Tegenwoordig woont en werkt ze in Frankrijk maar oorspronkelijk komt de Roma-zangeres Marcela uit Slowakije. Onlangs verscheen haar nieuwe album O’ Roma.

English version below

Zo’n tien eeuwen geleden vertrokken bewoners uit Rajasthan (noord-India) naar west Europa en via noord Afrika, naar o.a. Spanje en Frankrijk, waar we ze nu kennen als Roma, Sinti of het Franse Tsigane. De benaming zigeuner wordt ook gebruikt maar dat is een scheldwoord: een verbastering van sie-ganove wat kijk-daar-de-boef betekent. De muziek die ze meenamen is door de eeuwen heen vermengd met de locale muziek, zoals dat in Zuid Spanje gebeurde waar de flamenco uit is ontstaan, met de heerlijk hese en rauwe vocalen. In Oost Europa is de Roma cultuur gemixt, maar dan met Turkse, Griekse, Bulgaarse en Roemeense invloeden. Vooral deze laatste invloeden zijn te vinden op het album O’ Roma van zangeres Marcela (Cisarova). Haar muziek is energiek en doordrenkt met levenskracht en vitaliteit. Ze heeft een hese stem waarmee ze haar liederen vertolkt die handelen over het Roma-leven, de liefde en familie-banden (die zeer sterk zijn binnen de Roma-gemeenschap). Ze zingt zowel traditioneel repertoire als nieuw gecomponeerde stukken en wordt daarbij begeleid op (elektrische) gitaar, bas en viool. En vooral de viool geeft de muziek hier en daar een fantastisch Grieks/Turks timbre. Enkele gastmusici horen we op percussie (voortreffelijk dabouka-spel), drums en saxofoons. Het instrumentale Mirjanino Kolo en het net zo up-lifting Dado Dado (Papa, papa) en Aven Romale (Kom op jongens) zijn heerlijke dansstukken met een sterke en strak-gespeelde afterbeat. Alhoewel de Roma-stukken over het algemeen zeer dansbaar zijn, komt Marcela zeer goed tot haar recht in ballades als Deve I Rat (Dag en Nacht) en het voortreffelijke titelstuk O’ Roma met een duidelijk Griekse vleug. Liederen waarin de kern van het Roma-leven rauw, puur en ongepolijst tot uiting komt. Het dynamische album O’ Roma is een overduidelijke ode aan de Roma, Sinti en Tsigane-muziek, die tijdloos is en dat ook altijd blijven zal!

English version

Today she lives and works in France, but the Roma singer Marcela is originally from Slovakia. Recently her new album O’ Roma was released.

About ten centuries ago, residents from Rajasthan (northern India) left for western Europe and via northern Africa to Spain and France, among others, where we now know them as Roma, Sinti or the French Tsigane. The Dutch word zigeuner is used in the Netherlands, but that is a swear word: a degeneration of sie-ganove which means look-there-the-crook. For centuries the music they brought with them has mixed with the local music, as happened in southern Spain where flamenco originated, with the wonderfully hoarse and raw vocals. In Eastern Europe the Roma culture is mixed with Turkish, Greek, Bulgarian and Romanian influences. Especially the latter influences can be found on the album O’ Roma by singer Marcela (Cisarova). Her music is energetic and imbued with life force and vitality. She has a hoarse voice with which she performs her songs that deal about Roma life, love and family relations (which are very strong in the Roma community). She sings both traditional repertoire and newly composed pieces, accompanied by (electric) guitar, bass and violin. And especially the violin gives the music some fantastic Greek/Turkish timbre here and there. We hear guest musicians on percussion (excellent dabouka playing), drums and saxophones. The instrumental Mirjanino Kolo, the equally up-lifting Dado Dado (Papa, papa) and Aven Romale (Come on guys) are wonderful dance pieces with a strong and tightly played afterbeat. Although the Roma pieces are generally very danceable, Marcela shows her wonderful exposure in ballads such as Deve I Rat (Day and Night) and the excellent title piece O’ Roma with clear Greek features. Songs in which the core of Roma life is raw, pure and unpolished. The dynamic album O’ Roma is an obvious ode to Roma, Sinti and Tsigane music, which is timeless and always will be!

For more Roma music click here

  • Marcela: O’ Roma (MusicBox / Xango)

© Mattie Poels.