Blokfluittist Thomas Triesschijn nam samen met het ensemble The Counterpoints XL het verbluffend mooie album Tomascantors in dialoque op, met werken van Telemann, Fasch, Bach en Graupner.

English version below

In de jaren ’60 en ’70 was het Frans Bruggen die in de ontwikkeling van de blokfluit een grote rol heeft gespeeld. Hij bracht het instrument weer naar de concertpodia met o.a. klavecinist Gustav Leonhardt en cellist Anner Bijlsma, zijn vaste begeleiders. Hij verbreedde het repertoire met stukken van moderne componisten als Berio en Andriessen en ontdeed het instrument van zijn kinder-imago. Hij was een inspirator voor een hele nieuwe generatie blokfluitliefhebbers die nog steeds voort duurt. Sterker nog: de laatste decennia is er een nieuwe generatie blokfluittisten opgestaan, waaronder Erik BosgraafInês d’Avena, Muriel Rochat Rienth, Jowan Merkcx en natuurlijk het Brisk Recorder Quartet.

Begin 2020 werd Thomas Triesschijn de winnaar van de Huiskamerchallenge. Een door ClassicNL georganiseerde online wedstrijd met als prijs een Challenge Records International CD-produktie. Het resultaat is het album Tomascantors in dialoque. Een titel die refereert aan de vier componisten, die op dit album worden vertegenwoordigd. Telemann, Fasch, Graupner en Bach deden in 1723 auditie voor Thomascantor in Leipzig. Aangezien de eerst drie later weigerden, was het Bach die de baan accepteerde en in Leipzig werkte tot aan zijn dood in 1750.

Zodra het openingswerk de Ouverture-Suite in a-mineur van Telemann klinkt, is het duidelijk: hier is een bekwaam solist aan het werk. Niet alleen vaktechnisch maar vooral muzikaal valt hij op. Dit tijdloze zevendelig werk van Telemann werd al door veel musici vertolkt, maar Triesschijn voegt iets toe. Hij laat zijn gevoel spreken. Niet teveel, maar steeds in de juiste dosering. Zijn frasering en intonatie worden overgoten met spelplezier en blijdschap. Dat geeft zijn uitvoering kracht en vitaliteit waardoor hij de luisteraar moeiteloos aan zich bindt. Dat vinden we ook terug in de drie Concerto’s die volgen, van respectievelijk Graupner, Bach en Fasch. Waarbij de Graupner Concerto in F soepel en licht is, met veel schitterend gespeelde solo-passages, en ietwat afsteekt tegen de bombastische kleur van Bach’s Concerto in D. Het album sluit af met het Concerto in F van Fasch dat met enkele virtuoze passages ver uitstijgt boven het gemiddelde.

Triesschijn wordt bijgestaan door The Counterpoints XL. Een negenkoppig ensemble dat schittert in strak en vooral doortastend samenspel. Vanaf zijn zevende studeert hij blokfluit en vanaf zijn dertiende aan het Conservatorium van Den Haag. Hij trad op met het Holland Symfonia en won de Eerste Prijs tijdens het Prinses Christina ConcoursThomas Triesschijn is dan weliswaar onbekend bij het grote publiek, maar spoedig zal daar verandering in komen. Wie zo’n persoonlijk album aflevert, heeft werkelijk wat te melden!

  • Voor meer muziek van Triesschijn: klik hier

Voor concerten in 2022: – Release Tour Thomascantors in Dialogue: 02 maart – Laurenskerk, Rotterdam / 03 maart – De Waalse Kerk, Amsterdam – Officiële Presentatie nieuw album / 05 maart – Nieuwe Kerk, Den Haag / 06 maart – Akerk, Groningen / 08 mei – Concerti da Camera | Kapel op’t Rijsselt

Voor meer blokfluit CD-recensies

English version

Recorder player Thomas Triesschijn recorded with the ensemble The Counterpoints XL the astonishingly beautiful album Tomascantors in Dialoque, with compositions by Telemann, Fasch, Bach and Graupner.

In the 1960s and 1970s the Dutch recorder player Frans Bruggen played a major role in the development of the recorder. He brought the instrument back to the concert stages with harpsichordist Gustav Leonhardt and cellist Anner Bijlsma, his regular accompanists. He broadened the repertoire with pieces by modern composers such as Berio and Andriessen and stripped the instrument of its childhood image. He was an inspiration to a whole new generation of recorder enthusiasts that continues to this day. In fact, in recent decades a new generation of recorder players has emerged, like: Erik BosgraafInês d’Avena, Muriel Rochat Rienth, Jowan Merkcx and of course the Brisk Recorder Quartet.

At the beginning of 2020, Thomas Triesschijn was the winner of the Living Room Challenge. An online competition organized by ClassicNL with the prize of a Challenge Records International-CD production. The result is now released as the album: Tomascantors in Dialoque. A title that refers to the four composers represented on this album, Telemann, Fasch, Graupner and Bach who auditioned for Thomascantor in Leipzig in 1723. Since the first three later refused, it was Bach who accepted the job and worked in Leipzig until his death in 1750.

As soon as the opening work the Overture Suite in A minor by Telemann sounds, it is clear: a skilled soloist is playing. Not only technically, but especially musically he’s special. The timeless seven-movement work by Telemann has already been performed by many musicians, but Triesschijn adds an extra musical part. He really performs with his heart. Not too much, but always in the right dose. His phrasing and intonation are suffused with fun and joy. This gives his performance strength and vitality, so that he effortlessly binds the listener. This is also reflected in the three Concertos that follow by Graupner, Bach and Fasch respectively. The Graupner Concerto in F is supple and light, with many beautifully played solo passages and contrasts somewhat with the bombastic color of Bach’s Concerto in D. The album closes with Fasch’s Concerto in F, which rises far with some virtuoso passages above the average.

Triesschijn is assisted by The Counterpoints XL. An ensemble with nine musicians that shines in tight and above all vigorous interplay. From the age of seven he studies the recorder and from the age of 13 at the Conservatory of The Hague. Performed with the Holland Symfonia and won the First Prize at the Princess Christina Competition. Thomas Triesschijn may be unknown to the general public. But that will change soon, because anyone who delivers such a personal album really has something to say!

More recorder reviews

Thomas Triesschijn & The Counterpoints XL: Tomascantors in Dialoque (Challenge Classics)

© Mattie Poels.