

LAMP OF(F) is a trio which you can easily put in a spotlight, because these three inventive musicians let sparkle your ears.


*LAMP OF(F): Too Much Light for my Eyes (Zennes Records)

© Mattie Poels.