Het Aliéksey Vianna Quartet brengt het prachtige Ancient Myths uit met door gitaristen geschreven werken, gearrangeerd voor klarinet, gitaar, contrabas en drums & vibrafoon.

English version below

Het Aliéksey Quartet wordt als trio opgericht in Basel in 2009 door Aliéksey Vianna. In 2020 wordt de virtuoze klarinettist Gabriele Mirabassi toegevoegd aan het trio, dat dan bestaat uit gitarist Alieksey Vianna, contrabassist Stephan Kurmann en drummer/vibrafonist Jorge Rossy. Op het album Ancient Myths speelt dit kwartet gevarieerd werk dat door gitaristen is gecomponeerd, waaronder Ralph Towner, Sergio Assad, Pat Metheny en Egberto Gismonti. Al deze gitaristen schreven stukken die balanceren op de randen van pop/jazz, klassieke & geïmproviseerde muziek. Al jaren wordt de scheidingslijn tussen stijlen steeds vager, wat afwisselende en avontuurlijke muziek oplevert. Zo zet het openingswerk Champ meteen de toon. Een ode aan Hermeto Pascoal, de legendarische Braziliaanse multi-instrumentalist. Een werk waar compositie en improvisatie elkaar heerlijk voor de voeten lopen en doorkruisen, met glijdend, chromatisch vlechtwerk van klarinettist Mirabassi. Een musicus die zijn instrument kan laten huilen en lachen. De Braziliaanse gitarist Aliéksey Vianna, initiator van het Alieksey Quartet, is een klassiek geschoold musicus die akoestisch gitaar speelt. Hij gaf wereldwijd concerten, trad op in kamermuziek-bezettingen en als solist bij Symfonieorkesten. Hij is een bevlogen musicus met een evidente timing en zacht timbre. Zijn solo’s zijn imaginair waarbij zo nu en dan zijn Braziliaanse achtergrond doorklinkt. Hij schreef het sferische werk For Rossy (voor en met Jorge Rossy, schitterend op de vibrafoon). Opmerkelijk zijn ook de twee composities van Ralph Towner en het door Aliéksey Vianna geschreven Velhos Mitos e Montanhas Distantes. Subtiel werk, vol onregelmatige metriek en melodische thematiek. De stukken op Ancient Myths klinken verzorgd, gegoten in vakkundige arrangementen en bekwaam uitgevoerd. De muziek klinkt geolied en soepel en wie goed luistert, ontdekt naast deze vanzelfsprekendheid: virtuositeit, brilliant samenspel en vakmanschap!

English version

Ancient Myths, a beautiful release by Aliéksey Vianna Quartet. An album full of works written by guitarists and arranged for clarinet, guitar, double bass and drums & vibraphone.

The Aliéksey Quartet was founded as a trio in Basel by Aliéksey Vianna in 2009. In 2020 the virtuoso clarinetist Gabriele Mirabassi was added to the trio, which then consists of guitarist Aliéksey Vianna, double bassist Stephan Kurmann and drummer/vibraphonist Jorge Rossy. On the album Ancient Myths, this quartet plays varied work composed by guitarists including Ralph Towner, Sergio Assad, Pat Metheny and Egberto Gismonti. All these guitarists wrote pieces that balance on the edges of pop/jazz, classical & improvised music. Over the years the dividing line between these styles is becoming increasingly blurred, resulting in varied and adventurous music. Thus the opening work Champ immediately sets the tone. An ode to Hermeto Pascoal, the legendary Brazilian multi-instrumentalist. A piece of music in which composition and improvisation wonderfully get in front of each other and intersect, with wonderful chromatic interweaving by clarinetist Mirabassi. A musician who can make his instrument cry and laugh. Brazilian guitarist Aliéksey Vianna, initiator of the Alieksey Quartet, is a classically trained musician who plays acoustic guitar. He gave concerts worldwide, performed in chamber music ensembles and as a soloist with symphony orchestras. He is an inspired musician with a wonderful timing and soft timbre. His solos are imaginary, occasionally showing his Brazilian background. He wrote the atmospheric work For Rossy (for and with Jorge Rossy – brilliant on the vibraphone here). Also noteworthy are the two compositions by Ralph Towner and the Velhos Mitos e Montanhas Distantes written by Aliéksey Vianna. Subtle work, full of irregular metrics and melodic themes. The pieces on Ancient Myths sound well cared for, put into professional arrangements and skilfully performed. The music sounds oiled and smooth, but if you listen closely, you will discover in addition to this obviousness: virtuosity, brilliant interplay and craftsmanship!

  • Aliéksey Quartet: Ancient Myths (Montreux Jazz Label / Challenge Records)

© Mattie Poels.