Migrants is de nieuwe, innemende CD van de Kaapverdiaanse componist, schrijver, politicus, schilder en vooral zanger Mario Lucio.

English version below

Mario Luco is geen onbekende binnen de Kaapverdiaanse cultuur. Hij bracht vijf solo-CD’s uit, componeerde voor Mayra Andrade en voor de morna-legende Cesaria Evora. Hij was de oprichter van de groep Simentera met wie hij vier albums uitbracht en bovendien was hij minister van Cultuur van Kaapverdië van 2012 tot 2016.

Zijn nieuwe album Migrants is een ode aan migranten door-de-eeuwen-heen. Mensen die op zoek gingen naar een ander, hopelijk beter leven en hun cultuur meenamen die zorgde voor bijzondere ontmoetingen. Migrants is een meer Europees georiënteerd album met duidelijk Kaapverdiaanse en Afrikaanse invloeden. Het album is geproduceerd door de Portugese multi-instrumentalist Rui Ferreira, die de muziek een breder metier heeft meegegeven. Met uitgekiend en gedoseerd gebruik van (bas)gitaar, percussie, piano, blazers en meerstemmige vocalen, creëert Ferreira warme en bevlogen muziek. Zoals de blazers in het openingsstuk Mi So. Een heerlijke set van bariton en tenorsax, met opvallend: het gebruik van de mondharmonica die fraai verscholen ligt in het arrangement. In het lied Mirgrants horen we een origineel ritme-gebruik van zucht- en ademgeluiden. Clave De Fe swingt als een heerlijke soukous en Adios Amigo heeft weer een funaná-feel. Een Kaapverdiaanse stijl, met een rol voor de accordeon aangevuld met een doortastende Fender Rhodes piano-solo. En zelfs gospel in de bonus-track Hino à Gratidão. Maar wat vooral opvalt, is de breekbaarheid in de stem van Mario. Deze heeft een lichte tremolo, een beetje hees, met mooie stembuigingen. Warm, overtuigend en bescheiden. Zijn vocalen en de muziek stralen sympathie uit. Sympathie die overslaat op de luisteraar en je meeneemt naar het land waar je wilt zijn, al is het maar voor heel even!

English version

Migrants is the new, engaging CD by the Cape Verdean composer, writer, politician, painter and above all singer Mario Lucio.

Mario Luco is well known on the Cape Verdean Islands. He released five solo CDs, composed for Mayra Andrade and for the morna legend Cesaria Evora. He was the founder of the group Simentera with whom he released four albums. In addition, he was the Minister of Culture of Cape Verde from 2012 to 2016.

His new album Migrants is an ode to migrants through the ages. People who went in search for a different and hopefully better life and take their culture with them, which ensured special encounters. The album Migrants is a more European oriented album with clear Cape Verdean and African influences. The album is produced by Portuguese multi-instrumentalist Rui Ferreira, who has given the music a broader scope. With a sophisticated use of (bass) guitar, percussion, piano, horns and polyphonic vocals Ferreira creates warm and inspired music. Like the wind instruments in the opening piece Mi So. A wonderful set of baritone and tenor sax, with striking: the use of the harmonica, which is beautifully hidden in the arrangement. In the song Mirgrants we hear an original rhythm produced by sighing and breathing sounds. Clave De Fe swings like a wonderful soukous and Adios Amigo has a lovely funaná feel. A Cape Verdean style with a role for the accordion and a beautiful Fender Rhodes piano solo. And even there’s gospel in the bonus track Hino à Gratidão. But over all striking is the fragility in Mario’s voice. It has a light tremolo, a bit hoarse, with nice inflections. Warmly convincing and modest. His vocals and the music radiate sympathy. Sympathy that transfers to the listener and takes you to the country where you want to be, if only for just a moment!

*Mario Lucio: Migrants (PIAS/ Xango)

*Photo’s: Jorge Simao.

© Mattie Poels.