Samen met percussionist Afra Mussawisade schetst pianist Jeroen van Vliet een muzikaal landschap in een oneindig vergezicht.

English version below

Tijdens de 2009-editie van het North Sea Jazz Festival traden pianist Jeroen van Vliet en de Iraanse percussionist Afra Mussawisade op met van Vliet’s band Sikeda. Nu, 13 jaar later, besloten beide musici de CD Gloom op te nemen. Een piano/percussie-album met de Syrische gast-klarinettist Kinan Azmeh. Van Vliet is een meester in ritme en melodie. Zijn notenkeuze is altijd verzorgd, gewaagd en avontuurlijk. Ook op Gloom horen we iets soortgelijks, zij het dat hij hier in duo-vorm speelt waardoor zijn spel (nog) meer uit de verf komt. Het album ontstond in de studio waar beide musici hun eigen composities uitwerkten tot volwaardige stukken, wat bijzonder goed is gelukt. Het album straalt een sfeer van geborgenheid en rust uit. Van Vliet schetst, tekent, kleurt en mêleert thema’s, akkoorden en melodieën op het klavier tot heldere muziek. Hij gebruikt hiervoor diverse speelwijzen. Zo speelt hij stukken alleen met zijn rechterhand (bijvoorbeeld in het unisono thema met de klarinet in het openingsstuk Hold Still), dempt hij de snaren waardoor deze qua klankkleur soms zelfs lijken op een Arabische luit (de ûd) zoals in Fairground. En speelt hij (natuurlijk) ook met twee handen waarbij hij in de linkerhand fraaie baslijnen speelt of beiden handen elkaar thematisch (complementair) aanvullen zoals in Jammin’. Alles uitgevoerd met integere aandacht en zorg. Het percussiewerk van Mussawisade is stuwend en inventief waarmee hij een strakke cohesie vormt met het spel van van Vliet. De piano- en slagwerkpartijen vlechten op deze wijze fraai in elkaar als een biologische eenheid. Mussawisade maakt gebruik van drums, handpercussie en diverse (hand)trommels zoals de bendir in Ride in Red en de tombak in Cycles. De warme klarinetklank van Kinan Azmeh is rond en integer. In Fairgound klinkt zelfs de miroloi door in zijn spel. De klaagzang uit Epirus (noord Griekenland) die zo kenmerkend is door zijn wenende klank vol schitterende versieringen. Gloom is een oneindig mooi en intrigerend album, met muziek die vertrouwd klinkt en reikt tot ver achter de horizon, tot daar, waar de muziek licht ongrijpbaar wordt. Knap werk!

English version

Together with percussionist Afra Mussawisade, pianist Jeroen van Vliet sketches a fine musical landscape with an infinite view.

During the 2009 edition of the North Sea Jazz Festival, pianist Jeroen van Vliet and Iranian percussionist Afra Mussawisade performed with van Vliet’s band Sikeda. Today, 13 years later, both musicians decided to record the CD Gloom. A piano/percussion album with Syrian guest clarinetist Kinan Azmeh. Van Vliet is a master of rhythm and melody. His choice of notes is always neat, daring and adventurous. We also hear something similar on Gloom, although that he plays in duo form here, which makes his playing (even) more prominent. The album was created in the studio where both musicians developed their own compositions into full-fledged pieces, which turned out very well. The album exudes an atmosphere of tranquility. Van Vliet sketches, draws, colors and mixes themes, chords and melodies on the piano into clear music. He uses various ways to do this. For example, he only plays pieces with his right hand (like the unison theme with the clarinet in the opening piece Hold Still), he mutes the strings so that in terms of sound they sometimes even resemble an Arabic lute (the ûd) as in Fairground. And (of course) he also plays with two hands, playing nice bass lines in the left hand or both hands complement each other thematically (complementary) as in Jammin’. Everything performed with integrity and care. Mussawisade’s percussion work is driving and inventive, forming a tight cohesion with van Vliet’s playing. In this way the piano and percussion parts intertwine beautifully as a biological unit. Mussawisade uses drums, hand percussion and various (hand) drums such as the bendir in Ride in Red and the tombak in Cycles. The warm clarinet sound Kinan Azmeh is round and integer. In Fairgound even the miroloi can be heard in his playing. The lament from Epirus (northern Greece) that is so characteristic by its weeping sound full of beautiful ornaments. Gloom is an infinitely beautiful and intriguing album, with music that sounds familiar and reaches far beyond the horizon, to where the music becomes slightly elusive.

  • Jeroen van Vliet / Afra Mussawisade: Gloom (Homerecords.be)
  • Foto Jeroen van Viet: Rens Horn

© Matte Poels.