Het nieuwe ensemble Undercurrent Orchestra speelt een bovengrondse, eigentijdse mix van geïmproviseerde muziek met een hoge mate van creativiteit.

English version below

De corona-jaren hebben grote invloed (gehad) op musici: gedwongen thuiswerken (lesgeven), hoop, verveling, verdriet en vreugde maar ook componeren en arrangeren. Al deze aspecten zijn de inspiratie-bron geweest voor het nieuwe album van het Amsterdamse gezelschap Undercurrent Orchestra dat onder leiding van (riet)blazer Iman Spaargaren zijn debuut-album Everything Seems Different uitbrengt. In een ongebruikelijke bezetting van saxen, trompet, trombone, cello, gitaar en drums (dus geen bas) componeerde Spaargaren tien gevarieerde composities. Muziek die door het inventief gebruik van blazers aanleunt tegen het metier van een kleine big band. Gevarieerde dynamiek, stevige ritmiek en scheurende (distorted) gitaren met zo nu en dan georganiseerde chaos, staan in mooi contrast met de smooth en vibrerende klanken en de tremelo-soli op trombone, trompet, sax en cello. De stukken zijn beeldend met een hoog filmische karakter dat al wordt aangestuurd door titels als Ja wat bedoel ik?, De vergeten tijdScene onderbroken door inkomend gesprek of Waltz for Undecided Minds &…… Die laatste overigens met fraaie simultane blazers-soli, gevolgd door een te gekke vibrerende fuzzy-cello-gitaar-drums-orgie. Het Undercurrent Orchestra is een gezelschap dat op eminente wijze alle muzikale emoties doortastend met je doorneemt!

Bezetting: Iman Spaargaren: (bas)klarinet, tenor saxofoon / Gerard Kleijn: trompet, bugel / Joost Buis: trombone / Annie Tangberg: cello / Guillermo Celano: gitaar / Marcos Baggiani: drums

  • Klik hier voor review van het album Eyeman All Stars van Imam Spaargaren.

English version

The new ensemble Undercurrent Orchestra plays a contemporary mix of improvised music with a high degree of creativity.

The corona years have (had) a great influence on musicians: forced home working (teaching), hope, boredom, sadness and joy, but also composing and arranging. All these aspects have been the source of inspiration for the new album by the band Undercurrent Orchestra from Amsterdam, which has released its debut album Everything Seems Different under supervison of (reed) player Iman Spaargaren. Spaargaren composed varied compositions in an unusual line-up of saxes, trumpet, trombone, cello, guitar and drums (so no bass). Music that, through the inventive use of wind instruments, leans towards the metier of a small big band. Varied dynamics, firm rhythms and tearing (distorted) guitars with occasionally organized chaos are in nice contrast to the smooth and vibrating sounds and the tremelo-soli on trombone, trumpet, sax and cello. The pieces are visual with a highly cinematic character that is already guided by (Dutch) titles such as Ja wat bedoel ik? (Yes what I mean?), De vergeten tijdScene onderbroken door inkomend gesprek (The forgotten time, scene interrupted by incoming conversation) or Waltz for Undecided Minds &…... The latter by the way with beautiful simultaneous wind players soli, followed by an awesome vibrating fuzzy-cello-guitar-drums-orgy. The Undercurrent Orchestra is a company that takes you easily through all musical emotions in an eminent way. Splendid music!

  • Click here for the review of the album Eyeman All Stars by Imam Spaargaren.

Line-up: Iman Spaargaren: (bas)clarinet, tenor saxophone / Gerard Kleijn: trumpet, flugelhorn / Joost Buis: trombone / Annie Tangberg: cello / Guillermo Celano: guitar / Marcos Baggiani: drums.

  • Undercurrent Orchestra: Everything seems different (ZenneZ Records)

© Mattie Poels.