Het Vlaamse ensemble Toasaves mixt Middeleeuwse en Oude muziek met Oosterse klanken tot het wereldlijk mooie album Zwerver.

English version below

Het ensemble Toasaves (betekent Thuishavens in het Antwerps dialect) werd in 2021 opgericht door ûd (Arabische luit)-speler Tristan Driessens. Hij is een begenadigd Arabische luitspeler die Oriëntaalse (Arabische) muziek studeerde in Istanbul. Modale muziek die gebaseerd is op toonladders. Als buitenstaander, zo zegt hijzelf, komt dat de muziek ten goede, aangezien je als outsider gemakkelijker de muzikale perspectieven kunt ver- en herkennen die van elkaar gescheiden zijn in tijd en ruimte.

Deze kennis gebruikt hij op inventieve wijze op het debuut-album Zwerver. Toasaves bestaat uit negen musici die komen uit België, Frankrijk, Nederland, Spanje, Cyprus en Turkije. Bijzonder aan dit project is het uitgangspunt waarin de muziek, de liederen, van de Vlaamse zanger Wannes van de Velde (1937 – 2008) centraal staan. Een Antwerpse (protest)zanger die grote furore maakte in de jaren ’60 en ’70, onderzoek deed naar de oude Vlaamse liedcultuur, maar ook eigen werk schreef en hiermee grote bekendheid verwierf. De melodieën zijn het hetzelfde gebleven, alleen het perspectief waarin deze zijn geplaatst, is door de begeleiding behoorlijk veranderd. Nu klinken er Turkse luiten (ûd en lavta), fluiten, Afghaanse rebab, frame drums, draailier, doedelzak, vedel, viool en santur (dulcimer). Met dit instrumentarium tovert Toasaves de melodieën om tot internationale juweeltjes, die werkelijk wonderschoon worden gezongen door Raphaël De Cock met hier en daar een vocale versterking van zangeres Eugénie De Mey. Als je niet aandachtig zou luisteren en de liederen van Wannes van de Velde niet zou herkennen, zou je werkelijk denken dat we hier te maken hebben met een Oriëntaals ensemble. Het repertoire van Van de Velde wordt aangevuld met traditioneel werk uit Frankrijk, Spanje, Italië en Cyprus. Toasave blinkt uit in sublieme instrumentbeheersing, coherente uitvoeringen en doortastend samenspel. Elk stuk op dit album Zwerver heeft een andere instrumentatie maar toch vormt het een prachtig geheel. Wannes van de Velde zou zich zeker niet omdraaien in zijn graf als hij zijn liederen op deze wijze horen zou, nee, hij zou verzot zijn, eruit springen en meespelen!

Meer muziek van Tristan Driessens

*KLIK HIER voor Appel À La Sourc

*KLIK HIER voor A folk dancer’s journey

English version

The Flemish ensemble Toasaves mixes Medieval and Early music with Eastern sounds to form the excellent and beautiful album Zwerver (Wanderer).

The ensemble Toasaves (meaning Thuishavens in the Antwerp dialect) was founded in 2021 by ûd (Arabic lute) player Tristan Driessens. He is a gifted Arab lute player who studied Oriental (Arabic) music in Istanbul. Modal music based on scales. As an outsider, he says, this benefits the music, since as an outsider you can more easily recognize the musical perspectives that are separated in time and space.

In an inventive way he uses this knowledge on the debut album Zwerver. Toasaves consists of nine musicians who come from Belgium, France, the Netherlands, Spain, Cyprus and Turkey. What is special about this project, is the starting point in which the music, the songs, of the Flemish singer Wannes van de Velde (1937 – 2008) are central. An Antwerp (protest) singer who caused great furore in the 1960s and 1970s, who researched the old Flemish song culture, but who also wrote his own work and gained great fame with it. The melodies have remained the same, only the perspective in which they are placed, has changed considerably due to the accompaniment. Now there are Turkish lutes (ûd and lavta), flutes, Afghan rebab, frame drums, hurdy-gurdy, bagpipes, fiddle, fiddle and santur (dulcimer). With this one-up Toasaves transforms the melodies into international gems, which are sung truly wonderfully by Raphaël De Cock with vocal reinforcement here and there by singer Eugénie De Mey. If you didn’t listen carefully and not recognize the songs of Wannes van de Velde, you would really think that we are dealing with an Oriental ensemble here. Van de Velde’s repertoire is supplemented with traditional work from France, Spain, Italy and Cyprus. Toasave excels in sublime instrument control, coherent performances and vigorous ensemble playing. Each piece on this album Zwerver has a different instrumentation, but it still forms a beautiful collection of wonderful music. If Wannes van de Velde could listen to his songs in this way, he would jump up and love to play along!

More music from Tristan Driessens

*CLICK HERE for Appel À La Source

*CLICK HERE for A folk dancer’s journey

Toasaves: Zwerver (Muziekpublique/Xango)

© Mattie Poels