Het Trio Mediaeval zingt op het nieuwe album Solacium een unieke collectie intieme hymnes en (slaap)liedjes.

English version below

Het Trio Mediaeval brengt fantastisch, serene zang in uitmuntende schoonheid. Spatzuivere vocalen klinken subtiel en verzorgd op hun nieuwe album Solacium. Sinds 1997 vertolken de zangeressen Anna Maria Friman, Linn Andrea Fuglseth en Jorunn Lovise Husan sacrale en middeleeuwse muziek, (gearrangeerde) volksmuziek en hedendaags werk, a-capella gezongen, met hier en daar spitsvondige begeleidingen. Op het album Solacium heeft het trio gekozen voor hymnes en slaapliedjes uit Frankrijk, Duitsland, Noorwegen, Zweden en Estland. De stukken worden a capella gezongen met in enkele werken licht (gestreken) contrabas- en sax-intermezzo’s en/of intro’s. Veel van het repertoire is mondeling overgeleverd. Andere stukken zijn opgetekend door de Zweedse componisten Olaf Anderson en Cyrillus Kreek die liedjes verzamelden uit het westen van Estland, waar tot begin van de 20ste eeuw veel Zweden woonden.

Alhoewel er dus veel traditioneel werk op Solacium staat, opent het trio met een door Anders Jormin nieuw gecomponeerd stuk op de tekst Sci vias domini (Ken de weg van God). De meeste composities zijn door het Trio Mediaeval zelf gearrangeerd. Hierdoor wordt de muziek persoonlijk en sluiten de werken naadloos aan bij hun zeer herkenbaar idioom dat zich uit in intieme uitvoeringen, met stemmen die licht van kleur en fris van timbre zijn. Bovendien wordt de muziek zeer vakkundig en met verve uitgevoerd. De stemmen mengen tot één vocale eenheid, waardoor de liederen rust en zekerheid uitstralen. Hiermee krijgt het verleden een nieuwe glans en komt de toekomst een stukje dichterbij.

English version

The Trio Mediaeval sings an unique collection of intimate hymns and songs (lullabies) on their new album Solacium.

The Trio Mediaeval brings fantastic, serene vocals in exquisite beauty. Subtle, well-groomed and sparkling vocals sound on their new album Solacium. Since 1997, the singers Anna Maria Friman, Linn Andrea Fuglseth and Jorunn Lovise Husan have been interpreting sacred and medieval music, (arranged) folk music and contemporary work, sung a cappella, with quirky accompaniments here and there. On the album Solacium, the trio chose to sing hymns and lullabies from France, Germany, Norway, Sweden and Estonia. The pieces are sung a cappella with light (bowed) double bass and sax intermezzos and/or intros in some works. Much of the repertoire has been transmitted orally. Other pieces were written down by the Swedish composers Olaf Anderson and Cyrillus Kreek, who collected songs from western Estonia, where many Swedes lived until the early 20th century.

Although there is a lot of traditional repertoire on Solacium, the trio opens with a new work composed by Anders Jormin on the text Sci vias domini (Know the way of God). Most of the pieces have been arranged by the Trio Mediaeval themselves. This makes the music personal and the works connect seamlessly with their very recognizable idiom, which is expressed in intimate performance, with voices that are light in color and fresh in timbre. Above all, the music is performed very professionally. The voices blend into óne vocal unity, so that the songs radiate peace and certainty. This gives the past a new shine and brings the future a little closer.

*Trio Mediaeval: Solacium (2L / Lindberg Lyd – Norway)

© Mattie Poels.