Violiste Anna Urpina speelt werken uit de Barok en moderne stukken met een doortastende souplesse.

English version below

De Spaanse violiste Anna Urpina brengt met Baroque / Modern haar debuut-CD op de markt onder haar eigen naam. Op dit bijzondere album wordt Barokmuziek gelardeerd met eigentijds werk. Een combinatie zoals je die maar weinig op CD’s aantreft. Zeker in deze vorm waar Barok en Moderne muziek elkaar afwisselen. De stukken worden briljant en dynamisch begeleid op afwisselend klavecimbel, door Eva del Campo en op piano door Alberto Rosado. Het vioolspel van Anna Urpina heeft een ragfijne schoonheid. Haar touché en timbre zijn doortastend, waar contrastwerking en muzikale kleuring je moeiteloos betovert in werken van von Biber, Webern, Castello, Turina, Corelli, Guix, Telemann en Pärt. Haar spel is vurig, intens en hartstochtelijk. De afwisseling van klavecimbel (binnen het Barok-repertoire) en piano (voor het Moderne werk), is een gouden greep en zorgt voor een breed metier. Het gemak waarmee Anna Urpina schakelt tussen volkomen verschillende muziekstijlen, geeft je het idee alsof het haar helemaal geen moeite kost, alsof het allemaal vanzelf gaat. Maar schijn bedriegt, want het is juist de door het talent en de jarenlange, intensieve studie verworven trefzekerheid, waar je de doorgewinterde musicus aan herkent, die de muziek naar een hoger plan tilt en in staat is om Barok en Moderne muziek een nieuwe cachet te bezorgen!

English version

Violinist Anna Urpina plays works from the Baroque period and modern pieces with a vigorous flexibility.

The Spanish violinist Anna Urpina releases her debut CD Baroque / Modern under her own name. Baroque music is interspersed with contemporary work on this special album. A combination that you rarely find on CDs. Especially in this form, where Baroque and Modern music alternate. The pieces are brilliantly and dynamically accompanied on alternating harpsichord by Eva del Campo and on piano by Alberto Rosado. Anna Urpina’s violin playing has a gossamer beauty. Her touch and timbre are thorough, where contrast and musical coloring effortlessly enchant you in pieces composed by von Biber, Webern, Castello, Turina, Corelli, Guix, Telemann and Pärt. Her playing is fiery, intense and passionate. The alternation of harpsichord (within the Baroque repertoire) and piano (for the Modern work) is a golden touch and ensures a broad metier. The ease with which Anna Urpina switches between completely different musical styles, gives you the impression that it takes no effort at all for her, as if everything happens automatically. But that’s not the case at all, because it is precisely the accuracy acquired through the talent and years of intensive study, in which you recognize a seasoned musician who takes the music to a higher level and is able to give Baroque and Modern music a fine new cachet!

*Anna Urpina: Baroque / Modern (IBS Classical)

© Mattie Poels.