The Boston Camerata o.l.v. Anne Azéma zingen op hun nieuwe album Hodie Christus Natus Est een prachtige collectie Europese Middeleeuwse Kerstliederen.

English version below

Kerstmis is een van de feestelijke hoogtepunten in de christelijke wereld. Door de eeuwen zijn er daarom veel werken gecomponeerd om dit feest luister bij te zetten door bijvoorbeeld J.S. Bach, die rond 1730 zijn Weihnachtsoratorium schreef. De bijzondere Kerstmotetten uit midden 20ste eeuw van Francis Poulenc of de prachtige Messe de minuit pour Noel van Marc-Antoine Charpentier uit 1694. Maar in de Middeleeuwen werd natuurlijk ook Kerst gevierd waar muziek bij hoorde. Enkele werken uit die periode zijn opgenomen door het Boston Camerata. Stukken uit het zuid-westen van Frankrijk (Aquitanian). Werken die stammen uit 10de en 11de eeuw maar ook stukken uit het 13de en 14de eeuwse Engeland en Italië.

De basis van deze CD ligt in het midden van de jaren ’70, toen het Boston Camerata een LP opnam o.l.v. Joel Cohen. Deze opname werd een bestseller en resulteerde in vele concerten in Noord-Amerika en Europa. De Franse zangeres Anne Azéma was destijds studente en woonde een concert bij van de Camerata in Frankrijk (Languedoc). Zij werd van luisteraar, lid van de Camerata en de tegenwoordige dirigente van het gezelschap. Het repertoire werd door de jaren heen aangepast, maar de kern bleef steeds hetzelfde: drie zangeressen, begeleid door twee instrumentalisten.

Het album Hodie Christus Natus Est (Heden is Christus geboren) biedt een rijk Middeleeuws repertoire dat verdeeld is in zes hoofdstukken. Hodie: de geboorte van Christus. Sponsus: de komst van Christus. Lux: Hij die het licht brengt. Flur de Virginité: refereert aan de ‘vrucht van de maagdelijkheid’. Het vijfde hoofdstuk Nolite timere (Vreest niet): handelt o.a. over de engel Gabriel die de mensen waarschuwt niet bang te zijn voor de geboorte van het kindje Jezus. Tenslotte eindigt het met het zesde hoofdstuk: Benedicat Domino.

Het Boston Camerata is een bevlogen ensemble dat de muziek met zorg en aandacht brengt. Het ensemble laat de stukken voor zich spreken waarbij de vocalisten subtiel gebruik maken van vibrato. Door de verschillende bezettingen; 2- en 3-stemmige stukken, met of zonder begeleiding van draailier, doedelzak, harp, rebec (soort viool) of viool is het een gevarieerd album. Muziek waar je heel stil van wordt en je uitnodigt tot contemplatie die deze hectische wereld zeker geen kwaad zal doen.

English version

The Boston Camerata conducted by Anne Azéma recorded a wonderful collection of Europian Medieval Christmas carols on their album Hodie Christus Natus Est.

Christmas is one of the festive highlights in the Christian world. Over the centuries, many works have therefore been composed to add luster to this celebration by, for example, J.S. Bach, who wrote his Christmas Oratorio around 1730. The special Christmas motets from the mid-20th century by Francis Poulenc or the beautiful Messe de minuit pour Noel by Marc-Antoine Charpentier from 1694. But in the Middle Ages, Christmas was also celebrated with music. Some works from that period have been recorded by the Boston Camerata. Pieces from the south-west of France (Aquitanian). Compositions dating from the 10th and 11th century, but also pieces from England and Italy in the 13th and 14th century .

The album Hodie Christus Natus Est (Christ is born today) offers a rich medieval repertoire that is divided into six chapters. Hodie: the birth of Christ. Sponsus: The Coming of Christ. Lux: He who brings the light. Flur de Virginité: refers to the ‘flower of virginity’. The fifth chapter Nolite timere (Fear not): the angel Gabriel who came to earth and warned people not to be afraid of the birth of the Jesus. Finally, it ends with the sixth chapter: Benedicat Domino.

The Boston Camerata is an inspired ensemble that performs the music with love, care and attention. The ensemble let the music speak for itself, with excellent vocalists making subtle use of vibrato. Due to the different line-ups; 2- and 3-part pieces, with or without accompaniment of hurdy-gurdy, bagpipes, harp, rebec (kind of violin) or violin, it is a varied album. Music that makes you very quiet and invites you to contemplation in a hectic world.

  • The Boston Camerata: A Medieval Christmas – Hodie Christus Natus Est (Harmonia Mundi)

© Mattie Poels.