De Belgische violiste Catherine Graindorge laat op haar nieuwe album Eldorado een kleurrijke mix horen van muziek en sounddesign die zo organisch in elkaar grijpt dat het een magische sound-muziek-design is geworden.

English version below

Catherine Graindorge is een Belgische violiste en componiste. Haar bijzondere nieuwe, 2de solo-album Eldorado is een verwijzing naar het Eldorado, het fabelachtige paradijs waarin mensen op zoek zijn naar hoop en troost. Zij werkte samen met de producer John Parish die gitaar, keyboards, vibrafoon en drums speelt. De viool, altviool, harmonium en vocalen worden door Catherine Graindorge verzorgd. Vocalen die zich overigens beperken tot het reciteren van teksten in het Frans en Engels in twee stukken. Prachtig hoe de muziek een groot scale heeft aan muzikale kleuren die worden verrijkt met elektronica als galmen, phaser, tremolo etc. en randapparatuur voor vervorming van vioolklanken. De composities hebben een structuur waarbij de timbre’s zo organisch en vanzelfsprekend in elkaar grijpen, dat de afzonderlijke instrumenten moeilijk traceerbaar zijn. Hierdoor ontstaat een prisma van muzikaal licht dat soms verblindend en dan weer diffuus is, maar je met gemak meeneemt naar een metaforische wereld. Melodieën zijn er nauwelijks en als ze er zijn dan zijn ze traag en slepend zoals in Rosalie. Een werk dat Graindorge componeerde voor het tragische lot van een Rwandese vluchteling in België. Fraai is het solo-werk in het titelstuk waarbij de viool, met sustain, messcherp zijn tonen snijdt en lanceert. Iets soortgelijks horen we ook in Butterfly in a Frame, maar dan is het de viool die met tremolo het vliegend insect voortreffelijk imiteert. De werken op Eldorado hebben over het algemeen geen dwingend ritme waardoor ze lijken te flaneren en te zweven, opgetild door stijgende of dalende thermiek. De composities zijn modaal, gecomponeerd vanuit een toonladder en niet vanuit akkoorden en harmonieën. Hierdoor krijgt de muziek een enorme spanbreedte die je met gemak tilt naar je eigen, innerlijke Eldorado!

English version

The Belgian violinist Catherine Graindorge shows on her new album Eldorado a colorful mix of music and sound design that intertwines so organically that it has become a magical sound-music-design.

Catherine Graindorge is a Belgian violinist and composer. Her very new, 2nd solo album Eldorado is a reference to the Eldorado, the fabulous paradise in which people are looking for hope and comfort. She worked with producer John Parish who plays guitar, keyboards, vibraphone and drums. The violin, viola, harmonium and vocals are provided by Catherine Graindorge. Vocals that are limited to reciting texts in French and English in two compositions. Wonderful how this music has a large scale of musical colors that are enriched with electronics such as reverberation, phaser, tremolo etc. and peripheral equipment for changing of violin sounds. The compositions have a structure in which the timbres interlock so organically and naturally that the individual instruments are difficult to trace. This creates a prism of musical light that is sometimes blinding and then diffuse, but easily takes you to a metaphorical world. There are hardly any melodies and when there are, they are slowly like in Rosalie. A special composition that Graindorge composed for the tragic fate of a Rwandan refugee in Belgium. The solo violin in the title piece is beautiful, in which the violin launches and cuts its tones with a razor-sharp sustain. We also hear something similar in Butterfly in a Frame, but then it is the violin that imitates the flying insect with the tremolo. The music on Eldorado generally do not have a compelling rhythm, which makes them seem to stroll and float lifted by rising or falling thermals. The compositions are modal, composed from a scale and not from chords. That gives the music an enormous span that easily leads you to your own inner Eldorado!

  • Catherine Graindorge: Eldorado (Glitterbeat Records)
  • Photo’s Catherine Graindorge by Elie Rabinovitch

© Mattie Poels.