De Hongaarse pianist Gábor Csordás brengt met zijn trio-album Chasing a Dream een droom tot werkelijkheid.

English version below

Gábor Csordás vormt met bassist Vince Bartók en drummer Tamás Hidász een verdraaid strak trio. Drie musici die elkaars equivalent zijn en elkaar complementair aanvullen. Opvallend daarbij is het melodische spel van bassist Bartók. Hij heeft een mooi, puntig bas-touché (bijzonder intro Fresh met later psychedelische bas-solo) dat aansluit bij het werk Jaco Pastorius (o.a. Weather Report). Zijn spel krult zich moeiteloos om het drumwerk van Tamás Hidász. Een muzikant die niet alleen lekkere groovy ritmes speelt, maar ze ook omlijst met ghost-notes. De kleine ritmische versieringen die het spel verfijnt en extra glans bezorgt. En over dit alles horen we het Grand-piano-werk van Csordás. Melodische thema’s waarover hij vakkundig en met souplesse soleert, met onverwachte wendingen en timbres. Echt fraai is hoe piano, bas en drums zich tot elkaar verhouden. Ze geven elkaar muzikaal de ruimte, zodat ze solistisch de ruimte kunnen némen, waar dat mogelijk is. Dat vergt niet alleen kennis van zaken maar ook een zuivere muzikale attitude en menselijke openhartigheid. Een mooi voorbeeld daarvan is de bas-drumsolo in Rondo (met gastmuzikant saxofonist Sándor Töth), waar het klavier is beperkt tot het geven van accenten en bas en drums om elkaar heen soleren. Iets soortgelijks treffen we aan in Drops Of The New Century, waar de rechterhand van Csordás zich beperkt tot het spelen van op-de-tel-akkoorden en het thema unisono klinkt in de linkerhand van het klavier samen met de bas. In het een na laatste stuk Fresh komt het allemaal voorbij. In een landschap van jazz georiënteerde pop horen we het summum van een perfect trio, waar Chasing a Dream allang werkelijk is geworden!

English version

For the Hungarian pianist Gábor Csordás a dream came through by recording the trio album Chasing a Dream.

Gábor Csordás forms a twisted tight trio with bassist Vince Bartók and drummer Tamás Hidász. Three musicians who are each other’s equivalent and who complement each other. Striking is the melodic playing of bassist Bartók. He has a nice, pointed bass touch (special intro Fresh with a later psychedelic bass solo) that fits in with the work Jaco Pastorius (Weather Report). His playing effortlessly curls around the drums of Hidász. A musician who not only plays nice groovy rhythms, but also frames them with ghost notes. The small rhythmic added subtle notes that refine his playing and give it extra shine. And above all this, we hear the Grand piano work of Csordás. Melodic themes on which he performs skillfully and with flexibility, with unexpected turns and timbres. Really nice is how piano, bass and drums relate to each other. They give each other space musically. In this way they can take the small solo parts, where possible. This requires not only knowledge, but also a pure musical attitude and human candor. A good example of this is the bass drum solo in Rondo, (with guest musician saxophonist Sándor Töth) where the piano is limited to giving accents and soloing bass and drums around each other. We find something similar in Drops Of The New Century, where Csordás‘ right hand is limited to playing on-the-count chords and the theme sounds in unison in the left hand of the piano along with the bass. In the penultimate piece Fresh, it all fits together. In a landscape of jazz-oriented pop we hear the pinnacle of a perfect trio, where Chasing a Dream has long since become real!

  • Gábor Csordás: Chasing a Dream (Hunnia Records & Film Production)

© Mattie Poels.