Spöket I Köket brengt Zweedse folk in een cross-over labyrint met verhulde zijpaden waar geen stijl onberoerd blijft.

English version below

De tien muzikanten van Spöket I Köket bespelen zo’n twintig verschillende instrumenten op hun derde album Kurbits & Flames. Ze componeerden hun eigen stukken die gebaseerd zijn en worden opgedragen aan bekende Zweden, waaronder de schrijver Olof Andersson, componist Evert Melin en violiste Sonja Sahlström. Alle werken werden op originele bewerkt door Nisse Blomster, de gitarist en mandolinespeler van Spöket I Köket. De muziek is origineel en zit vol muzikale heerlijkheden, zoals het vlijmscherp wisselen van tempi en timbres. Daarnaast vliegen diverse stijlen je om de oren. Big-band signatuur (vier blazers), klassieke frases, clowneske capriolen in Polkrett enter Wingen en Shuffle Bonanza. Wie kent nog deze legendarische westernserie uit jaren ’60? De flamboyante ballad Polska efter Erlandsson waar de viool en accordeon verantwoordelijk zijn voor het thema. Een wals met maatwisselingen en een lekkere vette sax-solo. Bijna alle stukken zijn instrumentaal en waar er wordt gezongen, is het kolderiek, zoals in het titelstuk Kurbits & Flames en in Rävgbrytan waar de zang zelfs wordt uitgebreid met voor- en nazang. De stukken klinken warm en verzorgd en zijn voorzien van redelijk gangbare en goed in het gehoor liggende thematiek. De bezetting van Spöket I Köket en de originele arrangementen van de composities tillen het gezelschap naar een hoger plan. Spöket I Köket betekent overigens zoiets als De geest in de keuken. Een voortreffelijke metafoor voor een folk-bigband die met twintig instrumenten zorgt voor een goed gevuld menu, waarop voor elke gast/ luisteraar wel iets lekkers te vinden is.

English version

Spöket I Köket plays Swedish folk in a crossover labyrinth with concealed side paths where no style remains untouched.

The ten musicians of Spöket I Köket play about twenty different instruments on their third album Kurbits & Flames. They composed their own pieces that are based on, and are dedicated to, well-known Swedes people, including the writer Olof Andersson, composer Evert Melin and violinist Sonja Sahlström. All works were adapted on original way by Nisse Blomster, the guitarist and mandolin player of Spöket I Köket. The music is full of fresh delights such as the sharp changes of tempi and timbres. In addition, various styles fly around you. Big-band signature (four horns), classic phrases, clownish antics in Polkrett enter Wingen and Shuffle Bonanza. The legendary Western series from the 1960s. The flamboyant ballad Polska efter Erlandsson, where the violin and accordion are responsible for the theme. A waltz with lovely time changes and a nice, fat sax solo. Almost all pieces are instrumental and if there are vocals, they sing a kind of crazy, as in the title piece Kurbits & Flames and in Rävgbrytan, where the vocals are even expanded with call and respond. All the pieces sound warm and well-groomed and are provided with fairly catchy themes. The line-up of Spöket I Köket and the original arrangements of the compositions lift this band to a higher level. Spöket I Köket means something like The ghost in the kitchen. An excellent metaphor for a folk big band that provides a good menu with twenty instruments, on which there is something delicious for every guest/ listener!


*Spöket I Köket: Kurbits & Flames (Gammelthea)

© Mattie Poels.